Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 16, 2009

SaLuSa, December 16, 2009

En del av er undrar vad vi tror när det gäller Gud. Ert språk är otillräckligt för att framföra vår förståelse, men den huvudsakliga skillnaden är att så många av er har personifierat Gud som mänsklig. Ert resonemang är ofta bundet till den bibliska referensen att Människan gjordes i Guds bild. Mina Kära detta var ämnat att framföra till er att ni är av samma väsen som Gud. Har ni inte blivit kallade Guds gnistor, och blivit tillsagda att ni andades ut av Gud. Dessutom har ni kallats gudar för ni är Söner och Döttrar av Gud. Vi föredrar att kalla Källan för Allt Vad Som Är för den Högste Skaparen, och därför existerar ni också inom samma energi. Med denna förståelse kan ni se att allt runt omkring er är förbundet och är Ett. Det gör er relation till allt liv mer förståeligt och visar på ert ansvar till det.

Så som vi har tidigare informerat er är ni Väktarna för Jorden och det är nu tid att ni accepterade ert ansvar. Ni måste hjälpa att återställa Moder Jord, och det är er återbetalning för allt hon har gjort för er. Som ni kanske skulle säga, ni sitter alla i samma båt och vad ni gör mot en gör ni mot alla. Desto mer ni utvecklar en kärleksfull relation till Moder Jord, desto mer kommer det att minska behovet för dramatiska förändringar. Global uppvärmning är i mångt och mycket ämnet för dagen och det är bra att ni försöker att reducera skadan ni orsakat. Vad som inte fullt beaktas är dock hur er Sol förändras, och det är den största anledningen till förändringarna som sker. I sinom tid kommer de att bli balanserade och ni kommer att ha mer tempererade förhållanden runt världen. Det extrema vädret som ni alltid har erfarit kommer inte längre att äga rum och livet kommer att bli mer njutbart och helt tolerabelt.

När som förändringarna startar kommer de att öppna möjligheter att ta emot de högre energierna. Det kommer att medföra renande av de gamla och låta de nya att manifesteras. Vi kommer naturligtvis att vara enormt involverade i aktiviteterna på Jorden, och kommer att göra er sällskap på resten av er resa mot Upplyftningen. Vi är ivriga att starta och för tillfället är Avslöjandeprojektet nyckeln till den nya fasen i er utveckling. Det finns andra alternativ som kan tilltas om nödvändigt, och vår mission kommer att fullbordas som planerat. Små förseningar kan införlivas och som vi ofta har informerat er så finns det ett slutligt datum vid vilket vi på ett eller annat sätt måste starta.

Eftersom så många individer normalt är involverade för att utföra hemliga aktioner är det svårt att nå fram till sanningen. Ju mer tiden går desto mer fakta kommer fram när det gäller 9/11 och de är obestridliga. Det är nu avslöjat att tjänstemän i höga positioner var involverade och oberoende av hur många ursäkter de lägger fram kommer de inte att frias från sitt ansvar för vad som hände. Om ni skall förstå de mörka Tjänarnas intentioner är det viktigt att ni förstår på vilket sätt som ni har blivit vilseleda. De har inte agerat i ert ställe utan baserat på deras egen girighet och önskan om kontroll över er. Ni har blivit lurade gång på gång och krig har konstruerats av samma anledningar. Den stora förlusten i liv som var involverade väger tungt på de själar som orsakade det, och de kommer att erfara smärtan och lidandet de orsakade. Det är det samma för alla själar när de står öga mot öga med sig själva i Ljuset av sanningen, och resultatet av deras handlingar kan inte förnekas.

Det går inte att klara sig undan med missdåd, även om man har lyckats undvika bestraffning enligt Mänsklig lag. Vi pratar om er summering av ert liv, vid livets slut, då varje tanke och handling examineras utifrån att hur mycket intrång eller skada som kan ha åsamkats en annan själ. Intentionen är den faktor som visar om det var en olycka eller gjort med flit. Det är ni mina Kära som bestämmer på vilket sätt ni skall hantera de lektioner ni behöver lära er. Ni kommer därför att förstå hur noga vi är med att säga till er att det finns ingen bestraffning involverad. För de flesta av er så upphör denna typ av karma eftersom ni har arbetat på så många svagheter under så många liv. Ni gör verkligen framsteg och ett stort antal av er ser slutet på denna cykel med Upplyftningen i sikte. Ni har välförtjänt kommit dit hän genom att arbeta hårt och idogt på er andliga väg.

Varje liv har en mening och leder evigt framåt i ert utvecklande sökande efter upphöjning. När allt kommer omkring vilken mening skulle era liv ha om det inte fanns något mål som ni arbetade emot? Er existens är inte någon slumpartad olycka, utan noga planerat med målsättning att ge er alla möjligheter att hoppa av hjulet av återfödelse. Upplyftning är just den processen som ni kan förena er med, som medför ett slut på ert behov att fortsätta i Dualitetscykeln. Ni kan naturligtvis upphöjas när som helst, men vad som är speciellt vid denna tid, är att hela Mänskligheten har givits detta val. Det är också unikt i det att ni kommer att upphöjas i era fysiska kroppar, vilka kommer att ha förändrat sina celler för att göra den mer passande för livet i de högre dimensionerna. Vid slutet av cykeln kommer det att vara möjligt att säga att var och en hade vid något tillfälle givits möjligheten att ta en ny väg ut ur dualiteten.

Behåll era goda intentioner utan tankar på att skada en annan själ, och behandla alla så som ni skulle behandla er själva. På detta sätt, oberoende av ert trossystem, kommer ni att placera er själva för att gå på stigen av Ljus. Om ni inte är dömande blir det lättare för er att bli en Varelse av Ljus, som uttrycker kärlek för allt liv. Många utav er har kommit långt på denna väg, och bidrar genom exempel med att hjälpa andra att hitta sin väg mot Upplyftningen.

Ni har kommit långt under många, många år och ni har gått sakta men säkert framåt. Fortsätt nu när ni är så nära fullbordan av era själars resa in de lägre vibrationerna. Det finns inget tvivel att ni kommer att ha framgång, men fortsätt att se framåt och använd er energi positivt och låt inte er beredskap mankera för ett ögonblick. Mörkret använder många skurkstreck för att skapa rädsla hos folk, och det måste absolut undvikas.

Jag är SaLuSa från Sirius, och avslutar genom att ge er Kärlek och Ljus från den Galaktiska Federationen.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge