Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 11 oktober 2019


Mike Quinsey - 11 oktober 2019

Mike Quinsey

Förberedelserna inför förändringarna är imponerande och när vi ser den större bilden kan vi berätta för er att de stora förändringarna verkligen är enorma. Den pådrivande kraften har blivit allt starkare under en längre tid nu och fler förseningar har minimerats. Förändringsenergin är nu så kraftfull att den inte kan hållas tillbaka mycket längre. Många länder befinner sig i stark förvirring och folkets röst blir allt starkare i sina krav på förändring. De gamla sätten accepteras inte längre så förvänta er förändringar som speglar den väg som de nya energierna leder er. Den Nya Tidsåldern måste nu etableras fullt ut och tillåta framsteg som lyfter människor till en nivå som återspeglar deras behov. Energiströmmarna är på plats och när grunden för framtida förhållanden är lagd kommer personer som är redo att leda förändringen att träds fram. Den framtid som väntar er alla är mycket ljus och allt fler själar vaknar nu upp till sin större potential.

Det pågår strider i fler länder och i några sitter självutnämnda ledare som använder diktatoriska metoder för att behålla makten. Men nu reser sig folket och kräver förändring för att säkerställa ett rättvisare samhälle där alla behandlas lika och får njuta frukten av sitt arbete. Tyvärr leder det oundvikligen till konfrontation och våld, en utveckling som så många redan har upplevt. Folket kommer att vinna dessa slag, eftersom det är dags för de förändringar som behövs för att föra mänskligheten framåt, så att den kan dra nyttan av nya levnadssätt som erbjuder ett mer behagligt och gynnsamt sätt att leva. Allt är förberett och nu väntar vi på resultatet av just de framtida förändringar som gör livet mer bekvämt.

Perioden som ni nu befinner er i har beskrivits som den punkt i er utveckling när tingens ordning når sin lägsta nivå någonsin. Detta blir startskottet för de förändringsprogram som snabbt lyfter er. Så förtvivla inte över det negativa när denna tidsperiod kommer, eftersom den kan vara en förklädd välsignelse. Visst är världen i turbulens med klimatförändringar och stigande havsnivåer som kan medföra stora förändringar längst översvämmade kuster. Allt är spekulation men historien och erfarenheten tyder på att mänskligheten väl förbereder sig för detta möjliga resultatet. Var säker på att era rymdvänner följer era framsteg och är fullt medvetna om pågående händelser och gör sitt bästa för att påverka det som är till er fördel.

Sunt förnuft kommer att spela en viktig roll i att hjälpa er att förbereda er för det värsta scenariot, men så länge åtgärdsprogrammet inte försenas kan ni avvärja de värsta hoten. Ingen panik behöver bryta ut eftersom ni då har vidtagit åtgärder för att skydda er och er egendom. Det är uppenbart att det kommer att finnas en del skadade, det är oundvikligt, men genom att varna kan man vidta åtgärder som hålla numerären på ett minimum. Förstå att de fysiska förändringarna är naturliga och Moder Jord kommer till stor del att kontrollera det som sker. Det är olyckligt att era ledare inte tar seriöst på det som kommer, eftersom tidsfristen måste utnyttjas och mycket förberedande åtgärder kan vidtas för att undvika stora katastrofer.

Inse att ni alla valt en inkarnation just nu, helt medvetna om vad som skulle komma. Ja, en del av er var verkligen angelägna om att vara på jorden under denna så viktiga och betydelsefulla tid. Under den här perioden vaknar därför många själar till sitt åtagande att hjälpa till att förbereda människor för det som kommer. För att göra ett bra arbete är de utrustade med mycket erfarenhet i bagaget. Många hittar vi bland de unga som har en vision av vad som kommer och hur man ska hantera det.

Ni kan vara säkra på att President Elect ( ö.a: en president som valts till ämbetet men ännu ej tillträtt) väntar på att ta över presidentämbetet fram till dess att nya val kan hållas. Det kan ses som början på en ny era där det gamla inte längre härskar. Med en växande medvetenhet och förståelse för vikten av den kommande perioden kan ni vara säker på att den Nya Tidsåldern kommer i förgrunden. Ni kommer att bli förvånad över hur snabbt de nya idéerna realiseras och nya vägar skapas som täcker allt som är bra och nödvändigt för att få de efterlängtade välgörande förändringarna på plats. Dessa händelser ligger inte så långt bort, och kommer eftersom framtiden redan är påbjuden och bestämd.

Var och en kan hjälpa till att påskynda manifestationen genom att vara positiv, särskilt nu under den här perioden med mycket förvirring och negativitet. Var en lysande fyr, ett ljus, och ni kommer att dras till andra med liknande vibrationer och tillsammans vara en formidabel kraft för det goda. Tvivla aldrig på din övertygelse och vet att du lyser upp vägen för andra som söker den slutgiltiga vägen. Självklart finns det själar med olika grad av andliga framsteg, men med det uppvaknande som nu sker söker var och en efter större förståelse. Många känner att något kraftfullt är på gäng, men bara de upplysta har tillräcklig kunskap för att uppskatta det som sker.

Med tanke på den mängd ljus som skickas till jorden är det inte förvånande att fler och fler själar vaknar. Så snart de vaknat finns omedelbart hjälp till hands för att vägleda dem på resan. Detta är det andliga systemets skönhet, varje själ får hjälp att utvecklas och att hålla sig till de andliga vägarna. Om du behöver hjälp är det bara att be om det och din begäran beviljas om den inte strider mot din livsplan. Karma bör inte vara någon större fråga för er som kommit en bra bit längs vägen. Under denna den Nya Tidsålder får du mycket hjälp, en hjälp som vida överskrider nivån som gavs under den senaste tidsåldern.

Ni är alla andliga varelser som har en mänsklig upplevelse och när er inkarnation upphör återvänder ni till högre nivåer. Det kan man mycket väl beskriva som att ni under en period kopplas bort för att ni ska kunna återhämta er. Efter att ha granskat ditt avslutade liv är det åtminstone delvis möjligt för dig att bestämma vad din nästa upplevelse ska vara, och då med din andliga utveckling i åtanke. Det är en glädjerik tid då ni åter träffa familj och vänner som gått före er och till och med få träffa de själar som lämnar sin mänskliga kropp under sömnperioden. Dessa möten är bara öppna för dem med liknande vibration så du kan vara säker på en glad och trevlig upplevelse.

Det underbara med mänskliga upplevelser är att de inte har några gränser och ju högre din vibration blir desto större är möjligheterna att söka ytterligare erfarenhet genom resor i universum. En del utvecklade själar tillbringar sina liv ombord på ett rymdskepp, men eftersom de då sannolikt befinner sig i enorma farkoster, flera mil i diameter, finns det ingen känsla av att vara instängd och begränsad eftersom det i mångt och mycket kan liknas vid att vistas i en mindre stad. Du kommer utan tvekan att förstå att den typ av möjlighet ger dig större erfarenheter än att vara på jorden.

Att veta vad er framtid innehåller bör ge er hjärta och styrka att motstå allt negativt runt er, särskilt eftersom ni vet att det negativa bara kan pågå en relativt kort period innan stora förändringar äger rum, och att dessa förändringar leder till en period av fred och skönhet utan slut.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordande. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma koppling till Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge