Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 16, 2010

SaLuSa, August 16, 2010

Kom ihåg att er verklighet refereras till som varande en illusion, eftersom ni skapade den själva. Såsom har hänt inom tidigare civilisationer så har ni nått en topp utav spirituellt avancerande, vilket har resulterat i en annan väg för Mänskligheten. Efter kollapsen av Atlantis så lämnades ni att på eget bevåg plocka upp spillrorna, vilket är anledningen till att inom många områden så blev era upplevelser det utav en grottmänniska. Naturligtvis så växte det upp spirituella kommuner här och där, som till exempel Essenerna, men det blev alltför mycket opposition för dem att kunna fortsätta särskilt länge. Den negativa energin var kraftigt inbäddad på Jorden, och ni har kämpat för att övervinna den. Som en konsekvens, och som visas av historien, så har livet varit en serie av erfarenheter som har inträffat på grund av bristen på spirituell inriktning.

Vad som har hänt under senare tid är att en gudomlig plan har lagts på plats för att föra mer Ljus till Jorden. Det har varit en saktfärdig process i och med att många faktorer är involverade. Ni behövde kunna expandera ert medvetande med en hastighet som innebar att det kunde assimileras utan att bli för betungande. Det har visat sig vara en mycket framgångsrik plan, och de stora framsteg som ni har gjort under det senaste århundradet vittnar om detta. Som ni kommer att förstå så fullföljer ni nu ert öde att upplyftas när som dualitetcykeln i er dimension kommer till sitt slut. Det skulle ha kunnat sluta annorlunda, om det inte hade varit för den stora instrålningen av högre energier som har lyft upp er. Dessutom så genom vårt tillstånd att skydda er och hjälpa er upp på vägen mot Upplyftningen har vi stött de bland er som utav egen fri vilja har valt detta som ert nästa utvecklingssteg framåt. Om ni istället hade sänkt er till en lägre nivå i de mörka regionerna så kunde vi inte ha gripit in utan att blanda oss i er fria vilja.

Så ni kan se att det är ni som har beslutat om er framtid, och även om Upplyftningen skall ses som så underbart tillfälle att lämna dualiteten, så finns det fortfarande många själar som inte är beredda för ett sådant stort steg framåt. Deras liv kommer att fortsätta som tidigare i tredje dimensionen, och de kommer inte att gå miste om sina uppnådda utvecklingar av medvetande nivåer genom att göra så. Det pågår alltid och de själar som har förlorat all kunskap om sitt sanna själva kommer också att till slut finna sin väg tillbaka till Ljuset. Det var ett löfte som gavs till er när ni som högre själar tog på er utmaningen att inträda i dualitetscykeln. Hör ni inte ofta folk som säger att det måste finnas något bättre än vad ni nu upplever? Även om ni skapade det så var det aldrig meningen att det skulle bli ett permanent tillstånd och ni närmar er nu dess sista dagar.

Den Galaktiska Federationen har många medlemscivilisationer från vilka en del av er kom ifrån från början, och med stor säkerhet kommer de att välja att återgå till dem. Under hela tiden så har modiga själar inkarnerat för att införa Ljus i era liv, och vid olika tillfällen har det varit en farlig situation att befinna sig i. De mörka Tjänarna har alltid sökt att förhindra er från att lära er om sanningen, och har dödat många Tjänare av Ljuset, däribland Jesus. Deras rena närvaro lämnar dock alltid efter sig en energi som kan fortsätta att påverka andra. Trots århundraden av förföljande så har de som följt en väg av Ljus lyckats att lämna sina meddelanden bakom sig, och det har hjälpt till med expansionen av ert medvetande. När som vi ser ner på er så förstår vi helt och fullt vad det är ni genomgår, och var förvissade om att ni har styrkan att stå emot de sista ansträngningarna från de mörka Tjänarna att föra er bort från er väg.

Er uppgift att lyftas upp blir i vår uppfattning lättare nu om ni lever ert liv till dess fulla uttryck av er själva. Genom att göra så kan ni bli centrerad och fokuserad på framtiden, och på så sätt förhindra att distraktioner tar bort er uppmärksamhet från era mål. Det kommer sig inte så lätt eftersom ni under en så lång tid blivit formade att agera på ett speciellt sätt, och att acceptera vad det är som ni har blivit tillsagda. Ni bombarderas också kontinuerligt utav nyhetsmedia och andra källor att tro att ni är underdåniga diktaten av de mörka Tjänarna. Vi vill påminna er att ni är suveräna Varelser och har rättigheter som har förnekats er, och som kommer att återföras till er inom en nära framtid. I själva verket så har ni rätt att bli ärade och vördade för er tro på och kärlek för Gud. Den har hållits kvar oberoende av de mörka Tjänarnas försök att separera er från Gud. En del själar kanske inte har funnit Gud inom sig, men alla har denna gnista av gud inom sig som alltid kan tändas.

Ni är nu i de sista dödsryckningarna utav de mörka Tjänarna, och deras makt och auktoritet minskar snabbt. Det kan inte hållas intakt när som Ljuset avslöjar vad som har hänt, och transformerar de lägre energierna. Allt går väl, trots alla kalamiteter som nu påverkar ett antal länder. Med era innerliga svar och medlidande så kommer effekterna att sakta tas om hand om. Det kommer med insikten om Enheten av all Liv, och hur beroende ni är av varandra. När vi ser vad som pågår så kan vi säga er att det finns absolut inte något att vara rädd för. Ert öde är att övervinna alla problem ganska snabbt, och vi kommer att spela en väsentlig roll för att hjälpa er. Se till den ljusa sidan så kommer ni att göra allt som ni kan bes om.

En del säger att det är lätt för oss och det är naturligtvis så, men det är därför att vi sedan länge har fört oss bortom ett behov att uppleva de lägre energierna som hålls i er dimension. Detta påverkar dock inte vår kärlek och omsorg för er på något sätt. Det är till vår förtjusning och glädje att hjälpa till där vi kan, med tanke på att vi har valt att följa Universell Lag. De mörka Tjänarna följer inte samma lagar, men de är trots allt bundna till dem och de kommer att få svara för sina handlingar. De är naiva och tror att det kan komma undan med sina hemska aktiviteter, men filer av information om var och ens liv existerar i de högre dimensionerna. Det måste vara så och om det inte var så skulle ni inte kunna gå igenom liven när ni kommer tillbaka till dessa dimensioner. Ni kanske noterar att vi säger att det är ni som går igenom varje liv, och det är ingen annan som gör så. Det är ni som bestämmer hur det påverkar ett nästa liv, men era Guider och Änglar är där med er för att ge råd om ni så önskar. Eftersom ni är på utsidan och tittar in så kan ni vara icke dömande när det gäller er själva och andra. Varje själ kommer att göra detsamma, och ibland bestämmer ni er för att komma samman igen med dem som tidigare har delat era liv.

Jag är SaLuSa från Sirius och lämnar er med många välsignelser av kärlek, och önskar en framgångsrik väg mot Upplyftningen.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge