Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 15, 2011

SaLuSa, July 15, 2011

Vi föreslår att ni ger extra uppmärksamhet åt er tidningar och andra nyhetskanaler, då det sker en förändring i deras dagliga rapporterande, och den verkliga sanningen börjar komma fram. Ni kommer att behöva använda er urskiljning då det fortfarande kommer att vara halvsanningar under fortfarande en tid. Vad som händer är att de högre vibrationerna höjer era medvetandenivåer, och det stärker er beslutsamhet att lägga fram sanningen. Djärva själar som har något att berätta blir föremål för de mörka Tjänarnas vrede, då de står rakt och är beredda att motstå konsekvenserna. Vi har deras karma att beakta, men då vi kan så kan ni vara säkra på att de får vårt skydd. Ibland kan de förefalla att misslyckas i sina försök att föra ting in till allmän kunskap, men ofta så är det tillräckligt att släppa ut bevis på försummelser och ren kriminalitet. Alltför mycket har hänt som det förefaller att Illuminati inte har fått stå till svars för. Men det har gjort dem slarviga och de känner sig vara oantastbara, när de i själva verket blir avslöjade för vilka de är med hårda fakta om deras brått. Vi behöver att ni fortsätter att undersöka och konstant driver på så att sanningen kommer fram, och ni kommer att få stöd tills att folkets makt är så starkt att det inte längre kan ignoreras.

Det är naturligt att inom dualitet förvänta sig situationer som ger tillfällen åt de som utnyttjar andra människor. Det gäller för småtjuvar till högst organiserade gäng, som nästan har obegränsad makt. Med tillväxten av Ljuset och uppvaknandet som äger rum som kontinuerligt ökar, så blir dock de mörka energierna kontinuerligt utspädda och inte så effektiva som de var. Det ger er som är utav Ljuset större möjligheter att rusa framåt med ert viktiga arbete, och ni stöds av andra ljusarbetare från de osynliga rikena. Vi arrangerar ibland hjälp genom vad ni ofta kallar lämpliga tillfälligheterna, och ni vet inte att vi har varit involverade. För oss är detta relativt sett bagateller och vi fokuserar oss på mycket mer viktiga händelser.

Vi kan inspirera människor, eller plantera idéer eller information i det undermedvetna sinnet, vilket när det kommer till ytan förefaller att vara deras eget. De mörka försöker också att påverka era sinnen, men det är inte normalt på ett direkt sätt såvida de inte träffar er personligen. Sinnespåverkande droger och hjärnkontroll används för att ta kontroll över er, och bara de allra starkaste kan motstå och övervinna detta. De använder sublima metoder vilka ni är omedvetna om, och ni leds att tänka och agera på ett visst sätt som gynnar deras planer. Svaret är att lyfta upp er medvetandenivå så snabbt som ni kan, och hålla fast vid era uppfattningar så att Ljuset blir ert skydd. Kemispåren är mer en attack på er hälsa, men påverkar också ert sinne. Som vi nyligen nämnde så rensas dessa bort nu så att de har ringa effekt på er.

Från bortom Jorden finns det större krafter än på den, och de strålar konstant Ljus mot er som en del av er upplyftning. Så ni kan se att oberoende av vad de mörka Tjänarna skickar mot er så är vårt svar mer än tillräckligt för att lindra effekterna. En dag i framtiden kommer era vibrationer att har nått en sådan hög nivå, att de lägre energierna absolut inte kommer att ha någon effekt på er. Era kroppsceller förändras och när de blir kristallina så kommer ni att bli oantastbara. Tiden kommer när ni lyfts upp, och inget såsom sjukdomar kommer att göra någon skillnad för er. Kom ombord våra skepp och ni kommer inte att se några tecken på läkare eller sjukhus som sådana. Vi har helande rum, men på vår nivå så är de för att balansera våra energier. Var säkra på att alla aspekter av era liv tas om hand om när ni lever i de högre dimensionerna. Det finns energier runt omkring er överallt som är upplyftande, och ger er glädje och lycka. Som ett litet skämt kan vi säga att ni aldrig kommer att se ledsna eller deprimerade Rymdvarelser. Våra liv är ett kontinuerligt uttryck av den kärlek som genomtränger vårt själva väsen. På Jorden så är era sinnen fulla av så många bekymmer och problem, att ni har få tillfällen för de tysta stunderna som är så viktiga för er. Försök att vila, särskilt nu när det finns en sådan stor press på er, då även de höga energierna som ni tar emot kan producera trötthet.

Naturligtvis vet vi redan vad ni kräver för att till sist lyfta er själva upp för att bli förberedda för Upplyftningen. Ni kommer att vara en annorlunda person vid det laget och mer gudsliknande, och ni kommer i sanningen att ha blivit en Varelse av Ljuset. Alla de förändringar som ni kommer att uppleva kommer att bli hissnande och sätter er i ett sagolikt lyckligt tillstånd. Det kommer att bli det verkliga ni, såsom ni var för mycket länge sedan och kommer därför inte att kännas underligt alls. Ni kommer att vara som oss, vilket är anledningen till att vi kommer samman som En, och vi kommer inte att skilja oss från varandra. Ni kommer att återgå till ert tillstånd som Mästare, men all den förmåga och färdigheter som kommer med det. Vi vet att ni inte kan tänka er sådana förändringar än, men de kommer som ni kanske säger, vilt och brådskande. Det finns ingen tid att förlora, och vi är också fullt beredda för de uppgifterna som ligger inför oss. De kommer att påbörjas med en hel svärm av aktiviteter, med en som snabbt följer en annan.

Kan ni nu känna hur nära saker och ting är att komma till sin spets, då vissa stora förändringar är nu mogna. När de påbörjas så vill vi att de är fritt flödande och utan problem. Vi kommer att har tid att förklara vad vi gör, men kan inte spendera alltför mycket tid med de som är oförmögna att förstå betydelsen av det hela. Vi kommer att ha utbildningsprogram för att upplysa dem, tillfälligheter ges för att besvara alla frågor som kan uppstå. Vår plan täcker alla tänkbara situationer, så vi förväntar oss att saker går smidigt och till allas tillfredsställelse. Som ni kanske kommer ihåg, vi är långt ifrån nybörjare när det gäller dessa tillfällen och vi har hanterat en process av Upplyftning många gånger tidigare.

Under en viss tid så har vi i princip täckt alla frågor som har en inverkan på er omedelbara framtid. Ni bör därför vara väl preparerade för den återstående perioden fram till slutet på denna cykel. Svårigheterna kommer snart att ta slut, men kom ihåg att det finns många människor som behöver vår brådskande tillsyn och de blir våra första mål. Vi kommer att agera snabbt och den massiva storleken av den Galaktiska Federationen kommer att kunna hantera alla problem. Det kommer att bli spännande tider, och ni kommer att bli väl informerade om våra aktiviteter.

Jag är SaLuSa från Sirius, och skickar er kärlek å allas våra vägnar som är involverade i er stora upplyftning.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge