Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 11 januari 2019


Mike Quinsey - 11 januari 2019

Mike Quinsey

Via många pålitliga källor finns information tillgänglig, vilken, inte oväntat, ger ett flertal detaljer om den kommande "händelsen". Jag tror mig kunna säga att ingen vet exakt när Händelsen kommer att äga rum, förutom att den kommer mycket snart. För att förbereda oss lämnas mycket information. Mitt intryck är att evenemanget kommer att äga rum ungefär 2028, åtminstone ger detta en aning om när. Med tiden kommer nästan säkert mer exakta indikationer och vi kan förvänta oss att få en mycket bättre tidsuppskattning vad gäller Händelsen. När vi närmar oss slutet bör vi ha gjort enorma framsteg, eftersom vibrationerna fortsätter att höjas och vi kommer att ha haft en tillväxtperiod utan störningar från de mörka. Stora framsteg i levnadsstandard väntar på att släppas, men bara när tiden är den rätta. Livet kommer att förändras till det bättre för att aldrig återgå till det tidigare. Ljuset har vunnit slaget om era själar och kommer att fortsätta med upphöjningen utan att behöva oroa sig för avbrott.

För er som ännu inte läst den fulla och detaljerade versionen av vad vi kan förvänta oss har jag gjort ett utdrag som beskriver kärnan i meddelandet:

SANANDA: Den stora Händelsen kommer.

Enkelt uttryckt är Händelsen en engångsföreteelse, är kosmisk, helt synlig, en planetomfamnande "explosion" av Gudomligt Ljus och Kärlek runt Jorden. Dessa kraftfulla vågor av Gudomligt Ljus och Kärlek kommer direkt från Gudskällan (the God Source) och kanaliseras genom den stora Centralsolen. Vågorna kommer att passera genom er galax och ert planetsystem, för att slutligen komma fram och på ett enda ögonblick omfatta hela Jorden ~ nå alla som bor inom planeten samtidigt. Gaia och alla hennes invånare kommer att kunna se och känna händelsen, inte en enda person kommer att vara opåverkad efteråt.

Det som sannolikt händer under Händelsen är att de inkarnerade själarna kommer att känna en kraftfull, helt obestridlig ökning av följande känslor, allt samtidigt: Villkorslös Kärlek, Gudomlig Salighet, ett fullständigt accepterande av vem du är, Gudomlig Nåd, Välsignelser och starka känslor av att slutligen kommit hem igen. Under denna kraftfulla framvällande energi kommer några av er att kunna bevittna att Uppstigna Mästare träder fram, ledarna och grundarna av de religioner, de trossamfund som ni tror på eller har en nära andlig kontakt med. Om du till exempel är kristen, kan du se en vision av Jesus och samtala med honom personligen. Om du är buddhist kan du se en vision av Siddharta Gautama Buddha och ha en privat konversation med honom. Du kommer genast att känna igen vilka de är genom det mycket kraftfulla Ljus och den kärleksfulla vibration som de utstrålar och genom ditt eget eviga samband med själarna i dessa högutvecklade Ljusväsen.

Även efter att ha läst det ovanstående är det utmanande för de flesta av er att ens föreställa er hur Händelsen kommer att kännas. Ni har ännu ingen livserfarenhet i den här inkarnationen att utgå ifrån och jämföra med. Men några av er som läser detta hade upplevt någon liknande händelse under meditation / andligt uppvaknande, men i mycket mindre skala. Om du tillhör den senare gruppen, kom då ihåg att det du har känt tidigare kommer du att känna igen. Du kommer att åter känna alla ovanstående känslor, men under den kommande händelsen förstorade mer än tusen gånger.

Vad som kommer att hända efter Händelsen är lite knepigt att förklara. Var och en av er kommer att uppfatta och ta till sig Händelsen annorlunda beroende på vilken själsgrupp bland de fyra som du tillhör.

SLUT PÅ UTDRAGET.

(https://www.raphaelshealingspace.com.au/blog-1/).

Kära ni, den mörka natten är förbi och Ljuset är nu den dominerande kraften på Jorden. Så försök att frikoppla dig från alla bindningar till kvarlevor av negativitet som fortfarande finns i överflöd på jorden. Var säker på att det negativa är inne i sina dödsdagar och förlorar långsamt sin kraft att störa framstegen för dem som går Ljusets väg. Ni har väntat så länge på den tid som nu manifesteras. Snart bör ni se tecken som tyder på att stora förändringar är på gång, förändringar som är till nytta för dem som går Ljusets väg. Det finns nu mer hjälp för er än någonsin tidigare. Ni behöver bara be era guider om hjälp och de kommer att finnas där för er. Faktum är att vissa av er kommer att bli medvetna om att kontakt tas med er under era drömmar genom att kontakten gör sig påmind vid uppvaknandet. Dessa kontakter kommer att bli allt vanligare och du kommer sannolikt att "känna" närvaron av dina guider i ditt vakna tillstånd.

Den tid ni nu är inne i är väldigt annorlunda än tiden före 2012. Ni har redan vuxit i förståelse på grund av det kraftfulla Ljus som nu genomsyrar Jorden. Detta kraftfulla Ljus hjälper till att väcka de som är redo att flytta in i Ljuset, och med utvidgat medvetande kommer de snabbt att gå framåt på Ljusets väg. Det kan inte bli något annat resultat eftersom Skaparen har bestämt att Ascension ska äga rum. Ingen dödlig eller ens uppvaknad själ kan förändra ert beslutade öde även om de så önskar. När du blir mer upplyst hjälper din blotta närvaro och dina vibrationer att lyfta upp de i din närhet. Hjälp dem med alla medel om de uttrycker en önskan om mer information, men försök att inte ge utöver det som de vill veta. Du kan vara säker på att när de är redo kommer de att söka svar från dig eller någon annan som kan ge den informationen.

Förhänget har dragits åt sidan och sanningen i alla frågor finns nu till hands. Om du söker leds du till de källor eller personer som kan hjälpa dig. Många avancerade själar på jorden har väntat på den här tiden. Några tillhör de yngre generationerna och har kommit med avancerad kunskap och information som de gärna delar med sig av till dig och hjälper till att ge svar där deras erfarenhet kommer väl till pass. Du behöver bara be om det.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det är verkligen nödvändigt mitt i så mycket förvirring och osäkerhet. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge