Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 15, 2010

SaLuSa, January 15, 2010

Veckorna går och ni kommer allt närmare till att se konkreta bevis på förändringar, som oberoende av hur de förefaller är del av planen för att rena Jorden. Vi inser naturligtvis att nyheterna om det stora jordskalvet i Haiti, har åstadkommit stor chock och stor sympati för dessa kära själar som var involverade i det. Ett sådant extremt fattigt land kan inte hantera problem på den skala som det har inträffat, och det är en ny utmaning för de mer välsituerade att generöst hjälpa till. Antalet döda och skadade och utsträckningen av materiella skador kommer att kräva en stor räddningsaktion som är inom förmågan för de större länderna. Hur ni reagerar är ett mått på hur långt ni är framskridit, i accepterandet av Enheten av livet.

Det finns den oundvikliga frågan om varför jordskalvet tillåts infalla, och som vi ofta har poängterat så finns det karmiska situationer som vi inte kan blanda oss i. Vi har stort medlidande och kärlek för de individer som är involverade. Haiti har under århundraden hållit en mycket låg vibration, som vid denna tid av rening har attraherat händelsen som ägde rum. När det gäller de involverade själarna så inkarnerade de på Haiti just för den erfarenheten som det skulle ge dem. De var också medvetna om farorna men viste att deras övergång skulle bli snabb och när de väl var inom de astrala regionerna skulle de snabbt frigöras från effekterna av traumat. De skulle i själva verket finna sig själva skyddade och omgivna av älskvärda själar som vårdade dem tillbaka till hälsa. Vi vet att många kan finna det svårt att förstå vad som ligger bakom dessa händelser, men var försäkrade om att allt går som planerat enligt den Gudomliga Planen.

Kom ihåg Mina Kära, livet handlar om att lära från sina erfarenheter, och som en observatör kan ni inte veta vilka anledningar som ligger bakom en annan själs val. Få av er är i själva verket medvetna om er egen livs plan och den undanhålls från er därför att ni skulle förmodligen försöka att undvika en del erfarenheter nödvändiga för er andliga utveckling. Så, även om ni har fri vilja, där ni redan har bestämt vad ni behöver för att utvecklas, är det osannolikt att ni ändrar planen. Ni dras in i situationer med människor vilka också är kopplade till er erfarenhet, och oundvikligen kommer det att gå som planerat. Som ni måste inse, så är det mycket planering som görs för att se till att ni framgångsrikt slutför er tid på Jorden. Detta gäller framförallt den period som ni nu är i; då för många av er kommer det att vara ert sista liv i de lägre dimensionerna. En del av er har valt att ha ett hektiskt liv, renande av karma som har ackumulerats under många livs längder. Många av er kommer att känna igen er som en sådan Varelse, och som era härliga miner indikerar, ”era fötter har inte haft tid att nå marken”. Det är naturligtvis väl värt ansträngningen, och er belöning för att nå högre medvetande nivåer är att ni kommer att bli redo att upplyftas.

Livet på Jorden kan vara frenetiskt och utsjasande, det är delvis ett resultat av de myriader av kontroller som möter er vart än ni går. Ni kan inte känna er fria under sådana förhållanden, och ni skulle egentligen ha gått om tid att involvera er i aktiviteter som är för er egen personliga avancering. Alldeles för mycket krävs för att överleva och att hålla en acceptabel levnadsstandard. Som vi ofta informerar er så kommer detta börja förändras inom en nära framtid tills att ni blir fria från alla restriktioner. Ni kan knappt tänka er hur det kommer att bli, men de framsteg som kommer till er civilisation kommer att totalt förändra era möjligheter i livet. Att kunna följa era egna önskningar och än mer viktigt att ha all den tid ni behöver för att göra så kommer att bringa er en stor lycka och tillfredställelse.

Med er moderna kommunikationer får ni snabbt reda på händelser, och när de är katastrofala behövs er reaktion på ett generöst sätt. Till skillnad mot för hundra år sedan eller mer, för er TV in det i ert vardagsrum och ni ser det ofta ”live”. Det får effekten att ta fram det bästa hos folk, och hjälper att bryta ner de barriärer som brukade finnas. Kan ni inte förundras över det sätt som er utvecklingsväg har gått fram, och under en sådan kort tid har ni börjat acceptera att ni tar hand om varandra. Om de pengar och energi som nu spenderas på krig och preparation för detsamma omdirigerades till goda ändamål, kunde fattigdom och sjukdom bli utraderade ganska snabbt. Denna nivå av förändring kommer inte att inträffa för än vi arbetar tillsammans, då den gamla regimen envist håller fast vid sin agenda att kontrollera världen.

Det finns i själva verket en mängd grupper som har erkänt den ökande omtanken för andra, och ni ser de första tecknen på en utveckling som för likasinnade människor samman. De kommer först att reagera på behov, och genom deras exempel fångar de fantasin av många andra. Energierna för förändringar rör sig i rätt riktning, och redo för vår ankomst. Det är nöjsamt för oss att se hur medvetna många av er är under denna period, och vi vet att det kommer att öka farten när som medvetande nivån ökar exponentiellt. Vi säger att allt är ok och vi menar det, även om det finns mindre motgångar.

Vi väntar nu på det oundvikliga uttalandet som officiellt erkänner vår existens, och de otaliga gångerna som vi har kontaktat era ledare. Detta är en viktig punkt eftersom vi inte har blivit besvikna när vi har erbjudit att leda er till en fredlig samexistens. Ni kanske undrar varför det bara har hänt inom den närliggande tiden, och anledningen är att i och med upptäckten av atomkraft har ni haft potentialen att förstöra er själva och planeten Jord. Det har alltid funnits denna möjlighet, men planen för er utveckling skulle ha lidigt kraftigt om detta hade fått äga rum. Dessutom finns det vittgående effekter som sprider sig i Universum, som skulle ha skapat problem för andra civilisationer. Detta är inte tillåtet enligt Universal Lag och det åtkommer oss att observera er och att se till att det inte händer. Nej Mina Kära, detta innebär inte inblandning och istället så erkänner det de Gudomliga krafterna som är ansvariga för Universum.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vet att ni är ivriga för oss att träffas, och kommer att njuta av tillfredställelsen att återställa Jorden, När vi ser hur det ser ut för närvarande så desto snabbare vi kan starta desto bättre. Ni har verkligen inte alltför länge att vänta eftersom under detta år kommer vi att påbörja ett program av instruktioner så att ni kommer att veta vad som skall hända. Vi välsignar och älskar er alla.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge