Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 17 november 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 17 november 2017

Mike Quinsey

Den nya cykeln är på gång och du bör komma ihåg att Människan kollektivt skapar exakt hur den nya eran ska utvecklas. Den gamla passar inte längre automatiskt in i den nya cykeln, och faktiskt är det inte nödvändigtvis relevant med tanke på de högre vibrationer som nu upplevs. Helt nya tider, som överensstämmer med era kommande behov, introduceras nu. De nya energierna omfattar inte de gamla vilka ledde till oreda, inkonsekvens och nästan till diktatur. Mänskligheten kan nu gå vidare och lägga grunden till det nya styre som ska skapa en ny existens med bestående fred och säkerhet på Jorden. Den gamla kommer gradvis att dra sig tillbaka alltmedan det nya tar plats, och allt av lägre vibration kommer slutligen att försvinna. Under sådana omständigheter kan den gamla inte hålla sin vibration och kommer att dö tillsammans med hotet om krig och skapa sin egen undergång.

Det finns allt att vinna på att fokusera på framtiden och hur den kan gynna mänskligheten. Då kommer den snabbare att kunna manifestera de förändringar som nu håller på att introduceras. Det kommer att ta tid men ni kommer i förväg att lära er om dem och vara väl förbereda. Detta kommer att möjliggöra snabba framsteg och hjälpa er att lämna fattigdom och brist, särskilt när de nya uppfinningarna introduceras vilka undanröjer de villkor som lett till en sådan situation. Allteftersom vibrationerna fortsätter att öka kommer snabbt en tid med snabb utveckling att närma sig. Vi har tidigare nämnt allt som ska tillhandahållas för att etablera den nya grunden, och det kommer helt klart att ta tid. Men avsikten är klar, och med stöd av folket kommer stora framsteg att tas när väl planen för framsteg blir känd.

Ju mer era tankar och handlingar är dedikerade till att få det nya på plats, desto snabbare kommer saker att manifesteras. Det finns naturligtvis ett behov av att vara försiktig så länge som de mörka har förmågan att orsaka kaos med sina attacker mot civila. De är dock bortkörda, många är arresterade och deras order-vägar störda. Ljuset dominerar nu och en världsomspännande operation fortsätter att rensa ut de mörka. Att rensa bort deras underjordiska baser är svårare, men med modern penetration är det möjlig och kommer att vara mycket effektivt. Alla verksamheter och aktiviteter som är inriktade på att skapa världsfred är väl omhändertagen, och rymden kommer att bli de mörkas slutliga ”slagfält”. I det avseendet kommer Ljusstyrkorna att se till att de mörka är begränsade i vad de kan göra tills de är besegrade.

De Ljusas synpunkter bör inte tvingas på människor, eftersom det ofta leder till att de stänger sig. Det är bäst att bara framföra sina synpunkter när ämnet kommer upp helt naturligt vid normal konversation. Fram tills en själ är redo för framsteg kommer den att visa inget eller litet intresse för att lära sig sanningen, men ett ord här och där kan ofta starta nya tankebanor. Tänk också på att alla har sina Guider som känner dem bättre än du gör, och de är bättre placerade för att bestämma när det är ett bra tillfälle att plantera kundskapsfrön. Vi har också en själs livsplan att ta hänsyn till och som ger möjlighet till framsteg vid "rätt" tidpunkt. Så du kan lugnt anta att det händer i takt med att en själ har nått en viss punkt i sin utveckling och är redo för det.

I den tid vi nu befinner oss kommer de flesta som befinner sig i de tidiga stadierna att förstå sanningen och kommer att lära sig om livet och hur man bemöter varandra. Det innebär att sluta sätta sig själv i främsta rummet och förstå att alla har upplevelser som hjälper dem att utvecklas. Det hjälper helt klart att veta att ni vidarebefordrar erfarenheter till era nästa liv och där får ytterligare möjlighet att övervinna läxor som ni inte lärt tidigare. Ljusarbetare förstår detta och kan på egen hand hjälpa andra att övervinna svårigheter de står inför. Egot är förmodligen det största hindret att övervinna, men med erfarenhet kommer en själ att börja förstå egots roll i sitt liv. Helt klart finns det alltid utvecklade människor till hands för att hjälpa själar under uppvakning.

Nästan varje land måste klara av sina interna förändringar, eftersom de gamla vägarna och sätten inte längre är lämpliga för det nya samhället. Det betyder ofta förändringar längs hela linjen och de rätta människorna väntar på att inta sina positioner. Med tiden kommer inte mycket av det gamla att finnas kvar och inga tårar kommer att spillas över den ”förlusten”. De som kommer att utses väntar tålmodigt på uppmaningen att inta sina positioner. De är kända för sin ärlighet och för att arbeta för hela folkets bästa. De kommer att utses tack vare sin erfarenhet och sin ambition att hjälpa till att genomdriva de positiva förändringarna. Vid denna tidpunkt är de mörka isolerade och kan inte förhindra förändringarna. Du kan också vara säker på att de mörkas aktiviteter kommer att vara kända för folket. Hittills har så mycket varit medvetet dolt av det mörka, och de tar enorma summor pengar från den offentliga plånboken till hemliga projekt som inte nödvändigtvis är i folkets bästa intresse.

Det är dags för förändring och öppenhet inom alla frågor som rör allmänheten och deras pengar. Den Amerikanska Republiken som väntar på att utropas kommer att meddelas när det inte finns någon oro för störningar. Så var säker på att allt är förberett att kan sättas i verket med mycket kort varsel. Många i det gamla gardet har redan arresterats och förts ur vägen, och detta kommer att fortsätta tills det är säkert att fortsätta med nyval. Till skillnad från de gamla sätten kommer kandidaterna att ha valts utifrån sin lämplighet och sin trovärdighet och för sitt arbete med att förbättra för människorna och inte för sig själva. Dessa människor har alltid funnits, men uppenbarligen förbises de av dem som handlar med oärliga metoder. Öppenhet, ärlighet och ansvarskänsla kommer att vara nyckelord i Den Nya Tidsåldern. Kan ni inte se att de nya energierna redan har effekt, och att de mörka avslöjas för vad de verkligen går för.

Vi pratar om förändringar som kommer, men förvänta er inte för mycket för tidigt, eftersom saker måste komma till den punkt som vi upprepade gånger har refererar till som "rätt tid". Men i tider med osäkerhet stödjer det din moral att veta att de goda tiderna närmar sig och att ingenting kan stoppa dem från att förverkligas. Så det är inte längre bara det mörka som kan diktera framtiden, eftersom Ljuset är helt igenom kraftfullt och backas upp av många, många varelser som väntar på uppmaningen att avslöja sig. Ni har haft liten medvetenhet om sanningen om ert varande och den storslagna framtid som nu ligger framför er. Den var planerad för eoner sedan, och era ansträngningar att föra in Ljuset till Jorden har lyckats efter flera tidigare cykler av misslyckanden. Vet att ni har haft hjälp och uppmuntran, men ni kan ta hela äran av er framgång.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge