Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 10 november 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 10 november 2017

Mike Quinsey

Händelser rör sig allt närmare ett avslut vad gäller revalveringen av valutorna. Att revalveringen kommer står utom allt tvivel, och de första förmånsländerna har redan förberett sig för att gå vidare med kort varsel. Som ni helt säkert är medvetna om utvecklas många saker bra, och signalerar att betydande förändringar är på gång över hela världen. De gamla energierna dör bort men orsakar dessförinnan viss förvirring och störning. Men var säker på att rensningen går bra och avslöjar det som har dolts under en mycket lång tid, och de involverade kan inte längre dölja sin verksamhet. Det kommer inte att finnas något gömställe för dem och deras brott kommer att föras fram i ljuset för dem att stå till svars för. Nya nivåer av ärlighet och integritet kommer att tillhöra ordningen för dagen, något lägre kommer inte att tolereras.

De mörka har befunnit sig på reträtt under en tid nu men har fortfarande förmågan att ställa till det för sig, så till den grad att saker och ting måste hållas hemliga för dem. Men de utgör inte längre det hot som de brukade vara och med tiden kommer de att tas bort en gång för alla. Vissa kommer att försöka fly från rättvisan men deras försök kommer att vara förgäves, och de kommer inte att tillåtas fly från Jorden. De har tjänat sitt syfte att utmana och testa dem från Ljuset och de har förlorat. Deras öde är att stå till svars för sina handlingar inför universums lagar, och helt klart har de mycket att lära.

När du går över i det högre, tänk då på att du måste vara försiktig med vad du tänker eller säger. På grund av tankens kraft förverkligas det du tänker. Det betyder att du kan manifestera allt du behöver. Det är inte så svårt som man kan tro, du växer in i det och har därför tid att vänja dig vid det. Även nu är din tankekraft tillräcklig för att dra saker till dig. Naturligtvis, om du fokuserar på negativa saker som är störande för dig kan de också dras till dig. Men som jag sa nyss, allteftersom du utvecklas lär du dig att styra dina tankar och bara ge kraft till de tankar som är till hjälp för dig.

Ni befinner er i en tid när sanningen kommer upp till ytan och mycket som varit dolt kommer att avslöjas. Detta kommer att skriva om er historia och avslöja hur ni har hållits nere och hur man har ljugit för er om många saker. Men ni har nu rätt att få veta sanningen, och sakta men säkert kommer det att avslöjas som har påverkat era liv. Mycket har hållits undan från er, speciellt det som skulle ha gjort era liv mycket bekvämare. Allt detta kommer att rättas till och med tiden kommer ni att få ta del av alla förmåner. Så misströsta inte under de händelser som är resultatet av de förändringar som äger rum. Det är det gamla som rensas ut för att ge plats åt det nya som snabbt kommer att lyfta er.

Se framåt och tänk "Den Nya Tidsåldern" eftersom den just börjar träda i kraft nu när förändringens energier fortsätter att byggas upp. Var så säker, eftersom du nu har korsat bron för att aldrig återvända till de gamla vägarna. Förbli upplyft och låt inte vad som än händer runt dig få dra ner dig till negativt tänkande eller negativa handlingar. Du får ständigt hjälp, så låt dig vägledas av dina intuitiva tankar som kommer från ditt Högre Jag och som känner dig väl och arbetar med dig hela tiden. Ingen av dina guider skulle emellertid arbeta mot dina önskemål eller dina fria val. De kommer ändå att göra sitt bästa för att påverka dig till det bättre när du avviker från din livsplan.

De flesta länder är i behov av medel och kan inte alltid tillgodose de grundläggande behoven för att hålla de fattigaste från fattigdom. Det är en situation som skriar om behovet av nytt ledarskap som kan hitta den rätta lösningen och inte gör saken värre. Det är uppenbart att de rika blir rikare och världens rikedom är i händerna på väldigt få människor. En rättvis fördelning av rikedom skulle hjälpa till att lösa obalanserna, men det kommer inte att hända utan långtgående förändringar. Den efterlängtade förändringen av värdet på valutor är ett steg i rätt riktning för att uppnå viss framgång, men är bara början, och fler förändringar förutses. Det finns personer som väntar på att få inta maktpositioner, personer som kan se in i framtiden och har möjlighet att utforma framtiden för alla människors bästa. Det kommer inte att dröja länge innan deras förmågor erkänns och de får möjlighet att visa vad de kan göra för alla.

Oron kommer att fortgå en tid, men ur den kommer nya idéer och sätt att snabbt hantera människors behov. Vissa kommer att försöka hålla hårt fast vid det bekanta, men det är dags för förändring och slut på allt som hållit mänskligheten tillbaka. Det beror givetvis på vem som sitter vid makten, vilket tills nyligen var Illuminaterna. Efter att de satt upp en maktbas inom det militära har de använt den för att uppfylla sina egna ambitioner och använt den i hemlighet. Följaktligen har de inte varit ansvariga inför någon auktoritet och har i stor utsträckning kunnat hålla tyst om sina aktiviteter och svurit trohet till ingen utom till sig själva. Situationen har emellertid förändrats under senare tid när "visselblåsare" trätt fram och släppt skadlig information som allmänheten har kunnat ta del av.

I strid med många förväntningar lyckades ni framgångsrikt passera år 2012, ett år som markerade slutet på en cykel. Sedan dess har vibrationerna fortsatt att stiga och kommer så att göra hela vägen till Uppstigningen (Ascension). En potentiell katastrof hindrades, och som ni redan har informerats om kommer ytterligare sådana inte att tillåtas. Den gamla tidslinjen fortsätter dock till sitt naturliga slut, medan den nya har gjort det möjligt för er att byta dimensioner och lämna de gamla bakom er. Ni är nu vid en punkt där händelserna är nära att föra med sig de första stora förändringarna, vilka kommer att leda till att den nya republiken utropas (övers. anm: gäller USA). Därifrån kommer händelseförloppet att påskyndas och de många efterlängtade förändringarna att förverkligas i snabb följd.

Med frisläppandet av mer ljus på Moder Jord och information om sanningen om vad som har skett kommer det inte att finnas någon väg tillbaka för de mörka krafterna. De ser sin makt minska och de kan inte genomföra sin plan om världskontroll under en regering. I en fri värld har de försökt ta över den, men på sistone har Ljusets kraft lyckats höja vibrationerna, vilket kommer att ta mänskligheten hela vägen till Uppstigningen. Det kommer att läggas en börda på var och en av er tills det står klart att de mörka har besegrats och kommer att utvisas från Jorden. Väldigt snart kommer det att finnas tecken som alla kan se, och det blir uppenbart att en ny era verkligen har börjat. Efter att ha rensat ut de sista hindren kommer mänskligheten snart att inse sanningen och ta tillfället i akt att föra in permanent fred till Jorden. Så Du Kära, oavsett vilken karma du fortfarande måste rensa ut, var medveten om att det med stor sannolikhet är den sista du kommer att behöva ta itu med.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge