Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 15, 2011

SaLuSa, June 15, 2011

När vi tittar på helheten så ser vi ett högst lovande framåtskridande, vilket pekar på att en stor händelse närmar sig. Mer än så kan vi inte säga och vi behöver hålla våra planer för oss själva, för att förhindra inblandning från de som skulle försinka det. Deras närvaro är mer en irritation än ett allvarligt hot, då vi känner till deras sätt och vet vilka avsikter de har. När det är vår tid för att gå framåt så kommer vi att oberoende av motståndet påbörja planen med kunskap om att det kommer att lyckas. Vi har behövt ta den mänskliga rasens karma med i beaktning, men i dessa sluttider så blir det mindre och mindre. Efter att ha upplevt mörkrets djup så är ni snabbt på väg upp och har rensat ut de lägre energierna som höll er tillbaka. Ljuset är nu fullt och fast etablerat på Jorden, och fortsätter att växa med stor hastighet. Det är ert skydd och det är mäktigt, och de mörka Tjänarna fruktar konsekvenserna. De bestämmer inte längre över er, då ni har blivit medvetna om deras hemliga planer att ta full kontroll över er. Många av er har blivit orädda och bär Ljuset som en flagga för frihet. Ni motsätter er nu de mörka i stort antal och de vet att deras spel har tagit slut, och att det nu är dags för dem att ge upp. Vi arbetar på detta nu, och på det ena eller andra sättet måste de släppa sin makt till Varelser av Ljuset.

Många högt utvecklade själar har redan förenat sig med er, och avsiktligt inkarnerat för denna omedelbara period för att träda fram och leda er framåt mot Upplyftningen. En del är välkända för sina aktiviteter, och står redo att fylla positioner av auktoritet som snart står lediga. Våra allierade har oss bakom sig, samt de högre spirituella råden som övervakar alla Ljusets operationer. Förändringarna kommer därför att genomföras, då ni behöver etablera en fungerande uppsättning som snabbt kan införa den gudomliga planen som kommer att ta över. Hitintills har era liv varit bevakade och kontrollerade för att hålla er borta från kunskapen om den annalkande Upplyftningen. Ert uppvaknande ses av de mörka Tjänarna som ett stort slag mot deras ego, deras ambitioner och avsikt att besegra Ljuset. De har helt och hållet misslyckats och de slår nu runt omkring sig som ett sårat djur då deras livskraft dör ut. Ni har inte än uppskattat hur magnifik er bedrift är, men det blir uppenbart då vår plan utvecklas.

Som individer kan ni bara se en liten del av bilden, men med internet så finns det ett underbart utbyte av information. Ni är nu bättre informerade än ni någonsin har varit tidigare. Var dock medvetna om avsiktligt försök att infiltrera sanningen, och om det ibland inte känns rätt så låt det vara. Ni kommer inte att uppleva sådana problem när vi väl öppet kan arbeta med er, då vi noggrant skall se till att ni är fullt informerade om vad som händer. Det blir inga hemligheter på det sättet som vi arbetar, och en del av er blir involverade med oss och vi skall bilda grupper. Vi skall frige de ljusarbetare som har fångats och i stort sett blivit fängslade av de mörka Tjänarna, och har hållits på hemliga platser där de har blivit avskurna från samhället. De kommer att ha mycket att bidra med och vara glada att arbeta med Ljuset för det bästa av alla.

Det finns helt klart inget fel med att arbeta för självt, då ni inte skall ignorera era egna behov, men vem som helst kan bidra till det stora hela. Det kan göras genom att medlidsamt hjälpa att lindra bristen hos dem som har mindre än den bas som behövs för att existera från dag till dag. Ni har en värld av överflöd, och trots detta så lider så många själar av en brist på mat, vatten och mediciner. Som tur är har ni ett antal välgörenhetsorganisationer som ger hjälp, och även små bidrag hjälper. Förhållandena på Jorden är en kontinuerlig utmaning till de som söker att överleva på små rationer och ingen hälsovård. I ett omtänksamt samhälle skulle de tas om hand om oberoende av färg och uppfattning. Dessa problem kommer att övervinnas när vi kan hjälpa er, men under tiden fortsätter lidandet och behöver uppmärksamhet. Hjälp om ni kan, och så kommer ni att lyfta massmedvetandet och till slut kommer problemen att upphöra. Lärdomar görs hela tiden och om ni i själva verket önskar att snabbt utvecklas så är Jorden den rätta platsen.

Cykeln kanske kommer till ett slut, men den erbjuder oändliga möjligheter för att visa hur mycket ny har lärt er från era olika inkarnationer. Livet är hektiskt och stressigt därför att det har gått in på fel väg, och de mörka Tjänarna är i stor utsträckning ansvariga för detta, men det ändras snabbt. Ert naturliga kärleksfulla självt manifesteras då mer av Ljuset absorberas i er kropp. Det förhöjer ert medvetande och ni blir mer er Gudsjälvt. Det förändrar också aspekter av er själva, vilka är mer associerade med de lägre vibrationerna, då de inte längre tillfredsställer er. Många av er vet jag menar, då er ”smak” har förändrats på många sätt. Musik är ett bra exempel, då ni nu reagerar mer på de rena tonerna och finner klassisk musik mer tillfredsställande. Det är ett faktum att vid denna tid så vänder sig mer människor till klassisk musik, och finner att det stämmer bättre med deras egna energier och det är ofta mycket avslappnande. I vissa fall kan det också vara helande och som en del av er är medvetna om så är ljud färg, och båda är kända för sina helande kvaliteter. Då era vibrationer höjs så är det bara naturligt att ni söker motsvarande upplyftning inom många andra sidor av ert liv.

Vi är alla i denna underbara period av förändring tillsammans, och genom att hjälpa varandra så blir vi desto snabbare En. De mörka har fullföljt idén av separation, men det kan inte längre gälla då Ljuset för folk samman. De börjar se Ljuset i andra, istället för att koncentrera sig på de fysiska aspekterna. De förstår att vi alla kommer från samma Källa, och att vår fysiska form är den förklädnad vi använder för att uppleva i specifika raser. Uppfattningarna kanske är annorlunda, men under detta finns den en gnista av Gud som håller Ljuset glödande, som bara väntar på att väckas upp till sanningen. Slöjan lyfts och vi har också en roll att spela med att upplysa er. Vi talar till er genom våra meddelanden, men mycket snart skall vi tala till er direkt och ni kommer att veta med säkerhet vilka ni verkligen är.

Jag är SaLuSa från Sirius, och snart påbörjas ett nytt skede i den Galaktiska Federationens arbete. Som ni har vi väntat för tidpunkten för en återförening med er alla. Vi skall fira med er, då det i sanning blir ett stort tillfälle.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge