Home > > Mike Quinsey - 10 april 2020

Mike Quinsey - 10 april 2020

Mike Quinsey

Coronaviruset verkar ha nått sin topp i många länder och lämnar efter sig en svans av problem. Det förebådar en period av introspektion medan regeringar söker sätt att undvika en sådan katastrofartad upplevelse igen. Effekterna som följer kommer att ge många svårigheter när det gäller att hitta en ny väg som kan övervinna en sådan här situation igen. Förändring är nyckelordet här, men hur förutsäger man sina framtida behov då man rör sig mot nya områden? Ni har mycket tid att kompensera för eftersom ni nu borde ha blivit mycket mer avancerade än vad ni är för närvarande. Allt ni behöver för att kliva in i den Nya Tiden finns nu tillgängligt, förutsatt att de som håller er tillbaka släpper sitt grepp om er. Var säkra på att det finns starka krafter som trycker på hårt för er framtida frihet utan åtstramningar, och de har varit framgångsrika i att förminska de Mörkas makt, även om de alltid kommer att vara ett, om än hanterbart, plågoris.

Er väg mot framtiden är föreskriven och när er nuvarande förvirring lägger sig kan ni fokusera på att skapa en väg som tar er ända fram till det Förlovade Landet. Storartade ting väntar er och ni kommer inte att bli besvikna. Detta år borde ni få era första glimtar av vad framtiden innebär för er, men var medvetna om att det kan ta lite tid innan den bär frukt. Ni behöver veta vad som ligger framför er så att ni till fullo kan förbereda er, och det kommer att bli njutbart eftersom ni säkrar er frihet och träder in i tider av fred och trygghet. Genom att projicera er vision av hur det ska bli, hjälper ni till att få det att träda fram så tidigt som möjligt. Det finns mycket att förbereda före Händelsen sker och ni blir upplyfta till högre vibrationer, och det kommer att säkerställa att ni är väl förberedda.

Håll siktet på era mål under tiden och titta inte bakåt, eftersom det gamla inte längre är till någon nytta för er. Ni skapar nu er framtid och de gamla metoderna är inte längre användbara eller adekvata. Allt eftersom ni går framåt så kommer era vibrationer att höjas än högre och fortsätta att göra så tills dess ni stiger upp. Det kommer att bli en rättvis belöning för alla själar som har kommit så långt som till att vara här i det slutliga skedet. Under de år som fortfarande ligger framför er kommer mycket att ändras till det bättre och bana vägen för fullkomnande. Under denna tid kommer ni lära er att förbereda er för ert nya liv som Galaktisk Varelse. Ni kommer knappast att kunna omfatta graden av hur ni kommer att förändras och ni kommer att delta villigt.

Vilka hinder som än korsar er väg så ta det med egna steg och låt inget avskräcka er från att nå ert mål. Detta är ingen tid för räddhågade så var stark och hängiven till er väg och ni kan vara säkra på att lyckas. Efter kaoset kommer många själar att kliva fram och gå före med att visa på en ny strategi för att uppnå ett framgångsrikt resultat. Ni har alla gått en lång väg för att nå denna punkt i er evolution och era färdigheter har gjorts allt starkare för det. Ni är väl förberedda för återstoden av er resa och vet att längs hela vägen kommer ni att ha mängder av stöd och skydd. Ni är speciella själar som har styrkan och kraften att möta alla utmaningar som ännu kan korsa er väg, och ni kan vara säkra på, att vi alltid följer ert framåtskridande.

Ni har potential att uppnå stora ting och mycket av det beror på er inställning till er själva och era förmågor. Inget är egentligen utanför er räckvidd utom att ni saknar tron på er själva och den kapacitet ni har för att uppnå det ni önskar. Inget kan stoppa er utveckling då vad ni än önskar eller vill ha så kommer det till slut att bli er verklighet. Genom att göra så attraherar ni lika energier till er själva vilket är en annan anledning till att inte ge er energi till negativt tänkande. Genom att fokusera på era rädslor ger ni energi till just de saker som oroar er i stället för att ignorera dem.

Sedan den Nya Tiden startade har vi uppmuntrat er att ha ett öppet sinne gentemot vad framtiden kan föra med sig, då ni tagit er in i nya områden och skapat vägen medan ni går framåt. Det är därför som vi uppmanar er att inte se bakåt för att få inspiration. I dessa nya tider kan man säga att allt är möjligt och det ligger mycket sanning i det, då den Nya Tiden erbjuder er en mångfald av olika möjligheter. Som ni kanske säger ”Sikta mot stjärnorna” så tänk stort och ha tilltro till att vad ni än siktar mot ligger det inom er kapacitet, och vi på vår sida kommer att hjälpa er allt vad vi kan då vi innerligt önskar er att lyckas.

Utsikten att till slut komma ut ur de lägre vibrationerna bör inspirera er till stora ting. Allt ligger där för att tas i anspråk och ni har sannerligen förtjänat er rätt att lämna de lägre vibrationerna bakom er. Ni anses som modiga själar som visste att ni skulle förlora kontakten med den sanna verkligheten. Ni har levt i en drömvärld och många upplevelser har varit mardrömslika och dem har ni nu lämnat för gott. Hela denna erfarenhet är inte till spillo då ni har växt i hållning och styrka och också blivit mycket klokare. Kanske ännu viktigare är att ni vuxit i förståelse, så till den grad att ni har potential att bli ledare som kan hjälpa de som kommer efter.

Det är förståeligt att vissa av er är bekymrade angående er nuvarande familj och era vänner, så vet att alla själar kommer att hamna precis var de behöver vara, för att fortsätta sin utveckling. Ibland kommer grupper att hålla ihop men helt klart kommer en del själar att fortsätta ensamma på sin valda väg. Den sortens samhälle som ni är vana vid kommer till slut att utvecklas till mindre enheter som blir självförsörjande, vilket möjliggjorts genom teknologiska framsteg. Till och med nu börjar det bli tydligt att detta är vägen framåt.

Världen har blivit mindre med tillkomsten av resande och de som en gång var isolerade har rört vid världen utanför och aldrig helt och hållet återvänt till det gamla sättet att leva. Dela med sig har blivit viktigare än någonsin och så kommer det att fortsätta då saker snabbt börjar ändras. Det kan verka som en villervalla tills allt lägger sig, men var säkra på att det gör det.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?