Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 10 mars 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 10 mars 2017

Mike Quinsey

”Energin i era tankar formar ständigt er framtid”

Man har många gånger talat om för dig att ingenting faktiskt är som det verkar, eftersom du har skapat din egen verklighet. Den återspeglar exakt hur du har förstått dina behov och hur du tillgodoser dem. Du har även inspirerats till att söka de bästa resultaten vilka successivt har förflyttat dig framåt och uppåt i en allt snabbare takt. Du har naturligtvis skickligt fått hjälp med ditt framåtskridande under inkarnationen av själar som har kunnat inspirera dig till mer storslagna och bättre saker. Men eftersom ni alla har en fri vilja har det slutliga valet varit ditt, men de som regerat utifrån höga positioner har inte alltid gjort beslut som har varit till ditt bästa. Under århundrade efter århundrade har du utsatts för många krig och för den död och det kaos som blivit krigens resultat. Detta har upprepats om och omigen på det karmiska hjulet av orsak och verkan.

Men under den senaste tiden har en ny medvetandenivå vuxit sig tillräckligt stark för att ge energier till förändring. Som ett resultat har folket talat och kräver en ny väg för mänskligheten, en väg som leder till fred på Jorden. Ni känner till mängder av demonstrationer mot de myndigheter som tenderar att ignorera folkets vilja. Dessa kommer att fortsätta tills man lyssnar till folkets krav och åtgärder vidtagits. Var säkra på att ni människor har en enorm makt att påverka förändring, så använd den klokt och ni kommer att skörda framgångar.

Under tiden kommer fler förändringar att tillkännages som kommer att stödja ert framåtskridande, och många som medvetet har förtryckt kommer också att avslöjas. Framsteg in i den Nya Tidsåldern kommer oavsett eventuella försök från de mörka Tjänarna att stoppa det. Det är uppenbart att ni nu börjar identifiera bristerna inom olika industrier som verkar ha stagnerat, och fortfarande lever i det förgångna. Mycket av detta beror på att de inte vill ge upp sina lukrativa inkomstkällor, och på så sätt förnekar de er att gå vidare in i den Nya Tidsålder vilken kan erbjuda er ett mycket bättre alternativ. Förändring kommer dock att komma oavsett om den välkomnas av dem eller inte, eftersom det är dags att gå vidare och dra nytta av förbättrande uppfinningar som kommer att lyfta kvaliteten på era liv.

I och med läckaget av officiella dokument får ni insyn i information som underrättelsetjänsterna skulle föredra att ni inte ser. Läckorna avslöjar hur Jordens folk successivt får allt sämre förmåga att njuta av privatlivet. Man spionerar på folket medan de utför normala dagliga funktioner. Dessa avslöjanden görs möjliga tack vare de personer som ni kallar visselblåsare ("whistle blowers"), och de skyddas på grund av sitt viktiga arbete. De har avslöjat exakt det som förekommit och det är viktigt att ni känner till det. Det visar att hemliga aktiviteter har gått långt längre än vad som är nödvändigt, och de har kränkt era rättigheter. Ju fler saker som avslöjas desto starkare kommer ni att kräva stopp på spioneriet, och så småningom kommer det att bli så. I framtiden, när vibrationerna har lyfts, kommer det inte att finnas något behov av sådana kontrollmetoder.

Genom att visualisera framtiden sätter ni den till stånd, så ju fler människor som känner till sanningen desto snabbare manifesteras den. Energin i era tankar formar ständigt er framtid, och allteftersom tiden går kommer det att bli viktigt att ni håller en positiv nivå när det gäller sådana saker. Tankar är verkliga och har alltid skapat er framtid, och allteftersom vibrationerna höjs kommer de att bli mycket mer kraftigt verkande. Till exempel kommer ni att bli healers som använder sin tankekraft och till och med uträttar större saker än så, och det är därför ni ibland använder uttrycket "att tron ??kan förflytta berg". Faktum är att i framtiden kommer er tankekraft att göra att ni kan utföra omedelbart helande (instant healing), och med er visualiseringskraft även exakt kopiera objekt. Ni skapar redan för er framtid, så var försiktiga med vad ni önskar eftersom det kan gå i uppfyllelse.

Allteftersom ni börjar förstå mer om er sanna potential kommer era tankar att bli mer specifika och målmedvetna. Ju mer ni kan se varje livsform med utgångspunkt från Universell Kärlek, desto mer kommer ni att bidra till harmoni och kärlek omkring er. Livet blir en glädje och så givande att ni njuter av ständig lycka. Det behöver knappt påpekas, men helt klart hjälper närvaron av andra själar som också har höga vibrationer. Den cykel som ni just har avslutat är en blek återspegling av er sanna verklighet, men från och med nu förändras saker och ting till det bättre alltmedan vibrationerna fortsätter att höjas.

Under eoner av tid har ni haft successiva inkarnationer där ni hållits nere och förletts att tro att ni var underordnade makthavarna. Men i och med ert senaste uppvaknande har ni insett att ni har en mycket större potential och att den har hållits tillbaka. Förutsatt att ni får möjligheten kommer ni nu att utvecklas i en snabbare takt och uppnå vilka mål ni än strävar efter, utan någon gräns för era ambitioner. Naturligtvis har den Mänskliga Rasen, alltsedan tillkomsten av utbildning för alla människor, kunnat uppnå större och snabbare framsteg. Med tiden kommer ni att kunna "programmeras" för vilka uppgifter ni än valt att utföra, och på så sätt spara en enorm mängd tid.

Det är bra att ni lär er hur framtiden för mänskligheten troligen kommer att utvecklas, och på det sättet vara förberedda inför vilken väg ni än väljer. Möjligheterna är oändliga och det är lika bra att påminna er om, att ni kommer att ha mer än gott om tid för att uppleva vad ni än har planerat. Jorden har varit en skola för dem som har strävat efter större saker än den hade att erbjuda, och det är era erfarenheter som kommer att ha förberett er inför er tilltänkta framtid.

Följ din egen intuition när det gäller bästa sättet att göra egna framsteg, eftersom varje själ är unik och har sin egen väg att följa. En del vägar kan vara mycket lika och tidvis kan du förena dig med andra själar som liknar dig. Vid alla tillfällen får du massor med hjälp och behöver inte bekymra dig om hur du ska kunna uppnå dina ambitioner. Jordens själar är bara en kort bit på evolutionens väg och kommer att få hjälp att göra de framsteg som krävs för att fortsätta den.

När du vet exakt vad du vill ha ut av livet på Jorden, kommer dina planer att fokuseras på framgång och det finns ingen anledning till varför du inte skulle lyckas. Alla själar får samma möjlighet att fortsätta sin utveckling, och ingen kommer att misslyckas eftersom ni får hjälp hela vägen.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge