Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 10 februari 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 10 februari 2017

Mike Quinsey

Så mycket händer på Jorden just nu, och den allmänna uppfattningen är att de mörka är på tillbakagång. Folket kan själva ta del av äran för det som har hänt, eftersom man starkt har reagerat på president Trumps uttryckta avsikter. Över hela världen har det förekommit demonstrationer mot hans uttalade politik, och det är mycket intressant att många själar har vaknat upp ur sin slummer, och det har sporrat dem till handling. Detta är önskvärt eftersom Ljuset måste befinna sig under konstant tillväxt för att försäkra sig om att man är utom räckhåll för dem som skulle styra er på en väg som leder till förintelse. Känn emellertid ingen rädsla eftersom det redan har bestämts att Ljuset kommer att segra, oavsett alla försök att förhindra det. Så oroa er inte för resultatet och tappa inte fattningen. Allt går som planerat och kommer att leda er till Ascension (Uppstigningen).

Ni hålls emellertid fortfarande till stor del i mörker om det som händer utanför er åsyn. Var emellertid säkra på att sanningen snart kommer att dyka upp, och kan inte hållas ifrån er så mycket längre. Det bör sägas att mycket litet verkligen är som ni tror just nu, och allteftersom detaljerna kommer ut kommer det att bli både chock och glädje på samma gång. Till en början kommer ni finna det svårt att acceptera att ni kunde låta er luras under så lång tid. Men era medvetandenivåer ökar och i och med det kommer förmågan att se det som har dolts för er under eoner av tid. Från vår förståelsenivå ser vi er som en underbar grupp med själar som har vandrat den glödheta vägen, och bevisat att ni kan övervinna vilka utmaningar ni än ställs inför. Det gör inte någon skillnad vilken grupp av själar ni tillhör, eftersom alla har varit tvungna att möta de mörka, övervinna sina utmaningar och höja sig in i Ljuset. Det har varit mycket svårt och har testat er till era gränser. Men ni har segrat och vandrar vägen till frihet.

Det finns fortfarande hinder på er väg, men såsom personer som har vaknat kommer inte dessa att erbjuda några svårigheter. Ni är nu starkare i er tro och ordentligt på väg till de högre dimensionerna. Ni har utan tvivel förtjänat er frihet och övervunnit behovet av att gå tillbaka till de lägre dimensionerna för ytterligare erfarenhet. Därigenom kan ni, om så önskas, nu bli mentor för andra som fortfarande arbetar sig igenom den Tredje Dimensionen. Ni har ingen riktig uppfattning om hur mycket ni vördas och älskas av dem som förstår det som ni har gått igenom för att uppnå er nuvarande nivå. När du förflyttar dig in i de högre dimensionerna kommer du att kunna "se" din egen utvecklingshistoria, vilket också kommer att påverka dig vad gäller din nästa utmaning, vilka alla kommer att möjliggöra en kontinuerlig ökning av din medvetandenivå. Men den här gången kommer det mestadels att vara fridfullt med lite som står i vägen för framgång.

Var säkra på att när tiden är den rätta kommer stora förändringar som redan har förberetts att tillkännages och bör resultera i en smidig maktövergång. De mörka har alltid hållit sig i bakgrunden, men de kommer att bli kända för sin kamp mot Ljuset och för sin plan om fullständig kontroll över mänskligheten. De har förlorat initiativkraften och det finns ingen väg tillbaka för dem, och de står inför att avslöjas såsom hjärnorna bakom planen för Mänsklighetens decimering. Domslut kommer när som helst och ingen själ kan undgå att behöva svara för sina handlingar mot andra. Emellertid har Gud, så att säga, sista ordet och oavsett hur mycket en själ har fördunklat sitt Ljus har Gud fortfarande ingenting utom absolut kärlek för var och en av dem. Det måste vara skönt att veta, att hur mycket man än har gjort avsteg från Ljusets Väg, kommer det alltid att finnas en väg tillbaka och hjälp att få.

Efter att ha tillbringat många liv i fysisk kropp är det inte konstigt att ni tar lätt på varje inkarnation. I själva verket är det så naturligt för er att leva i den 3: e dimensionen att ni glömmer att ni fortfarande är en själ av Ljus som söker en återvändo hem. Vid varje tillfälle som du inkarnerar är det tänkt att din livsplan gradvis ska lyfta dig upp till högre vibrationer. Det slutliga målet är Ascension, vilket är anledningen till att ditt nuvarande liv är så viktigt. Eftersom det är slutet på en cykel kommer det att ge dig ett gyllene tillfälle att göra uppstigningen. Emellertid måste du göra din del genom att använda din tankekraft till att skapa de förhållanden som säkerställer din framgång. Som med alla frågor som rör din upphöjning, måste du fokusera på ditt mål. Vet att dina Guider alltid finns till hands för att hjälpa och skydda dig.

Allteftersom de blir medvetna om planen för mänskligheten börjar många själar ifrågasätta saker och ting. Detta är en sund inställning att ta till om du är osäker på någon aspekt hos budskapen. Men det är inte alltid möjligt att ge detaljrik information om kommande händelser, bara i stora drag. Ibland är det på grund av att sekretess är det bästa sättet att förhindra de mörka från att blanda sig i era framsteg, eller blanda sig i vårt arbete med att bereda er väg till fullbordan. Den sista tiden har redan avslöjat en ny väg som kommer att lämna de gamla sätten bakom sig, så att ni kan njuta av fullständig frihet och lycka i de högre vibrationerna. Absolut ingenting kan förhindra ett positivt resultat, så oavsett kaotiska tider som kanske fortfarande kan komma, var medvetna om att de helt är ett hjälpmedel för ett slut som ger er stor glädje och tillfredsställelse.

Det är på tiden att ni lär er sanningen om livet i ert Solsystem. Det vimlar av liv i många olika former även om ni kanske uppfattar det som den typiska mänskliga formen i många varianter. En form som ni förmodligen redan känner till är ”the blue Avians”, en avancerad ras som också är känd som ”the Bird Beings”, Fågelvarelserna, men ändå är omedelbart igenkännbara i en form som liknar er. De kan vara mer högresta och har små fågelliknande näbbar, men ser mycket mänskliga ut i många andra avseenden. De är i själva verket från en mycket högre dimension och finns här för att försäkra sig om att den Mänskliga Rasen kan slutföra den här cykeln på ett säkert och framgångsrikt sätt. Det finns andra som också är inblandade, så ni förstår att Uppstigningen anses som en mycket viktig händelse. Oroa er inte över det sätt som saker och ting gör framsteg på, eftersom vid rätt tidpunkt kommer ni att bli medvetna om att allt är i perfekt ordning.

Folk oroar sig för förändringarnas effekt på familjelivet. Det kan konstateras att varje själ har sin livsplan. Skulle förändringarna ta familjen i en annorlunda riktning ska du ha känt till det när din livsplan beslutades innan du inkarnerade. Så tillåt varje själ följa just sin väg och var medveten om att ni alla har haft förmånen att vara tillsammans. Om man betänker hur många liv du måste ha haft, och hur många relationer du har upplevt kommer du att förstå att många, många själar har varit en del i dina liv. Men det är dock sant att vissa familjer kan inkarnera igen för ytterligare erfarenheter tillsammans. Men vad som än planerats var säker på att det gynnar alla själar som är involverade med varandra. Naturligtvis kommer allt att bli tydligt och förklarat för dig när du kommer tillbaka till de högre sfärerna.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge