Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 14, 2011

SaLuSa, January 14, 2011

Vi kan nu tala om månaderna som kommer, vilka är preparerade för att höja era nivåer av medvetande, då så mycket energi nu strålar mot Jorden. Detta är underbart då det betyder att än mer Ljus än tidigare kommer att jordas, och föra tiden närmare då det ger er kraft att föra in de eftersökta förändringarna. Det är er kollektiva medvetande lika mycket som något annat som är nyckeln till framgång. Det betyder också att Ljuset kommer att vara så väl etablerat på Jorden att ingen mängd av mörka aktiviteter kommer att stoppa dess framsteg. Som vi tidigare har nämnt så kommer det många distraktioner och genuina bekymmer då ni är i fokus för deras uppmärksamhet. Det är dock en del av deras slutliga ansträngning att förstöra vad som redan har satts på plats. Låt det bara löpa med kunskap om att det bara kommer att ha en minimal effekt på er framtid. Kollapsen skulle komma i vilket fall som helst, då vad som har visat sig opassande för er när ni går mot Upplyftning inte kan förbli kvar.

Oberoende av hur Moder Jord och ni lider så finns det planer för att återställa allt till dess ursprungliga skick. De gamla sätten var nedkörda i dualitet och enbart möjliga på grund av de extrema förhållanden som det tillät. Er framtid är förbunden till balans och harmoni genom återställandet av er suveränitet. Det kommer med etablerandet av ett samhälle baserat på rättvisa, ärlighet och lojalitet till de av Ljuset, och en del av dem har inte än infunnits sig i era liv för att leda er framåt. De har alltid varit med er och sökande efter tillfället för att träda fram, och den dagen kommer allt närmare då trycket ökar för sanningen att komma ut. Den Gudomliga Planen är perfekt, och den skall infria de många löftena som har gjorts. Lita på era inre känslor, då ni vet att denna tidsperiod skulle föra er in i Ljuset. Sanning om alla aspekter av er utveckling kommer att göras känd, och speciellt angående den mer närliggande perioden som har spelat en roll i alla era liv. Sådana avslöjanden kommer att föra er alla så mycket närmare varandra, och åtskillnaderna som de mörka Tjänarna har skapat och utnyttjat kommer att försvinna. Det kommer högst väsentligt att förklara vår egen roll både i det förgångna och för framtiden.

Era bekymmer och betänkligheter är förståeliga, men återigen så betonar vi att allt kommer att bli inte bara tillfredställande, utan helt underbart. Allt kommer att hända under en relativt kort period, och den slutliga tidsperioden innan Upplyftningen kommer att bli en vacker och upplyftande erfarenhet. Ni kommer snart att göra er av med oket av dualitet som har orsakat stress och brist i era liv. Vi kan helt eftertryckligt säga att ni inte har något att oroa er för, då mäktiga Varelser av Ljuset står över er och kommer att se till att ni får allt som ni har förnekats i det förgångna. Illusionen bryts nu och när ni väl förstår sanningen så kan den inte hålla er fången längre. Vad ni anser vara verkligt är den overklighet ni har skapat, och de som har tagit er makt. Ljuset har alltid varit med er, men blivit förmörkat av de slöjor som ni har dragit över er. Ni har blivit inhysta i dem tills att ni trodde att det vara allt som fanns, men Ljuset har smugit in och tillåtit er att se en mycket större möjlighet att lyfta upp er själva. I själva verket så kan Ljuset aldrig någonsin bli släckt, och det kommer alltid övervinna de lägre energierna.

Vad som händer är inte avsiktligt menat att föra er ur er bekväma zon, men storslagna tider ligger inför er som mer än väl kommer att kompensera er för att acceptera förändringarna. Acceptera det oundvikliga, och se det som Guds hand som sträcks ut för att lyfta upp er och ut ur mörkret som ni har levt i alldeles för länge. Som en erfarenhet så är det utan jämförelse för det är vägen mot en större förståelse av dualitet, och ett underbart sätt för att spirituellt utvecklas in i de högre dimensionerna. Ni visste hela tiden vad det var ni gav er själva in på och löftet om ett lyckligt slut har fått er att fortsätta. Vad som kan skrivas ned som tusentals år av erfarenheter, är bara ett ögonblick från perspektivet av ert Högre Självt. I själva verket så kommer med tiden bara det ni har lärt er att bli kvar.

Under tiden förefaller var dag på Jorden som en separat erfarenhet, även om det är pågående och fortlöpande och trådarna går genom många liv. Det är den tuffa vägen av erfarenhet som ofta sätter er i samma situation åter och åter igen. Framsteg mäts dock på ett sätt som är svårt att uppnå när ni är utan utmaningar i ert liv. Ta förtröstan i den otroliga möjlighet som ni nu avslutar, i och med att ni har uppnått ett sådant stort framsteg att ni är redo att lyftas upp. Se livet på detta sätt och ni ser att det har varit en stor framgång, och som en unik själ så har det i själva verket ordnats och planerats för er. Vad som ni tar med er framöver är ett helt berg av erfarenhet som kommer att hjälpa andra någon gång i framtiden.

Det finns så mycket som händer just nu, men så vida ni inte är i en position att se den bredare bilden så kommer det inte att förefalla klart. Slumpartiga händelser passar ihop och säger oss på sätt att ni reagerar på inflödet av Ljus, och är försäkrade om resultat mycket snart. Vi kan inte uttala oss klarare om tidpunkten då vi måste göra våra beslut mycket snabbt, och kunna förändra våra sätt med kort förvarning om nödvändigt. De mörka Tjänarna är nu fragmenterade och följer inte längre ett igenkännligt mönster av aktiviteter. De tar bara tillfällen i akt och vi måste observera dem mycket mer närgående.

Jag är SaLuSa från Sirius och försäkrar er alla att vi har kontroll, trots detta kan vi inte stoppa händelser som tillåts i enlighet med den fria vilja ni har fått. Vi har dock ansvar för er och Moder Jord, och vi kommer inte att låta saker och ting bli okontrollerbara. Vi uppmuntrar våra allierade att driva på framåt eftersom tillfället för att uppnå resultat aldrig har varit bättre. Vi önskar att de i maktpositioner inom politiken skulle acceptera deras sanna ansvar och nu tjäna folket såsom det var menat. Alla som träder fram och i Ljuset kommer att få vårt skydd, och såvida det inte finns karmiska skäl till motsatsen så kommer vi att kunna slutföra deras arbete.

Det bästa sättet för er att hjälpa era medresenärer är att hålla er lugna och sprida ert Ljus så långt som möjligt. Försäkra folk att allt är planerat för att se till att det blir en lycklig framtid, och vad som än händer nu så blir det inte långvarigt. I själva verket säger vi återigen att när vi talar med er alla så kommer vi att prata om planen som kommer att bära er igenom ända till slutet av cykeln.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge