Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 14, 2009

SaLuSa, December 14, 2009

För de flesta av er är de kommande festligheterna välkomna, och de tillåter er att slappna av och tänka på annat än pressande frågor. Detta skapar en möjlighet att föra bort er fokusering från de problem som drabbar er för tillfället. Uppriktigt sagt, om ni redan är medvetna om anledningarna till förändringarna ni ser runt omkring er kan ni göra varje dag till ett firande. För ni vet anledningarna till att de måste äga rum, och er glädje kommer från förväntan av resultatet. Det betyder också att förändringarna inte innebär någon rädsla hos er, och ni ser istället tecken mot fullbordan. Det är ganska länge sedan vi påbörjade kontakt med er och ni har ofta blivit tvungna att ändra era förväntningar. När som vi har justerat förändringarna till våra planer har ert fokuserande också förflyttat sig på motsvarande sätt. En faktor har dock förblivit konstant och det är processen för Upplyftning, vilken når en hög punkt för upphöjning vid slutet av 2012.

Så Mina Kära, vet att oberoende av vad som händer kan det bara bli ett resultat. Bara Skaparen kan ändra Mänsklighetens öde och inga försök från de mörka kommer att omstörta frammarschen mot er frigörelse och avslutning av denna cykel. För de som är av Ljuset finns försäkran att, om det är er avsikt, ni kommer att upphöjas som förväntat in i de högre dimensionerna. Långt innan dess kommer vi att ha landat öppet på Jorden och ha koordinerat våra planer med våra Jordliga allierade. Tiden flyger för tillfället, men när vi är inom de positiva aspekterna av förändringarna kommer tiden att gå med svindlande hastighet. Vilken lättnad det blir för er när Illuminati eliten väl är avsatta från makten och ni kan lugnt vila i era hem med vetskap om att hotet mot ert välbefinnande är för evigt borta. Kan ni ana hur avslappnade det kommer att vara och leenden kommer att byta ut de oroade minerna. En spännande period i era liv kommer att ha påbörjats, vilken kommer att bli produktiv och infria de löften som har gjorts av oss till er.

Civilisationer kan kvalificera sig för medlemskap i den Galaktiska Federationen enbart när de har nått en Ljus nivå som indikerar dess förenlighet med Skaparen. De tjänar andra på ett osjälviskt sätt med en förståelse om att det är plikten för dem som har utvecklats att hjälpa andra upp på samma väg. Hur ni närmar er detta är er sak, och ni har all tid i världen att erfara multidimensionerna. Den inre drivande kraften kommer alltid att föra er vidare och ni stannar bara så länge ni behöver för att pådriva er utveckling. När ni rör er högre upp kommer det att finnas ett sammangrupperande av lika själar vilket förstärker er förståelse. Med andra ord ni kommer inte alltid att behöva göra erfarenheterna själva för att kunna utvecklas vidare.

Livet är i själva verket okomplicerat och rakt på sak under förutsättning att det är baserat på Kärlek och Ljus. Överraskande nog så är det inte svårt att vara inom tumultet som förändringarna skapar om ni fokuserar er på slutresultatet. Låt allt vara som inte längre har någon plats i ert liv då det inte längre kan påverka er såvida ni inte attraherar det till er själva. Det betyder inte att ni nödvändigtvis behöver undvika sådana situationer eftersom att vara medveten om dem är ibland nyttigt för er. Att vara förberedd för konsekvenserna av vad som händer är förnuftigt så att ni inte blir överraskade. Vad ni gör som ett resultat kan ofta bestämmas intuitivt utan hjälp utifrån. Vi tror att absoluta majoriteten av er är förnuftiga och bryr sig om andra, och kommer att fatta passande besluta.

Det kommande året kommer att ses som ett år av stora möjligheter och i många fall kommer folket att bli de som driver vad som händer. Deras missnöje med de gamla sätten kommer att se till att de inte kommer krypande tillbaka. Medvetande nivåerna har avancerat så långt att nya koncept har all chans att manifesteras. Detta gäller alla livets områden och speciellt de som har med folks välstånd att göra. Det nya sättet att tänka omfattar de högre andliga insikterna att vara och en av er ser om varandra. Under alltför lång tid har ni accepterat att folk är ansvariga för sig själva. Medan detta är korrekt till en viss utsträckning så är inte alla födda jämlika eller har samma möjligheter i livet. Ändå har ni en roll att spela och i ett rättvist samhälle delar alla förmånerna.

När ni ser tillbaka mot er närliggande historia ser ni att den har dominerats av krig. Vad som också står klart är att inget politiskt system har kommit fram med svar till era behov. Vidare så har var och en misslyckats med att infria löftena som dess politik utlovade. Som ett resultat av detta har de alla i tur och ordning misslyckats och det finns nu inga nya idéer som läggs fram. När era representanter är andligt upplysta kommer det dock att bli en stor förändring i hur regeringar är organiserade och opererar. I de högre dimensionerna innefattar Råden alltid själar som håller super medvetande nivåer. Redan nu så råder de över Jorden och dess människor och fattar beslut som påverkar er framtid. Det finns en hierarki under dem som utför deras direktiv och i slutändan råder över individer som kan manifestera vad som är nödvändigt. Stora ledare har undantagslöst många Guider vilket har också de flesta själar som har kommit in i livet med en specifik plan att följa.

Här är ni nu på gränsen till att gå in i en underbar period av förändringar, och ni kommer att veta att resultatet är upplyftningen av människor in i Ljuset. Så som vi ofta har indikerat så är det inte så viktigt hur ni kommer till er slutdestination bara att ni kommer fram. Dualitet är full av motgångar och framsteg, men så länge ni inte tar siktet ifrån ert mål kommer ni att bli segerrika. Intention är det som gäller i vad helst ni gör, och det skickar ut en energi som attraherar de möjligheter ni söker. Vad den också gör är att passa in dem med era karmiska ansvarigheter, så ni får inte alltid exakt vad ni hade hoppats på. Ni skall därför inte oroa er om detta är er erfarenhet, då det kommer att bli helt rätt enligt er utvecklingsnivå.

Jag är SaLuSa från Sirius, och om ni undrar om vår utvecklingsnivå kan jag säga att vi har nått Kosmiskt medvetande. Vi känner oss inte överlägsna er då egot för länge sedan har blivit balanserat i vårt psyke. Vi är i själva verket mycket ödmjuka och skulle inte kunna drömma om att höja oss över någon annan själ. Ni kommer också att följa denna väg och er benägenhet för konkurrens kommer att nedtonas. Er viljestyrka kommer att bli er drivkraft för det bästa för alla, kombinerat med Ovillkorlig Kärlek.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge