Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 9 november 2018


Mike Quinsey - 9 november 2018

Mike Quinsey

Illuminaterna genomskådas nu för vad de verkligen går för och de kan inte längre lura allmänheten eller myndigheterna hela tiden. Det innebär att framstegen på väg mot Ascension nu kan göras mycket snabbare. Det hjälper till att få ett slut på den förvirring som har funnits under en mycket lång tid, och det är nu mycket lättare att identifiera de som arbetar för det mörka. De själar som är oupplysta har fortfarande möjlighet att höja sina vibrationer och vända sig mot Ljuset. För dem som får en andlig ingivelse finns det mycket hjälp och uppmuntran till vidare utveckling. Ingen själ pressas att vända sig mot Ljuset, det är ett fritt val.

Men förstå att många själar lyfter sina vibrationer genom eget lärande och lever sina liv utan att nödvändigtvis vara anslutna till någon specifik religion eller andlig grupp. De kan enkelt acceptera sanningen när den presenteras och förstår tanken att det finns en "Gud inom" varje själ. Det viktigaste är faktiskt att själen erkänner Guds existens, annars kommer de andliga framstegen att stagnera. Som alltid finns det hjälp så snart en själ börjar vakna inför sanningen. I den nyligen inledda tidcykeln är det lättare att utvecklas eftersom den verkliga sanningen så sakteligen ges ut, och i takt med att själarna utvecklas är de mer öppna och mer medvetna om den. Den värld ni nu börjar lämna står i skarp kontrast till den ni är på väg in i, en värld där lycka och välbefinnande är vägledande och där negativitet praktiskt taget är obefintlig, där kärlek och vänlighet är förkroppsligad inom varje själ.

Mänskligheten har satt kurs mot de högre dimensionerna och, uttryckt med era termer, är de inte särskilt långt borta. Alla era vänner från de högre nivåerna är angelägna om att återskapa öppen kontakt med er. Ur deras perspektiv sker allt i nuet och de vet att en stor återförening är på gång inklusive ett underbart festande för att erkänna er prestation. Ni har gjort en lång resa full av erfarenheter och alla har ni inte valt själva. Oavsett vad din livsplan är avsedd att uppnå finns det alltid passager där du behöver vägledas för att säkerställa de erfarenheter ni tidigare har kommit överens om och som är nödvändiga för att rensa din karma. Dina guider kommer säkert att rikta in dig i rätt riktning och hjälpa till så att du rensar ditt karmiska ansvar. Tänk på att ingenting händer av en slump, så gör det mesta av sådana erfarenheter, vilka hjälper dig uppleva att du gör ytterligare andliga framsteg.

Den Nya Jorden som många av er är på väg till finns redan och är redo för er. Den innehåller allt ni kan tänka er och mer därtill, eftersom ni måste få uppleva fred och sällhet fullt ut för att förstå dess kraft, men också for att det ger ömhet och mildhet till alla. Ni kommer att finna att det är en bekant energi, och för eoner sedan var det en energi som ni levde i. Ni lämnade Gudomen för att sänka era vibrationer för att få uppleva de lägre vibrationerna och lära av dem. Med sådan erfarenhet i bagaget kan ni vara mentor till andra själar som följer i era spår. Universum är som en magnifik skola som erbjuder alla tänkbara erfarenheter, och genom dem fortsätter ni att växa och klättrar uppför den evolutionära stegen.

Jorden har liknats vid en rehabiliteringskoloni och ur en synvinkel är det korrekt, förutom att ni har total frihet. Helt säkert känner ni till att ni genom era handlingar och tankar skapar den väg ni kallar er framtid. Allt händer enligt Masterplanen för mänsklighetens evolution, en beprövad väg som leder till ett lyckat slut. Ni är säkert medvetna om att era erfarenheter är av cyklisk natur och på grund av detta skapar ni er egen framtid. Som ni ofta hör sägas: "What goes around comes around" och nu förstår ni vad som menas. Så när du får kännedom om brott mot människor inse då att det mest troliga är att det rör sig om en karmisk situation. Som nämnts tidigare sker ingenting av betydelse av en slump och det är inte din sak att känna till bakomliggande orsaker. Tidpunkten för döden är naturlig men kan vara karmisk, och ibland lämnar en själ jordelivet i en mycket låg ålder och har då fullgjort sin livsplan.

Ni befinner er nu i ett stadium där många människor utvecklats tillräckligt för att ha uppnått den punkt där de har förmågan att förstå sanningen om livet på Jorden. De kan planera sina erfarenheter och är intuitivt medvetna om vad de behöver för att fortsätta att utvecklas. Det hjälper er att fatta de rätta besluten i era liv och att undvika onödiga karmiska situationer. Inse att vanligtvis är många själar inblandade och delar upplevelsen med dig. Ibland är hela familjen involverad och tillsammans hjälper de varandra att utvecklas. Sanningen är att du aldrig kan veta om den du möter har en roll att spela i din utveckling.

Döm aldrig en person efter det yttre, personen liksom du bara spelar den roll som överensstämmer med de erfarenheter den behöver. Lägg därför märke till det som kommer i din väg och lär dig de läxor som är förknippade med händelsen. Om du av en slump missar en välbehövlig möjlighet att gå vidare i din utveckling, var så säker, den återkommer. Under den nu aktuella tidcykeln kommer Ljusarbetare att finna att de har mindre karma att rensa ut och många av er har redan framgångsrikt klarat av tidigare olösta problem. Snart kommer avslöjanden om den närmaste framtiden, avslöjanden som bli mycket acceptabla och upplyftande. I och med att de mörka nu förlorar sin förmåga att diktera händelseförloppet blir det möjligt för Ljusarbetare att vara mer öppna med sitt arbete.

Kom ihåg att i eget intressen är det klokt att hålla sig lugn i situationer som ger ut negativa energier. Ni vill inte bli indragna i negativa händelser, och när de pågår runt omkring försök minska deras effekt genom att behålla en hög vibration. Det krävs inte många av er som ger ut positiva energier för att lyfta upp dem i er närhet. Genom att göra detta hjälper ni till att hålla fast vid de övergripande målen; att skapa en mera fredlig och harmonisk situation på Jorden.

Överallt får man intrycket av att saker och ting blir allt värre på Jorden. Men verkligheten är att ni ser hur det värsta hos mänskligheten nu förs upp till ytan. Kriminella kan inte längre dölja sina aktiviteter. De avslöjas så att deras handlingar kan begränsas och förhindras. Med tiden kommer ni att se resultatet och gradvis kommer brotten att minska i antal. Det kommer att hjälpa de brottsbekämpande myndigheterna, vilka för närvarande befinner sig under hårt tryck.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det är verkligen nödvändigt mitt i så mycket förvirring och osäkerhet. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge