Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 14, 2009

SaLuSa, October 14, 2009

Kanske lite tidigare än ni hade tänkt er så kommer nu den första meningsfulla kontakten att bli uttalad. Nyheten sprider sig lika fort som en vild eld och det kommer att bli ett ögonblick då historia görs. Ni har nått en ny etapp i denna cykel som kommer att se er föras än mer framåt, och alla löften om den nya tiden kommer att börja falla på plats framför era ögon. Verkar det inte lämpligt att vid en tid då ni preparerar för att fira Jul och Nytt År, kommer ni att ha en annan anledning som kommer att föra glädje till så många av er. Mellan nu och slutet av året kommer det första officiella uttalandena om vår existens att genomföras, ingen annan än President Obama kommer att sitta vid bordet. Under en tid hade vi planerat en mer öppen kontakt, men med tanke på er förmodade reaktion har det beslutats att det skall göras formellt.

Meddelandet som ni kommer att få, antingen direkt eller genom President Obama, kommer att bädda för en serie av uttalanden. Dessa kommer att avslöja fakta om oss och vår långa relation med er, och sätta åt sidan de falska och förvridna versionerna. Ni skulle ha nått denna punkt för många år sedan, men en utstuderad plan att gömma sanningen har åstadkommit mycket förvirring. Under den sista cykeln vid tiden för Atlantis och Lemuria besökte vi regelbundet deras civilisationer. Det är helt normalt att göra så när en civilisation när en viss nivå av förståelse, och är redo att ta emot oss. I ert fall är det väsentligt att vi börjar arbeta tillsammans snarast möjligt, då det finns mycket att göra för att försäkra att planen för Upplyftningen genomförs. Ni måste vid det här laget veta vad det handlar om, och vi kommer att kunna hjälpa er med processen. År 2012 kommer att förbli ett kritiskt år i er utveckling, och därefter kommer det att fortsätta i de högre dimensionerna.

Genom att sända ut denna information så tidigt ger vi de som hör dessa nyheter tillräckligt med tid för att beakta vad det betyder för dem. Det kommer klart att förändra hur ni ser många frågor, inte minst skapandet av världsfred, som ni oförminskat har sökt i era tankar och böner. Det är en signal att vända sig i en annan riktning som leder er ständigt mot Ljuset. Det krävs en stor förändring hos era ledare när vår del i er framtid blir känd av Mänskligheten. Vi kommer inte som några plundrade främlingar som har sikte på att ta över Jorden, men mer som era tjänare på order av Skaparen. Planen är på plats och den kommer att avsluta denna cykel med Upplyftningen. Det är ert stora tillfälle att upphöjas och lämna dualiteten, på grund av er hängivenhet att upplyfta er själva in i de högre dimensionerna of Ljus.

Efter ett tålamodigt väntade på tecken av förändring så kommer det nu att bära frukt, och det finns ingen möjlighet att återgå till de gamla sätten. Naturligtvis kommer de mörka krafterna att göra livet så svårt som möjligt för de som har ansvaret att framföra avslöjandena till er. En sak kommer vi dock inte att tillåta och det är inblandning till den grad att det stoppar de kommande avslöjandena. Det är nu er stund att visa vad ni kan göra för att stödja Ljuset och de Ljusarbetare som håller i rodret angående vad som skall utsändas. Skicka ut er kärlek till dem och se dem inneslutna i det Gyllene Vita Ljuset.

Ni kan förvänta er en del negative reaktioner till vad som kommer, men återigen det finns tid att ta hand om detta innan de kan kasta en skugga över händelsen. Det slutgiltiga beviset på vår existens kommer att bli obestridligt och kommer att kompromettera de som skapar rädsla och deras falska historier om oss. Vi kommer snart att försäkra alla att vi kommer som era välvilliga vänner, och vi tillsammans med er är en stor galaktisk familj. Varför skulle vi annars spendera så mycket tid att påskynda er utveckling, och hålla oss på avstånd så vi inte skrämmer folk. Det skulle ha varit lätt för oss att göra en fredlig kolonisering av er planet, då ni inte skulle ha kunnat förhindra det om vi skulle velat göra så. Vår mission, som vi alltid säger, är att föra fram Första Kontakt och preparera er och Jorden för Upplyftningen. Med detta kommer infriandet av alla löftena att återinstallera era friheter och rättigheter som för närvarande förnekas er, och dessutom att föra er in i en teknologisk era då alla era behov är tillgodosedda. Slutligen och kanske det viktigaste är att leda er genom de högre dimensionerna tills att ni når fullt medvetande.

Vågor av spänning rör sig redan bland er och någon oro kommer snart att överkommas. Var dock vänliga och tillåt en viss tid för utvecklingarna. Vi arbetar så snabbt vi kan mot öppen landning, men det finns mycket att göra för att skapa de förutsättningar vi kräver för att genomföra. Allting måste börja någonstans och uttalandena om oss banar vägen för ett större samarbete mellan oss, då vi har alla fördelar uppradade åt er. Fastän vi har tidigare tagit kontakt med era tidigare presidenter är detta den första gången som våra erbjudanden om hjälp har blivit accepterade. Kom ihåg att vi har en policy av icke-inblandning och ingen önskan att påverka er fria vilja mer än att utföra Önskan av Skaparen.

Vi kommer stegvis att bli mer inblandade i era liv när som månaderna rullar på, och vi ser samarbete mellan länder till tidigare obefintliga nivåer. Först måste det dock till resultat genom att de mer andligt inspirerade själarna finner sin väg in i en regeringssituation. Vi kan inte anförtro våra projekt till tvivelaktiga figurer eller de som har visat sig vara korrumperade. Så ni förstår, Mina Kära, ni måste tillåta tid för basarbetet innan ni kan förvänta er alltför mycket från oss. Det är allt där under vårt omhändertagande och ingen person eller grupp kommer att kunna förhindra färdigställandet av våra uppgifter. Vår säkerhet går förbi er förståelse, men vi behöver fortfarande sätta scenen så att allt går enligt planerna.

Jag är SaLuSa från Sirius, enbart en av miljoner av individer som är medlemmar i den Galaktiska Federationen. Med vår teknologi som överstiger allt ni för tillfället har kommer vi att göra framsteg med en otrolig hastighet. Det är det stora antalet av skepp och personal som är tillgängliga som kommer att göra att det ser ut som mirakel. Vi sänder obegränsat Ljus och Kärlek för att lyfta upp er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge