Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 13, 2010

SaLuSa, August 13, 2010

Vi nämner ofta Upplyftningen då det är den mest väsentliga frågan som ni måste besluta om. Vi har redan nämnt att när ni väl har beslutat er för att lyftas upp så skapar ni en väg mot det. Vad vi vill betona är att många vägar leder dit, så ni behöver inte oroa er för att andra följer en annan väg jämfört med er. Ni kommer att finna att de alla leder till en tidpunkt då det blir stora förändringar som involverar Moder Jord. Vart ni tar vägen efter den tidpunkten beror på om era vibrationer är sådan att ni kan lyftas upp. Om så inte är fallet kommer ni helt klart att fortsätta på samma nivå som tidigare. Det betyder att ni inte var redo för Upplyftningen, och de högre vibrationerna skulle i själva verket inte passa er och skulle få er att känna er besvärade. Som tur är kan ni inte avancera till en ny nivå tills att ni är redo, och det är en Universell Lag.

En del människor har en sådan stelbent inställning att även om de finner större sanningar runt omkring dem så finner de det mycket svårt att gå vidare. De har blivit bundna av bojorna från deras trossystem och de blir kvar bland dem som kommer att fortsätta att uppleva i denna existerande dimension. Rädsla spelar en roll och de kan inte tänka sig att de är i ett tillstånd av förnekande, samtidigt har de sina egna personliga tvivel i samband med deras uppfattningar. Vi sätter sanningen framför dem, vilket vi gör för alla själar, och det blir seden deras sak hur de hanterar det. När ni har funnit den sanna vägen finns det ingen konflikt inom er och ni är till freds med allt liv. Er förståelse gör också att ni kan acceptera alla själar, då ni ser dem som lika viktiga delar av det stora hela. Ni är en mäktig själsgrupp, och alla bidrar till det kollektiva medvetandet. Tack vare Ljusarbetarnas ansträngningar så expanderar det kontinuerligt och hjälper att föra andra ut ur mörkret som omger dem.

Medvetande nivån har nått en punkt då ytterligare upplyftning kommer att ske under ett allt högre tempo. Nästan varje månad så finns det konfigurationer av någon sort som bidrar till detta. Det är extremt goda nyheter för ju högre ni kan ta ert medvetande desto mer så kommer det att hjälpa att manifestera det nya paradigmet. Ni kan inte ha ett vakuum och så snart som det gamla är bortförd så är det nya färdigt att ta dess plats. Den Gudomliga Planen för er frigörelse från dualitet är väl etablerad, och allt står redo så fort som förhållandena tillåter det att gå framåt. Våra allierade gör stadiga framsteg, och har etablerat en stark front mot alla försök att förhindra de slutgiltiga förändringarna att gå framåt. Det är inte en fråga om de vill, de MÅSTE – för att tillfredställa behoven hos folket. Renandet måste också äga rum för att göra det möjligt för Jorden att bli återställd, och dessa är alla steg på vägen mot Upplyftningen.

Vi från den Galaktiska Federationen har för länge sedan lärt oss att tygla vår iver, då vi blir känslomässigt berörda genom vår starka kärlek för andra själar som lider. Vi skulle gärna vilja dyka upp på Jorden nu, och sätta stopp för alla de handlingar som nu tas och som inte är i ert intresse. Som ni dock vet vid det här laget så lyder vi de högre principerna under Universell Lag som förhindrar oss från att göra så. Vad som är underbart att se är er egen respons när som fler av er når ett högre tillstånd av medvetande. Ni sätter era energier till nytta och agerar på egen hand, och tro oss det har en positiv effekt.

Så mycket är redan känt angående oss och andra Rymdvarelser i allmänhet. Ämnet talas om mer och mer öppet, och det finns inte längre något stigma associerat med att tro på vår existens. Bevisen för vår existens är inte längre en fråga om spekulation, och enbart de mest skeptiska bland er skulle kunna förneka det. Det tillåter oss att vara framfusiga när det gäller vår närvaro i ert luftrum, och också på Jorden. Så mycket är känt om oss, att när Avslöjandena sker så blir det mest en formalitet. Vad det kommer att göra är dock att låta den gömda sanningen att komma ut angående vår långvariga relation med er. Ni kommer också att få kunskap om våra många operationer å era vägnar, för att förhindra de mörka Tjänarna från att förstöra er och Moder Jord. Efter förintelsen av Maldek i ert solsystem utfärdade Gud ett förordnande att en sådan handling aldrig skulle tillåtas igen, och vi har ansvaret för att se till att detta åtföljs. Om det hade tillåtits hade det satt tillbaka er utveckling på ett mycket allvarligt sätt, och skulle också ha påverkat andra civilisationer. Det kunde inte tolereras, då denna cykel planerades sedan urminnes tider med att sluta med Upplyftningen.

Ni är nu mitt i kaoset, och det är ett klart tecken på att det gamla håller på att brytas upp. För en del är det en extra smärtsam erfarenhet, men förstå dock att ni är alla där ni skall vara under sluttiden. Mardrömmen är tillräckligt verklig, men ni har makten att ändra den genom tankens kraft. Ni skapar själva hur de sista dagarna skall gå till, och det kan vara glädjerikt och spännande eller deprimerande och skrämmande beroende på hur ni ser det. Ljusarbetare vet att det är bäst att förbli lugn och centrerad hela tiden, och inte låta rädsla krypa in. Allt liv är oändligt och vad som än händer så kommer ni att ses om av Varelser av de högre vibrationerna, som har kraften att föra er Kärlek och Ljus. Vi räknar oss själva till dem och våra handlingar orsakar aldrig skada. Även när vi måste ha att göra med de mörka Tjänarna så gör vi det från en position av att älska alla själar. Oberoende av vid vilken nivå de är så kan deras Ljus inte släckas, och vi välsignar dem för att vara en del av det stora experiment som ni alla var överens om att delta i. Vi är inte här för att döma någon och vi vet att alla själar kommer en dag att helt och fullt återvända till Ljuset.

Jag är SaLuSa från Sirius och hoppas att ni kan förbli fokuserade på den ljusa framtiden som för er ut ur dualitet. Att vara i de högre dimensionerna kommer att vara drömliknande jämfört med vad ni upplever nu. Det finns absolut ingen jämförelse och det är därför som orden är otillräckliga. Att vara i en energi som är helt omslutande och som är så fredlig och glädjerik det är er rättighet, och under alltför lång tid så har ni hållits tillbaka utav de som har förlorat sin förmåga att älska sig själva, och än mindre andra. De är själar som har blivit så separerade från Gud att de har förlorat sitt medlidande och kärlek för alla andra själar. Det är Ljuset och Kärleken som till slut kommer att lyfta upp dem, och på deras eget sätt så behöver de det mer än de som redan har blivit medvetna om deras Gudstillhörighet.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge