Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 14, 2010

SaLuSa, July 14, 2010

Sedan urminnes tider har ni gett er makt till dem som skulle leda er, och en del har hållit sig sanna till sin spirituella tro. De flesta har upptagit makten till deras eget gagn, och etablerade lag och ordning för att se till att de behöll den. Under senare tider blev ni placerade under styre från Kungar och Drottningar, som deklarerade att de var de var tillsatta av Gud eller helt enkelt var gudar, och successionsrätten föddes. Tillsammans med Kyrkan så togs er frihet att välja bort, och sedan dess har ni sällan haft en sann Regering av folket. I ökad utsträckning så har makten tagits över av dem som kontrollerar nästan alla aspekter av era liv, och det är makt och pengar som har tagit över. Detta för er genast tillbaka till Illuminati falangerna och de förmögna bankfamiljerna, som satte upp ett system vilket har förnekat er suveränitet, och er guds givna rättigheter att leva i fred och lycka. Som ett resultat så är er verklighet i digert behov av förändringar, och inte bara på grund av de problem som avsiktligt har skapats av Illuminati.

Såsom utlovat, så finns inom NESARA (National Economic Security And Reformation Act) praktiskt taget all de nödvändiga stegen för att reversera det etablerade systemet som har hållit er tillbaka. Dessa är nödvändigtvis vittgående och indikerar i vilken riktning som Mänskligheten skulle ha utvecklats. Förändringarna som vi har deltagit i väntar på en möjlighet att bli introducerade, och de ger precis samma fördelar och de är nära förestående att bli en del av er nya verklighet. Delvis så har ni skapat det genom att visa er intention att manifestera förändringar till gagn för alla. Detta är i högsta grad nyckeln, och är uppbackad av den Spirituella Hierarkin och Gud, och har varit flaggan som Saint Germain har fört för er. Den nuvarande tidsperioden förutsågs för tusentals år sedan, men även så hade ni er fria vilja att avgöra hur det hela skedde. Ljuset har aldrig varit långt borta och brottades med de mörka Tjänarna för dominans. Då ni slant ned i de lägre vibrationerna så glömde ni vilka ni var och blev deras offer.

Nu står ni raka och vet vad ni gör, och rädsla har bytts ut mot en säker kunskap om att ni är säkra inom Ljuset. Det är er sköld, ert svärd och pansar dräkt, och kan inte attackeras av de mörka energierna. Ni som tjänar Ljuset är Riddare i Rustning som har anlänt på Jorden för att vinna det slutliga slaget, och vi säger er att det redan är vunnet. Maktbalansen har förskjutits i er riktning, och Ljuset är nu så väl etablerat på Jorden att det inte kan utsläckas. I själva verket så fortsätter det att växa exponentiellt, och öppnar upp vägen mot Upplyftningen för oss alla att se. Mer själar vaknar upp till sina sanna själva, med kunskap om 2012 och dess betydelse. Som alltid så är valet ert såvida ni accepterar denna unika möjlighet att lyftas upp.

Vårt uppdrag har varit att inte bara väcka upp er, utan att se till att de mörka Tjänarna var oförmögna att blanda sig i er utveckling. Då ni har accepterat deras styre så har det varit er fria vilja och det var inte upp till oss att blanda oss i. Många bland er har dock uttryckt er intention att föra er mot Ljuset, och på grund av det beslutet så kommer vi att skydda er. Att vara utav Ljuset är ett tillstånd som ni arbetar mot, och alla aspekter omhuldas av kärlek och er förmåga att uttrycka det i allt ni gör. Det är en fråga om att vara mjuk, medlidsam, snäll, omtänksam och viktigast av allt inte dömande av andra. Det kommer från insikten att allt liv har sin källa i Skaparen, och därför så är ni Alla En. Vad ni gör mot En gör ni mot Alla, och det utrycks också i orden ”Ingen Man är en Ö”. Vad än ni gör så påverkar det allt annat, och skapar energi nivåer som kraftigt kan påverka andra själar.

Vi kommer inte till er för att predika, men det finns förhållanden på Jorden som måste ändras, om ni skall bli förberedda för Upplyftningen. Så många av er söker efter ledsagande och det är vad vi ger er, men ni måste finna vad som tillfredställer ert sökande efter sanningen, och samtidigt kommer det med säkerhet att förändras då ert medvetande expanderar. Detta är därför som vägen för en annan själ inte nödvändigtvis är vägen för er, men ni bör inte ha någon svårighet att finna er. Om det känns riktigt så tjänar det er vid den tiden, men fall inte in i fällan att vara alltför stela i era uppfattningar, och lämna plats för förändringar. Ni kommer att finna att kunskap och förståelse är mycket mer expanderande än ni någonsin kan tänka er medan ni fortfarande hålls i de lägre vibrationerna. Betänk faktumet att det kommer att ta en lång tid innan ni skulle kunna veta allt som finns att veta.

Ni kanske undrar var vi står när det gäller utveckling, och vi skulle ge svaret att vi som en medlemscivilisation av den Galaktiska Federationen har redan upphöjts. Vi fortsätter att utvecklas, och vi kommer att göra så tills att vi finner oss själva som Ett med Källan av Allt Som Är. Oberoende av vem ni är eller hur ni ser livet, eller vad era trossystem är så kommer ni fortfarande att utvecklas genom erfarenheterna som varje liv ger er. Ni kanske går i alla riktningar vid vissa tider, men faktum är att netto resultatet blir att ni går mot Ljuset. Ni kanske väljer att stanna i er nuvarande dimension, och det betyder inte att ni inte utvecklas. Ni kan återgå till vilken nivå ni så önskar med målsättning att få den erfarenhet ni behöver. Det är i vanliga fall inte ett beslut som ni fattar på egen hand, och era handledare och guider kommer att assistera er med att fatta det.

Livet är i verkligheten ganska välordnat i och med att varje individ har hans eller hennes plan, men ändå så interagerar den med det hela. Universums lagar gäller för var och en av er, och ni påverkas mycket utav Lagen om Attrahering. Ni kanske inte medvetet använder den, men om ni gör så kan det vara mycket gynnsamt. Orsak och Verkan är verkligt och det är därför som ni tar ansvar för alla era handlingar. I själva verket så är ni även ansvariga för era tankar och ord, vilka bär energi i enlighet med er avsikt. Var försiktiga Mina Kära och tänk innan ni handlar och se bara till att ni inte är på väg att såra en annan själ på något sätt. Det låter ganska svårt att vara i kontroll då ni är benägna att först handla och utan att tänka, men ni kan om ni så vill. Lev från hjärtat och kärlek kommer att följa med allt vad ni gör och säger.

Jag är SaLuSa från Sirius, och under den tid vi har haft tillsammans så har mycket hänt oss emellan. Vi har följt er medvetande nivå, då de har expanderat, medan vi har hjälpt er med er spirituella förståelse. Vi står nu mycket närmare varandra som ett resultat av detta, vilket gör våra kommande uppgifter så mycket lättare.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge