Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 9 juni 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 9 juni 2017

Mike Quinsey

Tiden marscherar på, den väntar inte på någon och siktar in sig på Uppstigningen (Ascension). Under marschen närmar sig den dag, då det kommer att vara säkert att släppa en mängd information, som under mycket lång tid hållits undan från er. Ett stort antal förändringar väntar på att släppas och dessa kommer på mycket kort tid att förvandla er och ert samhälle. Den övergångsperiod som ni nu befinner er i kommer inte att vara mycket längre, och kommer snart att vara avslutad i och med att ni förberett er inför er Uppstigning.

Saker och ting har uppnått en nivå där det inte finns någon väg tillbaka till de gamla tillvägagångsätt, med vilka ni utnyttjats av de mörka gamla regimerna. Deras kontroll över er försvagas och de har inte alls den kraft längre som de brukade ha. Grupper som driver den svarta verksamheten fortsätter att ha befälet över Rymden runt Jorden, men begränsas helt från att ta sina vapen utanför ert Solsystem. Åtgärder vidtas så att de inte kan fortsätta med sin plan att dominera Yttre Rymden, och de Blå Flygarna (the Blue Avians) övervakar också era framsteg för att säkerställa er framgång. Annars kan de inte lägga sig i, men tillåts vissa undantag på grund av sin historiska förbindelse med er, och av orsaker som går längre tillbaka än er kända historia.

Under er tid kommer sanningen fram om er historia såsom Mänsklig Ras och korrigerar era historieböcker vad gäller felaktiga uppgifter om er historiska utveckling. Utan tvekan kommer en av de viktigaste aspekterna att vara de olika Rasernas ursprung och utveckling, och även om syftet med livet, vilket inte är en slumpmässig händelse, utan en del i en nödvändig erfarenhet för att säkerställa en fortsättning av er utveckling. Acceptera att du inte är din kropp, utan en själ som upplever livets alla aspekter inom de olika Raserna enligt era behov. Målet är att utvecklas till en punkt där du inte längre behöver stanna kvar i de lägre vibrationerna utan kan förflytta dig in i Ljusets världar där ingen ondska vistas.

Ge aldrig efter för den negativitet som finns omkring dig utan var helt enkelt en åskådare, och om ditt syfte i livet är att vara ett bra exempel för andra, håll då hela tiden fast vid dina auravibrationer. Din aura är ditt skydd mot negativa energier, så undvik varje handling som skulle kunna störa den, som t.ex. ilska. I extrema fall vet man att ett negativt väsen kan komma in i din aura om den är skadad och kan orsaka problem genom att påverka dina handlingar eller tankar. Det kan till exempel resultera i att du utför negativa handlingar som normalt skulle vara mot din vilja. Fallen är sällsynta, men inte desto mindre är det förståndigt att vara medveten om riskerna.

Det är aldrig för sent att höja sig över de normalt accepterade nivåer som folk i allmänhet håller sig till. Så snart du förstår kraften hos Villkorslös Kärlek och kan se andra såsom Ett med dig, kommer du inte att finna någon svårighet att leva ditt liv i enlighet därmed. Istället för "dem och oss" kommer du att inse att den fysiska kroppen bara är ett fordon som du använder för att möjliggöra erfarenhet i det ”Materiella Universat." Därför upplever alla själar tillsammans och handlar i samförstånd för att göra det. När allt kommer omkring har du levt många liv och uttryckt dig själv som antingen Man eller Kvinna enligt de erfarenheter som du behövt. Du har levt såsom en som utövar en viss religion, eller istället kan du ha valt att vara Ateist. Det spelar ingen roll hur du utvecklas så länge du är på en väg som ökar din förståelse för sanningen, eftersom den är allt som återstår från ett liv till ett annat.

Framsteg innebär inte att du måste hålla fast vid en föreskriven väg, utan varje erfarenhet förflyttar dig vidare mot hela sanningen. Så småningom kommer du sannolikt att arrangera din egen väg för att vidareutveckla din utveckling. Du kommer att uppnå den punkt, där du inte längre behöver tillhöra någon grupp och kan bestämma din egen framtid. Om du behöver hjälp kommer du alltid att föras till någon som har den kunskap som du behöver. På jorden presenteras så mycket felaktig information såsom sanning, men allteftersom du utvecklas blir du kapabel att urskilja den från någonting som är mindre än sanningen.

Att leva sina övertygelser medan man fortfarande befinner sig på Jorden kan vara mycket svårt, eftersom få människor kommer att förstå din position, och många kommer inte att kunna acceptera den. Det är därför bäst att bara prata om den när ämnet kommer upp i normal konversation och bara ge det som gör den berörda personen nöjd. Alltför mycket information kan avspisa en del människor och kan vara bortom deras förståelse. Du kan vara säker på att när en person är redo kommer de att "hitta" någon som kan vidareutveckla deras framsteg. Det finns naturligtvis möjligheter att "fel" person kan korsa din väg, men det kan vara ett test för att säkerställa att du har fått urskillningsförmåga.

Naturligtvis bidrar dina Guider till din utveckling, men de tvingar sig inte på dig om du inte har begärt deras hjälp, eller det är absolut nödvändigt. De är medvetna om din livsplan och de gör sitt bästa för att hjälpa dig att följa den. Om du fattar felaktiga beslut kommer de inte att lägga sig i, men kan hjälpa dig att minska effekten av det. De gör ingen moralisk bedömning av dina handlingar eftersom det inte är syftet med deras närvaro, men kommer att försöka påverka dig till det bättre, särskilt eftersom de är medvetna om din livsplan. Allteftersom du utvecklas är det troligt att du behöver erfarenheten av ytterligare en Guide som passar dina behov, och en förändring äger rum.

Som du ser betraktas din utveckling som oerhört viktig och mycket omsorg läggs ned för att säkerställa att varje livstid är så produktiv som möjligt. När allt kommer omkring har du fått en livsplan som passar dina behov, och innan du inkarnerar var du medveten om den och samtyckte till erfarenheten. Det innebär att dina närmaste vänner också har livsplaner där du är inkluderad och de kan spela en viktig roll i din. Sannolikheten är att ni har varit tillsammans många gånger, även i olika relationer. Naturligtvis kan ni ha flyktiga relationer som kommer och går utan någon uppenbar betydelse.

Äktenskap eller liknande förhållanden är de viktigaste perioderna i dina liv, och det gäller även dem som inte fungerar men som indikerar ett behov av den sortens erfarenhet. Bra karma är något som du kan få när som helst och särskilt där den har involverat någon för dig okänd. "En god gärning förtjänar en annan", och det är sant, eftersom det som du gör mot andra - eller för andra – får du tillbaka med tiden och du kan faktiskt bära med dig karma från ett liv till ett annat. Var så säker, ingen livserfarenhet är bortkastad, trots hur den uppfattas utåt. När du förstår hur allt fungerar kan du göra mycket mer av ditt liv och arbeta för att uppnå ett tillfredsställande resultat.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge