Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 16, 2010

SaLuSa, June 16, 2010

Vi älskar er uthållighet när ni står inför svårigheter, och ofta så visar ni den remarkabla mänskliga förmågan att skoja om det. Vi har sagt att det finns plats för humor, och vi är inget undantag. Vi använder det dock inte för att förlöjliga eller håna en annan själ, då det inte är vårt sätt. Ibland blir folk med skador eller som är handikappade utsatta, och vi måste säga att om ni förstod varför skulle ni istället vörda sådana själar. Det tar stort mod att ta på sig ett fysiskt liv med en sådan börda att bära, och vad ni ser är någon som har valt att uppleva för att utvecklas. I dessa speciella tider som leder till Upplyftningen så tar i själva verket många själar på sig utmaningar som återstår från tidigare liv. Det är där som en del av er har haft det verkligen svårt, men kom ihåg att ni valde att avsluta denna cykel på detta sätt.

När som de mörka Tjänarna gradvis förlorar sin makt så ökar er och ni skapar separationen mellan Ljusets and Mörkrets vägar. Det kommer att fortsätta på detta sätt hela vägen igenom resten av denna cykel. Det påskyndar påbörjandet av förändringarna, vilka kräver ett höjande av energi nivåerna för att låta dem manifestera. När ni nu ser det som ni gör från mitt i det hela kan ni förlåtas för att inte har förmåga att klart se de framsteg som görs. Från vår utsiktspunkt har vi en klar bild av vad som händer runt om i er värld. Vi kan peka ut områdena där Ljuset och mörkret är starkast, och när det gäller det senare skickar vi kraftiga strålar av energi för att motverka det. Vi slutar aldrig att arbeta för att höja Ljusets nivå på Jorden, vilket är nödvändigt för att finna vägen mot Upplyftningen.

Olikt för många år sedan så är det nu märkbart att där död och destruktion uppstår finns det nu ett varmt utflöde av kärlek och medlidande vilket hjälper att läka skadan som har åstadkommits. Det var ganska annorlunda tidigare, då er reaktion var mer fokuserad på att ge igen mot dem som var skyldiga till vad som hände. Jag pratar här mest om krigsliknande händelser, vilka har plågat Jorden sedan urminnes tider och har förhindrat fredlig kontakt mellan er. Ni hölls på detta sätt av de mörka Tjänarna tills att ni accepterade nödvändigheten att bygga upp era vapensystem, och alltid med förväntningar om nya krig. Fred var aldrig ett koncept som togs på allvar, och Illuminati grupperna fortplantade med avsikt förhållanden som ledde till kontinuerliga krig. Det var också i deras egenintresse då deras skattkistor fylldes upp som ett resultat av handlandet i vapen och massförstörelsen.

I er omedelbara framtid kommer ni att uppleva förändringar så att när världsfred uppnås kommer det inte att finnas någon väg tillbaka till de gamla sätten. Permanent fred kommer att råda, och lycka och glädje kommer att lyfta upp varje själ. Folket på Jorden och dess energier kommer att användas för att sätta upp en ny ordning, och den kommer att reflektera en nyfunnen intention att gå bortom dualitet för alltid. I det avseendet så kommer vår närvaro att redan har blivit etablerat och vi går framåt tillsammans. På detta är vi säkra, då er väg har blivit gudomligt förordnat, och Ljusets krafter kommer att se till att det blir framgång.

Ni har varit medvetna om denna kommande period under en längre tid, men det kommer ändå att förvåna er om inte helt förundra er att så mycket kan bli utfört under en så kort period. Om man ser till var ni nu är och tänker på de löften som har gjorts er, kanske ni undrar hur det skall gå till. Det är tack vare den Galaktiska Federationen och andra spirituella grupper som är involverade, med högt utvecklad kunskap och teknologier för ett sådant tillfälle. Vi har ofta manifesterat Upplyftning, och våra planer för att upp nå det är noga utarbetade in i allra minsta detalj. Vi har allt som kan tänkas krävas för att vi skall kunn fullborda våra uppgifter, och det kommer att bli till vår stora glädje och tillfredställelse. Vi önskar att se er alla föras ut ur denna cykel med lätthet och utan komplikationer.

Vi känner att händelseutvecklingen snart når en klimax, och tillfället att ta ett stort steg framåt kommer snart att ges till våra allierade och oss. Det är en prövande tid för oss alla, men när vi har kommit så här långt kommer inga förhastade åtgärder att göras, och tidpunkten måste vara den rätta för att se till att resultatet blir vad som behövs. Vi fortsätter att observera medvetande nivåer på Jorden, vilket är en stor faktor i vad som kommer att äga rum och vi är glada att registrera en uppåtgående trend. Uppvaknandet stöds av Vägledarna, som är era pionjärer vilka kom till Jorden i denna inkarnation för just det ändamålet. Under de sista dagarna kommer ni att se Mästarna som visar sig, och de kommer att preparera er för det kvantum steg framåt som ni är på väg att ta.

Håll er fokus som alltid på er framtid, och låt de gamla sätten tona bort i fjärran för att bli transmuterade. Enbart the högre energierna kommer att föras med er från och med nu. Ni kan tacka de gamla för att ha tjänat er väl, i er utmaning att resa genom hela dualitetscykeln och vakna upp till ert Högre Självt. Ni har inte än insett den fulla effekten på era liv, men vid ett senare stadium kommer ni att omvärdera er utvecklingsväg för att uppnå en större förståelse. Inget som ni har upplevt är utan mening eller spilld tid, och det inkorporeras in i er enorma skattkista av kunskap som kommer att tjäna er igen.

Mina Kära, ni har klarat det så bra att genomföra era personliga planer, och belöningen kommer att bli enorm och tillfredsställa er längtan efter spirituell tillväxt. Vad annat skulle tillfredställa er själ när väl era upplevelser sågs som en stor resa genom dualitet, och vad mer kunde ni lära er som inte redan har kommit inför er? Ni valde detta och ni har återfunnit Ljuset och kommit fram ur mörkret som omger er, som förvirrade er förståelse av vem ni verkligen är. Ni har gått bortom den tid då ni kände er ovärdiga, och har upptäckt ert verkliga uppdrag i livet. Det mest väsentliga är att ni vet att ni inte behöver bära en skuld över några upplevelser som har ägt rum. Om ni bara kunde se mönstret genom alla era liv skulle ni finna att allt har varit välordnat och stegvis. Det har fört er till var ni är idag, vid dörren till möjligheter för att upphöjas och lämna dualitet bakom er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser er alla som de mest underbara själar som har höjts ovan stridigheter, och som nu kommer fram som de stora spirituella Varelser ni är och alltid har varit.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge