Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 14, 2010

SaLuSa, June 14, 2010

Ibland går allt framåt på de mest oväntade sätten, och oljeutsläppet i Mexikanska Bukten är inget undantag. Plötsligt kommer sanningen fram och det är mycket allvarligare än vad som först rapporterades, och döljandet är inte längre effektivt. Ett hänsynslöst åsidosättande av er miljö och folket som sannolikt drabbas har visat till vilken utsträckning oljeindustrin är redo att gå. Det är en situation som har påvisat faran med att söka efter olja under havsbotten. Det har väckt upp folk till hur enkelt ett oljeutsläpp kan uppstå, och det är en annan anledning till varför säkra teknologier måste införas. Det finns redan information om alternativa energikällor, men den har förtryckts, och det faktumet att det existerar har infört ett krav att de införs utan vidare dröjsmål. Under tiden fortsätter den värsta ekologiska katastrofen i er historia med oförminskad styrka och spökar för dem i auktoritet, som förefaller att vara hjälplösa. Vi hör rop på hjälp och det för vår närvaro en liten bit närmare, men det finns mycket mer involverat i dessa frågor än ni är medvetna om. Våra allierade gör sitt bästa för att föra saker och ting i rätt riktning, men det kommer att krävas stora ansträngningar från dem för att de skall lyckas.

Det gläder våra hjärtan mycket att veta att det finns samordnande ansträngningar från er sida för att fokusera positiv energi och kärleksfulla tankar till området med olja i Bukten. Det är ett sätt att hantera problemet som vi helhjärtat stöder, och det visar att ni tar på er ansvaret att finna nya sätt att hela er själva. Tro oss när vi säger att er kraft producerar resultat och intrycket ni gör på det ökar hela tiden. Fler bland er inser kraften ni har inom er, och när som grupper av er kommer samman kommer det att öka exponentiellt. Som ett resultat av alla ansträngningar som görs för att lösa problemet, kommer ni att lindra effekten på er miljö och göra det möjligt för oredan att lösas upp.

Vi lägger märke till att spänningen ökar på Jorden, med turbulensen som existerar blir ni distraherade från att hålla ert sikte på sluttiderna. Det är dock så att mycket av vad som händer kommer att ha en direkt påverkan på det sättet som det hela kommer att genomföras. Absolut ingenting kan förhindra Upplyftningen, men ni kan göra vägen mycket jämnare genom att fokusera er på slutresultatet. Glädje och lycka väntar er och en fullständig och ypperlig fred, vars make ni i sanningen inte tidigare har upplevt. Ansträngningarna som ni nu sätter in kommer att vara väl värt det, och ju mer ni kan lyfta era medvetande nivåer desto snabbare kommer ni att separera er från de lägre energierna. På Jorden så är till exempel många av era filmer och presentationer från nyhetsmedia fokuserat på död och förstörelse. Om ni inte är försiktiga kan det leda till att ni accepterar det som normalt i era liv, och ert psyke kan skadas av det. Generellt uttryckt så vad som ni ofta ställs inför blir till slut acceptabelt, och det är på det sättet som era naturliga känslor är korrumperade och bedövade. De mörka Tjänarna har konsistent använt sig av dessa metoder för att dämpa era reaktioner till krigets grymheter, och omänskliga handlingar mot er.

Vi önskar dock att inte uppehålla oss med dessa mörka ting, men ni har en rätt att veta hur era reaktioner till upplevelser blir kontrollerade. Som vänligt sinnade Varelser så är ni kapabla till handlingar med stor kärlek och medlidande, och när det negativa inflytandet bortförs ser vi hur ni finner er till rätta. Det kommer att bli förändringar i era lagar så att rättvisan kan ses som införd på ett riktigt sätt. Era rättigheter kommer att återställas och bli fullt skyddade, så att ni inte kan häktas eller fängslade utan tillräckligt med bevis. Det är också viktigt att ni tillåts att ha legal representation som er rättighet, och inte anses skyldiga tills motsatsen är bevisad. Lika viktigt är att det blir en omstrukturering av makten, vilken de har som applicerar lagen och utför polisarbete. I själva verket så när vi väl kommer till er Jord och tar oss an era problem, och folket ser en ljusare framtid, så kommer kriminaliteten att dramatiskt minska. Det är helt klart att avlägsnandet av fattigdom och ojämlikheter kommer i sig självt att avlägsna förhållanden som ofta leder till brott. Vi ser också att behovet att ta droger för att undkomma er realitet, eller för sällskapliga tillfällen också kommer att minska.

Människor kommer att finna frid och lycka och lever sina liv som det var menat, genom att vara sysselsatta med intressanta och berikande aktiviteter. Stressen och trycket ni känner i ert nuvarande sätt att leva kommer att försvinna, och mycket mer tid ges till lustbetonade sysselsättningar. Fulländning i era liv är inte något som ni är vana vid att uppleva, men det kommer att bli det normala sättet i livet. Sådana förändringar kommer att leda er till förhållanden, vilka ni kan förvänta expandera när ni närmar er Upplyftningen. De gamla sätten börjar redan försvinna och kommer inte att ha någon plats i de högre dimensionerna. Det minsta man kan säga är att allt kommer att förändras till vibrationerna har höjts tillräckligt för att lägga dualiteten bakom er.

Ord är fortfarande otillräckliga för att fullt beskriva vad ni kan se framemot i framtiden. När vi anländer kommer vi dock att se till att ni förstår andledningarna till handlingar som tas. Det är att introducera er till vårt sätt att leva vilket skall bli ert, och bortföra eller ändra allt som tidigare har resulterat i föroreningar eller skada till er eller Moder Jord. Det betyder förändringar för många av era sätt att tillverka, och materialen som används. Ni kommer inte längre att arbeta under farliga förhållanden, och i själva verket så kommer tillverkningsmetoderna att bli mycket mer automatiserade. Smutsen och svetten kommer att förpassas till det förgångna, och ingen kommer att träla på det sättet.

Ni kanske undrar angående vår förmåga att bygga Rymdskepp som är enormt stora, och vi kan säga att det görs med robotar och andra automatiserade metoder. Det finns inget spill och materialen utväljs på grund av deras höga kvalitet och pålitlighet. Som medlemmar av den Galaktiska Federationen delar vi vår kunskap och teknologi med varandra så att alla kan gynnas. Det är inte vårt sätt att söka att överträffa varandra, och även om vi måste inkludera anordningar för självförsvar så är våra skepp inte krigsmaskiner. Som vi ofta har informerat er så är våra skepp såsom städer i Rymden, och vi kan replikera alla typer av miljöer inom dem. När ni kommer ombord kommer ni med största sannolikhet inte att inse att ni i själva verket är ombord ett av våra skepp.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vad som ges i detta meddelande är bara ett smakprov på vad som skall komma. Vi hoppas att det får er att lyftas upp, och att ni fokuserar er på allt som är gott och nyttigt som finns i era liv. Problemen som nu existerar kommer att bli kortlivade, och trots hur det ser ut så kommer inte någon varande skada att uppstå.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge