Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 14, 2010

SaLuSa, May 14, 2010

Till sist så är det så att tiden inte väntar på någon, eftersom vissa mål måste uppnås för att förbereda för Upplyftningen. Renandet av Moder Jord är väsentligt och nödvändigt för att klara upp ert karmiska ansvar till Moder Jord, och vi vill helst inte komprimera alltför mycket till de sista månaderna som är kvar innan slutet av 2012. Vi kan göra så, men vi vill att ni spelar en viktig roll under dessa slut tider. Då ni tar tillbaka er makt bör era energier vara riktade mot att etablera ett nytt samhälle, som styrs av Lagar som är både rättvisa och ärligt efterföljda. Det finns mycket som inte är enligt sådana mål, och det är ert inflytande och era krav som kan förändra det. Säg ifrån Mina Kära och så kommer era röster att bli hörda, och så blir det godartade förändringar.

Vi hoppas innerligt att ni lugnt seglar igenom de sista dagarna av dualitet, och under en längre tid nu så har ni getts allt guidande för att se till att ni gör så. Om ni upplever svårigheter, i synnerhet då det gäller andra människor så kom ihåg att under den tiden som finns kvar så utspelar sig stora karmiska löften. Dessa sker med ert tillstånd och samarbete, och i själva verket så berörs alla av vad som händer. Med en mer informerad förståelse av vad det innebär så bör ni vara förberedda för resultatet och kapabla att se lugnt på saken. Om ni tycker att ni har fått spela rollen som ett offer, kom ihåg att ni var överens att spela den rollen. Se det som en möjlighet att utrycka er själva som en själ som lämnar det gamla systemet bakom sig, där klander vanligtvis delas ut. Lektionerna för var och en bör vara uppenbara, men alla är lika involverade. När ni har spelat färdigt er roll och pjäsen har tagit slut tillåt då slutridån att gå ned.

Detta liv är avgörande för er för att se om ni kan göra tillräckligt med framsteg för att ta detta enorma steg framåt som nu erbjuds er. Intention är det första steget och därefter bör ni kunna finna er egen väg. Ert liv kommer att byta spår till ett som för er in i Ljuset, och så kommer ni att börja öppna upp till ert sanna Självt. Var och en av er kan förhöja er, men ni kommer att behöva sikta på vad det är ni vill ha, och för att se hur det manifesterar för er. Enkelt sagt så förblir ni inom Ljuset hela tiden och låter er själva flyta med händelserna. Förhoppningsvis kommer ni att rida på toppen av vågen och svepa allt åt sidan som inte längre tjänar era intressen. Förändra er måste ni om ni vill gå vidare och etablera en fast väg mot Upplyftningen.

Det har tagit en lång tid för att nå denna punkt i er utveckling så ta möjligheten med båda händerna. En liknande möjlighet kommer inte igen förrän till slutet av den nästa solcykeln, och det är mer än 26000 år tills dess. Det är sant att en individ kan upphöjas när som helst, om de når en viss hög vibrationsnivå. Vid slutet av cykeln är det dock alltid planerat för en möjlighet för massorna. Liksom nu så uppnås det genom att lyfta upp vibrationerna så att var själ hjälps att höjas upp. Glöm aldrig bort att ni är privilegierade att få vara på Jorden vid ett sådant speciellt tillfälle. Om ni kunde uppleva glädjen och den absoluta freden i vår dimension, så skulle ni inte tveka att ta ert tillfälle nu. En del själar har naturligtvis planerat i förväg att prova det inkommande Ljuset, men känner sig inte än redo att gå vidare.

Under tiden sitter vi och väntar, med kunskap om att enorma förändringar är på väg. Äntligen så accelererar saker och ting och vi ser hur händelser nu kommer att inträffa ganska snabbt. Det kommer att bli både spännande och chockerande på visst sätt när sanningen avslöjas, och ni inser hur manipulerade och kontrollerade ni har varit. Inte bara det, så många brott har begåtts mot Mänskligheten att er historia i stort måste skrivas om. Det är kanske omfattningen av sveket och avsiktliga planer för att sätt er upp mot varandra som kommer att chockera er. Många krig har avsiktligt startats för att minska befolkningen och för att hålla er från att få kunskap som skulle sätta er fria från Illuminati gruppernas kontroll. Den så kallade Tredje Världen har hållits vid en fattigdomsnivå och har inte tillåtits reella möjligheter att godgöra sig från att vara utbildade. De har också fått se sina naturrikedomar utnyttjade av andra länder, utan att de fick skälig kompensation.

Det är känslan av Enhet i stället för separation som saknas, och ni kommer inte att gå framåt förrän ni verkligen lever livet som varandras beskyddare. Men med detta sagt så kan de som är spirituellt medvetna inte hållas tillbaka av den anledningen. Det är på grund av denna situation som det måste till ett uppdelande av vägar, som tillåter var själ att följa sin egen utvalda väg. Gud är inte bekymrad över hur ni väljer att uppleva, och har gett er en total frihet att göra såsom ni vill. Livet är oändligt och ni har all den tid som ni behöver för att ta er tillbaka till Ljuset. Det finns inte två vägar som är lika, och det är det vackra med de erfarenheter som ni tar med er framöver. Ni kommer alla att bli så mycket större när ni lyfter er till sådana nivåer, att ni kan dela med er av dem tillsammans. Det finns ingen anledning för varje själ att uppleva allt själva, och genom att dela erfarenheterna för ni än snabbare in i de högre dimensionerna där ni blir Varelser av Ljuset.

Jag är SaLuSa från Sirius, och liksom mina följeslagare har jag gått igenom de lägre dimensionerna, och har därför en uppskattning av vad det är som ni går igenom just nu. Att ni skulle vara beredda att lida och förlora er verkliga identitet för att göra så är ett tecken på hur spirituellt mogna ni verkligen är och er Kärlek för Gud. Ni vet att det inte spelar någon roll vad som händer, ni kommer alltid att återvånda till Källan av Allt Som Är.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge