Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 14, 2010

SaLuSa, April 14, 2010

De mörka fortsätter att se hur deras hemliga handlingar uppdagas, och i denna tid av sanning så kommer detta att fortsätta. Utsträckningen och skalan på vilken ni har blivit utnyttjade och manipulerade ligger långt bortom er fulla förståelse. Ni kommer dock att lära er tillräckligt för att förstå att något radikalt och långtgående måste göras, för att skära bort den kancer av korruption som har spridigt sig helt och hållet igenom politiken och affärslivet. Denna kunskap kommer att se till att det som tar dess plats är det baserat på ärlighet och rättvisa med en målsättning att göra vad som är bäst för alla. Att ett litet antal människor har samlat på sig enorm rikedom, medan de flesta av er arbetar hårt för mycket mindre än vad ert hårda arbete förtjänar, måste förändras. Det kommer i högsta grad att förändras, Mina Kära, och planerna är redo för införande. På så många olika sätt har ni blivit ledda att tro att ni är underordnade till de vid makten, och era rättigheter har med avsikt urholkats för att hålla er nere. Återigen, detta kommer att förändras och även om det tar tid för att reversera situationen så kommer ni att återigen bli suveräna Varelser.

Vid denna tid när ni har ett sådant bra kommunikationssystem så är det ironiskt att det kontrolleras av de som står bakom nyhetsmedia och som bestämmer vad det är ni är tillåtna att veta. Vad som skulle belysas allmänt blir censurerat och resulterar i att så många väsentliga spörsmål av nationellt intresse blir bort gömda. Det har inte funnits något som kan liknas med pressfrihet, då alla frågor av intresse tas upp, på en mycket lång tid. I själva verket så förfalskas rapporter för att tillfredsställa målsättningarna för Illuminati, och journalisterna lyder istället för att förloras sina jobb. När deras liv och familjer också hotas så tar det en mycket modig person för att stå upp mot dem. Sanningen kommer dock till slut fram, framförallt tack vare webben och det behövs skyddas för att bibehålla yttrandefriheten. När det gäller falska operationer som till exempel 9/11 så är det ett bra exempel på vad nätet kan göra för att föra fram sanningen. Det är också sant att det kan användas för att motverka sanningen med falsk information, men med urskiljande och intuition kommer ni att veta vad som är sant och icke.

En del av er undrar vad ni personligen kan göra för att hjälp med att förändra saker och ting och vårt svar är att råda er till att prata med varandra så att sanningen känns till av så många som möjligt. Om aktionsgrupper kan skapas så är det desto bättre, och tillsammans med andra kommer ni att fortsätta med att driva fram sanningen. I annat fall så koncentrera er på hur ni visualiserar framtiden där ni är fria och er suveränitet är återinförd, dåi kommer att hjälpa till med att manifestera den. Vi har naturligtvis mycket att säga i sådana frågor och arbetar med våra allierade bakom kulisserna för att påskynda saker och ting så att vår plan för er framtid helt fullt kan påbörjas. Ha ingen fruktan då det gäller slutresultatet; det har beslutats i de högre dimensionerna av mäktiga Varelser som ser hela bilden från deras perspektiv. Vad som har förordnats av dem kommer att inträffa, och allt kommer att manifesteras när som denna cykel av dualitet är fullbordad. Ni är så nära stora förändringar på Jorden, medan Solen och ert solsystem fortsätter att röra sig in i en högre vibration. Detta har redan uppmärksammats, men återigen så tillkännages inte sådan information utan det hålls tillbaka. Det har funnits en policy att hemlighetshålla under många år, och ingen har följt den mer än NASA som avsiktligt har föresatt sig att hålla er borta från kunskap om våra aktiviteter och om oss.

Mina Kära, vi är nära i tiden till de uttalandena som kommer att avslöja sanningen om oss. Allt förnekande kommer och vara förgäves, och hemligheterna om vår involvering med er och era regeringar kommer att komma fram. De har känt till oss under många, många år och har vid upprepade tillfällen vägrat vår hjälp. De förbättringar som vi för in till er kunde ha varit era för länge sedan, och ni har blivit stoppade från att göra framsteg för att tillfredsställa girigheten för rikedomar och makt bland eliten. Det är nu dags att avsätta de mörka och deras kumpaner, och de kommer inte att kunna stoppa vågen av förändringar som sveper igenom maktens salar. Regeringsförändringar är en hög prioritet och vi kommer att se till att de rätta människorna representerar er när vi öppet anländer på Jorden. Våra sätt och manér är fredliga och fulla av kärlek för allt liv, och de vid makten som inte arbetar på en högre vibration kommer att avlägsnas. Vi ska använda oss av legala medel för att åstadkomma sådana förändringar, och det kommer inte att finnas någonstans att gömma sig eller att undvika rättvisan. Vi vet exakt vad var individ har gjort under deras tid då de representerade er, och vi har bevisen om så skulle behövas.

De mörka Tjänarna har haft sina möjligheter att ändra sig och föra sig mot Ljuset. Det är deras eget val när det gäller deras framtid, och vi söker inget annat än deras avsättande från sina ämbeten. Som alla andra själar kommer de en dag och döma sig själva, och det blir ingen vedergällning eller bestraffning förutom att de kanske måste stå till svars inför Människans lagar. Ni har lärt er mycket under cykeln av dualitet och den har tjänat sin funktion genom att få er att förstå motsatserna och ändå resa er upp. Ni är nu helt klart spirituellt starkare än då ni påbörjade er episka resa genom mörkret och bristen av Ljus. Det är faktiskt mycket remarkabelt att med tanke på att ni har förlorat er sanna identitet så har ni ändå lyckats att finna er väg tillbaka, och idag står ni vid dörren mot Upplyftningen. Det är i sanning en underbar bedrift och ni skall applåderas för att kommit dithän.

Håll er fokus, som alltid, på er framtid, så tar det förgångna hand om sig självt. Er energi används bäst på detta sätt, då ju fler bland er som gör så desto snabbare kommer era vibrationer att höjas upp. Det kommer också att öka ert skydd mot intrång från de mörka Tjänarna och ni kommer lätt att avfärda det. Då ni höjer er upp ökar ert medvetande nivåer och ett starkare band skapas med ert Högre Självt. Detta är bara ett steg mot supermedvetande och er återkomst till de högre dimensionerna, där ert uppvaknande blir fullständigt. Till och med nu så växer ert medvetande och ni blir mer intuitiva. Ni kommer att gradvis finna att ni inte behöver hjälp utifrån som ni tidigare gjorde. Detta är säkra tecken på att ni snabbt gör framsteg, och ni kommer att otvetydigt att ha framgång med att nå Upplyftningen.

Jag är SaLuSa från Sirius och är mycket förtjust i att ge meddelanden till er, då det skapar ett band mellan oss som kommer att föra oss alla långt. Vi har så mycket gemensamt och det kommer inte att ta er länge att nå våra nivåer, och det kommer att återställa er till vad ni borde vara, som en av oss. Låt er fantasi löpa fritt och så kommer ni att snappa upp mycket som är på väg till er. Er lycka och frihet skall återlämnas till er, innan ni lämnar Jorden.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge