Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 15 november 2019


Mike Quinsey - 15 november 2019

Mike Quinsey

Den långdragna väntan på indikationer på positiva förändringar är snart över och kommer efter omfattande politiska förändringar i USA. Dessa förändringar är oundvikliga och kommer att äga rum helt synligt och vara de första stegen mot politisk frihet. Allt för länge har valresultaten varit "riggade" av Iluminaterna, av kabalen. Bara en felbedömning har gjort att de någon gång missat ett val, till exempel när det verkade som om deras kandidat, Hilary Clinton, skulle utropas som vinnaren men något gick fel. De var slarviga och andra utnyttjade situationen vilket resulterade i att Trump vann och blev President. Hans tid som President kanske måste vara avslutad innan det för första gången kommer en ledare som verkar för att göra förbättringar för hela mänskligheten. Ni har ingen aning om allt som händer bakom kulisserna.

En fast och ärlig politik är helt nödvändig för att säkerställa att ni får rätt personer med rätt talang, erfarenhet och förmåga till att utföra sina uppgifter. Man brukar säga att ni får det ni förtjänar, men det handlar mer om vad ni lockar till er. Det gäller i livets alla skeden och det är dina tankar som är den verkliga magneten. Det är därför vi ofta har uppmanat dig att ge akt på dina tankar när du uttrycker önskemål om ett visst resultat i ditt liv. Vi repeterar; tänk positivt hela tiden. Det kanske år svårt i början men med tiden och med övning blir det lättare. Det kan helt enkelt handla om att vända andra kinden till, men var beredd och redo att dra dig ur svåra situationer. Det handlar då inte om att du är feg, nej du vill helt enkelt inte engagera dig i negativ argumentering och sänka dina vibrationer.

Inse att du sakta men säkert höjer dina vibrationer, och när du gör det blir det lättare att kontrollera dina känslor och reaktioner. Du kommer också att må bättre och förstå hur nedbrytande det kan vara att tappa kontrollen över sina känslor. Tro det eller ej men genom att hela tiden hålla dina vibrationer höga kommer du också att väsentlig förlänga din livslängd. Du förväntas inte vrida världen rätt, men din närvaro kommer att göra skillnad. Det står mycket på spel nu när du gör framsteg, och efter att gjort så väl ifrån dig hitintills kommer det gradvis att bli allt lättare att hålla vibrationsnivån.

För närvarande pågår många förändringar tunt om över hela världen, och de är långtgående. Det är uppenbart att de gamla traditionella sätten nu sätts under granskning och i flesta fall är det folket som har dragit upp dem till ytan för bedömning. Mycket har förändrats under åren och det som tidigare fick passera är inte längre acceptabelt och tjänar inte längre sitt syfte. Många som ser framåt och vet hur saker och ting kan förbättras kräver förändring. Många gamla vanor faller platt men hos vissa personer finns det en motvilja att ge upp det de har varit vana med.

Men när det blir uppenbart att nya idéer och uppfinningar höjer livskvaliteten försvinner invändningarna snabbt. Det är inte många som gillar förändringar som flyttar dem ut ur bekvämlighetszonen, men när de fullt ut förstår att de själva kommer att dra stor nytta av dem går det lätt. Ert traditionella sätt att tänka och göra saker kommer snabbt att förändras och ofta är det bara finansieringen som håller tillbaka framstegen. Den resulterande höjningen av mänskligheten kommer att föra människor närmare varandra och resultera i mer samarbete, som i sin tur kommer att lösa upp de spänningar och misstro som ofta har förhindrat mänskliga möten. Du kan vara säker på att ni i framtiden kommer att inse fördelarna med att arbeta till förmån för alla, för helheten, istället för att se er själva som separata enheter.

Det ligger mycket hjälp och väntar på er, men för närvarande befinner sig världen i för stor oro för att hjälpen ska kunna introduceras. Inställningen är fortfarande att ”var och en sin egen lyckas smed”. Genom att arbeta tillsammans uppnår man mycket mer och samtidigt förbättras levnadsstandarden. Ni är alla ett. De med de lägre vibrationerna känner till detta och har därför hållit er i ett permanent tillstånd av krig och förvirring. Konsekvensen är att ni har utnyttjats och manipulerats in i konflikter som hållit er tillbaka många, många år. Ekonomiskt innebär det att de tagit pengar från er som helt klart kunde ha använts för att förbättra er livskvalitet. Detta kommer naturligtvis att förändras nu när krig mellan länder upphör. Kostnaderna i människoliv och Jordens förstörelse och förgiftning har varit enorma.

Men trots alla dystra berättelser som Moder Jord kan förtälja finns det överallt små grupper av människor med andliga värderingar och förståelse. Dessa går sin egen väg och bidrar till att skapa fred på Jorden. Det är en naturlig sak för dem som har en äkta kärlek till andra själar. Dessa grupper utgör grunden till det storslagna samhälle som snart kommer att ta form. Genom att erkänna alla själars enhet omfattas i detta alla andra varelser oavsett färg eller trosbekännelse. Inse att alla befinner sig på en resa som började för årtusenden sedan och att alla har upplevt många olika liv och är mycket klokare tack vare dessa. Uppenbarligen döljs ditt minne av dessa liv så att din nuvarande erfarenhet inte förhindras på grund av minnena.

Ni bör nu ha börjat inse att ni är mycket mer storslagna än ni föreställt er, och på er väg tillbaka till de högre världarna kommer ni att bli mera medvetna om er sanna bakgrund. Ni talar om Himmelriket på Jorden och det kommer att bli er verklighet när ni återvänder till dessa högre världar. Men ni måste helt klart vara redo inför en sann betydelse av universell kärlek till alla livsformer. Det finns ingen anledning varför du inte ska lyckas, förutsatt att du har lärt dig att kontrollera ditt ego. Det finns verkligen inget behov av det över huvud taget. Testa hur länge du kan gå utan påverkan av ditt ego och du blir troligen förvånad över hur lätt det är. Människor har ofta en benägenhet att feltolka kommentarer som verkar ha gjorts om dem, och de uppfattas då som kränkande.

Ni kom inte till Jorden för att vara slösaktiga även om vissa själar inte har något eller minimalt intresse av sin egen utveckling. Även om du själv inte är medveten om det verkliga syftet med ditt liv så som det är planerat i din livsplan så är dina guider det. De är helt införstådda med den och kommer att stödja genomförandet. Som vi har nämnt tidigare skapas situationer för dig så att du upplever enligt din livsplan. Samtidigt får du all hjälp att lyckas men självklart har du fri vilja att välja vilken väg du vill. Det är uppenbart att du rekommenderas att följa den väg du visas till, även om missade möjligheter säkert kommer igen. Alla livets upplevelser är till för din utveckling.

Alltfler människor börjar vakna upp till sitt andliga jag. Istället för att enbart tjäna sig själv känner de lust eller uppmaning att hjälpa andra. Det råder ingen tvekan om att de önskvärda förändringarna börjar ta form. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordande. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge