Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 8 november 2019


Mike Quinsey - 8 november 2019

Mike Quinsey

Om vi ​​säger att världen är ert ostron kanske ni undrar vad den har att erbjuda nu när allt omkring er är i en enda röran, en röra som mänskligheten ställt till med och som blir allt värre och värre. Det ni inte ser och som helt skulle förändra er syn på saker och ting är de förändringar som sker bakom kulisserna. Vi har ofta nämnt innehållet i de kommande förändringarna och att det kommer ett slut på den störande verksamhet som bedrivs av de som har ignorerat naturens behov och Moder Gaia för att tillfredsställa sin egen girighet. Det är tydligt att saker måste tas om hand för att stoppa den förstörelse som äger rum. Planeringen för detta är klar och allt som återstår för att säkerställa framgång är att implementera den vid rätt tidpunkt. Vi kan inte säga när det blir, men på grund av situationens brådskande natur kan vi inte föreställa oss att det dröjer så länge till.

Ni måste förstå att tiden på vår sida av slöjan inte är som ni upplever den, utan allt sker i nuet. Så det är svårt att ge exakta förutsägelser för händelser som ska äga rum, så vi måste generalisera utifrån vad vi vet om era aktiviteter. Er fria vilja finns alltid med i bilden, men ibland är vi "beordrade" från högre källor att vidta vissa åtgärder oavsett hur situationen ser ut. Det finns naturligtvis en större plan för mänskligheten. För närvarande innebär den er väg till Ascension (Uppstigningen). Ingen får störa den planeringen. Efter att ha passerat markören 2012 får ingen göra ändringar i den. I den övergripande planen finns det ofta galaktiska överväganden som gör att resultatet av era framtida åtgärder är mer långtgående än ni kan föreställa er.

Den mänskliga rasen är nu i fokus för uppmärksamheten till stor del för att ni blir de allra första som stiger upp i er nuvarande fysiska kropp, och till följd av de högre vibrationerna kommer den att förfinas under processen. Detta är verkligen vad Ascension, Uppstigningen, handlar om och det har ni känt till innan ni inkarnerade. Som vi tidigare nämnt är er sol den utlösande faktorn. Ni kan säga att slutet på er resa är i sikte, även om det fortfarande tar några år innan ni når det. Den överhängande förändringen är er frigörelse från de lägre energier som har hållit er tillbaka, ofta medvetet av de mörka som önskat förhindra er uppstigning. Men ni har inget att frukta förutsatt att ni fortsätter på den raka och smala vägen och inte avviker från planeringen för de själar som önskar stiga upp.

Den andliga sanningen kan vara väldigt kraftfull, så kraftfull att du kan känna en önskan att informera om den högt och brett. Det är förståeligt, men det är bäst att hålla sådan information för sig själv och bara informera om den när du blir ombedd eller tillfrågad. Det finns en möjlighet att man ger ut för mycket för tidigt för att vissa själar ska förstå och det kan avskräcka dem från att gå vidare. Det bästa tillfället att hjälpa andra själar är när de ber om det och först då. Kom ihåg att alla har guider som ser till att man får hjälp att göra sin Uppstigning när tiden är inne. Själen har en enorm mängd information som kommer att användas när informationen gör bäst nytta att hjälpa dig i din fortsatta utveckling.

Det finns nu många grupper som har på sin dagordning att hjälpa andra att utvecklas. Känslan av "service till andra" växer och beror på den ständiga höjningen av era vibrationer. Allt är en del av planen för mänskligheten, att förbereda så många själar som möjligt för uppstigningsprocessen. Det finns inte något som är svårt i det, helt enkelt bara en önskan och beslutsamhet att alltid vara positiv och hålla vibrationsnivån oavsett vad som pågår runt dig. Det är mycket lättare än du tror, men var försiktig så att du inte dras in i negativa diskussioner. Tänk och agera alltid positivt och håll dig lugn när andra väljer att vara annorlunda. Din närvaro kan då hjälpa till att ”avväpna” en svår situation.

När nu Ascension gradvis kommer allt närmare kanske du undrar om du har nått den punkt där du är redo och en av dem som kommer att klara det. Vet då att du helt enkelt inte behöver vara orolig för din framtid. Ascension kommer att inträffa inom en snar framtid och om du höjt dina vibrationer kommer du att ingå. Det blir ett automatiskt resultat. De själar som inte är redo fortsätter på sin nivå. De fortsätter att utvecklas längs en annan väg. Det är ett underbart system som är helt rättvist och hjälper alla själar att fortsätta göra sina erfarenheter och ger alla möjlighet att göra framsteg. Många tidigare civilisationer har gjort en motsvarande resa och sedan länge slutfört sin tid i det Materiella Universumet. Så systemet har länge testats och visat sig vara perfekt för sitt syfte.

Den mänskliga rasen skapar så många problem genom att tro att en grupp är överlägsen en annan, när alla faktiskt ligger på samma nivå. Det faktum att det finns många olika raser med olika hudfärg, religion och övertygelser beror på att de under en längre tid har utvecklat sina egna trossystem. Det ger de själar som inkarnerar möjlighet att välja den familj som erbjuder den bästa möjligheten att utvecklas. Det innebär att du kan välja en annan väg från ett liv till ett annat. Det väcker frågan; eftersom du har upplevt många olika religiösa övertygelser, bör du då inte betrakta alla själar som dina bröder och systrar och respektera dem som sådana. Istället för att se skillnader mellan en ras och en annan, acceptera att alla själar vandrar på vägar som så småningom leder till samma resultat.

Med tiden kommer det att bildas små grupper med gemensamt intresse och de nuvarande extremt stora gruppernas kommer att förändras. Detta är också anledningen till varför människor kommer att flytta ut från de större städerna för en mer personlig existens. För att använda en av era fraser så stämmer också det faktum att "small is beautifull" och mycket lättare att hantera och bevara. Det här är förändringar som ligger en bit framöver, men redan nu börjar ni se nedgången i centraliseringsvågen. Tänk på att ni kommer att bli allt mer självförsörjande och att ny teknik hjälper till att minska den tid ni behöver lägga på era dagliga rutinuppgifter.

Historien kommer att avslöja att ni levt många liv där ni fått kämpa för er existera. Ni har sällan levt utan något hot, vare sig det kom från naturliga orsaker eller genom människliga aktiviteter. Den senare perioden avslutades i och med slutet på Andra Världskriget, även om ni nu. många år senare, fortfarande inte har uppnått total fred. Men var säker på att den komma så småningom. Återigen är det de unga som kommer att åstadkomma det, de som avsiktligt fötts till jorden för att snabbare uppnå fred. Lyssna på dem och notera deras beslutsamhet att förändra människans traditionella sätt att leva till förmån för alla människors bästa och med omtanke om Moder Jords behov.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag och varje själ har samma koppling till Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge