Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 15 september 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 15 september 2017

Mike Quinsey

Kära vänner,

Tack för ert stora stöd och det arbete ni gör för att sprida ljuset. Det är mycket uppskattat och utan er skulle ordet inte ha spridits så snabbt. Många litar på källor som denna och jag vet att de finner att de här meddelandena är till stor hjälp för egen utveckling.

Jag tar en paus och som vanligt besöker jag mina två söner och vänner i Devon. Jag kommer att återuppta mina veckomeddelanden igen fredagen den 6 oktober.

Vem vet var saker och ting befinner sig om två veckor, det kan bli ganska överraskande, eftersom allt rör sig ganska snabbt.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

-------------------------------------

Som ni börjar inse står ni på gränsen till något stort, på grund av att vissa händelser inte längre kan hållas tillbaka och ni kan förvänta er en hel del aktivitet inom kort. Lyckligtvis har ni varit väldigt tålmodiga, och det har gjort förändringsprocessen så mycket lättare. Ni upplever för närvarande mycket oro vilket beror på att trots många förändringar klamrar sig de gamla energierna fast vid det förflutna Det kommer inte att vara till någon nytta eftersom det nya måste ersätta det gamla, och så kommer det att ske. Så är det eftersom den Nya Tidsåldern ordentligt är på gång, även om ni ännu inte medvetet har upplevt det. Ingenting kan stoppa det som redan har satts igång, och inledningen på förändringarna kommer snart att ske på ett sätt som ni utan tvekan kommer att vara medvetna om. Det finns alltid en viss osäkerhet, särskilt när det gäller stora förändringar, eftersom de involverar så många individer som måste göra sin del för att säkra framgång.

Tvärtom alla förutsägelser vad gäller era nuvarande väderförhållanden i världen, vilka tyder på att temperaturerna hela tiden ökar, kommer nu den första antydan om att det faktiskt börjar bli kallare. Det finns områden som normalt förknippas med extremt låga temperaturer och där har isiga förhållanden visat sig öka. Detta har tillskrivits klimatförändringar av forskare från Kanada. Det kan ses som början på en ny istid vilken redan har förutsetts. Helt klart verkar det osannolikt men fakta finns som inte kan ifrågasättas och det har redan lett till profetian om en mindre istid som kommer att börja under nuvarande livstid för de flesta av er. Det är därför möjligt att vidta försiktighetsåtgärder innan den orsakar några större händelser som är besvärliga för er. Allteftersom tiden går kommer det att bli alltmer uppenbart varthän era väderförhållanden går. Så det finns verkligen ingen anledning att bli oroliga så länge som man tar vederbörlig hänsyn till resultaten av hur saker och ting utvecklas.

Det finns framstegsvänliga åtgärder som tas tack vare era ökande medvetenhetsnivåer. Trycket ökar mot ortodoxa utbildningsmetoder som är olämpliga för många avancerade elever. Återigen är det tecken på de förändringar som många av er känner av. Utan tvekan måste någonting förändras väldigt snart, annars kommer möjligheten att ge ungdomar det de behöver att gå förlorad och leda till att en generations förmågor blir bortkastade. Dagens ungdomar är långt mer utvecklade och intelligenta än sina föregångare, och om mänskligheten ska dra nytta av sina förmågor måste de få de rätta möjligheterna att uttrycka sig fullt ut, vilket så småningom blir till nytta för alla.

Omvärdering av valutorna står fortfarande hög på de flesta människors listor och nu föreligger situationer som innebär att omvärderingen måste ske före den här månadens utgång om ni ska undvika ytterligare en period med förseningar. Visst verkar allting klart nu, så de som har inflytande måste arbeta hårt för ett snabbt avslut. Scenen är satt och allt är redo att sätta igång med kort varsel. Det verkar som att vissa försök redan har gjorts för att ändra växelkurs på valutor, och det kommer nästan säkert att börja i liten skala. Alla händelser som är avsedda att föra er in i den Nya Tidsåldern är redo och några få människor känner till de exakta datumen för dess början. Hur som helst, allt går bra och fler människor håller på att involveras i den aktivitet som bör leda till agerande mycket snart.

Överallt finns tecken på att folk är rastlösa och letar efter ledarskap som kan hantera dagens problem med tonvikt på en fredlig lösning. De gamla tillvägagångssätten i form av konfrontation som fortfarande används kommer att förkastas, men för att vara effektivt krävs det att nya människor med fredliga avsikter tar kontrollen. Människor är också trötta på dem som styr med våld och tar till krig för att lösa sina olikheter. Det är dags för nya människor att stiga fram, människor med fred i sina hjärtan och själar. De skulle få ett enormt stöd, och likt en frisk vind skulle de blåsa bort de gamla energierna för att skapa plats för det nya. Om inte de gamla sätten förändras finns det alltid vissa element bland er som kommer att tillgripa våldsamma demonstrationer för att behålla dem. Det ser gynnsamt ut för att tillkännage den nya republiken, och bara detta kommer att ge stort hopp inför framtiden. Ja, det finns många förändringar som väntar på rätt tidpunkt för att bli kända, och förändra omständigheterna till det bättre.

Världens folk behöver mer än någonsin en ny ledare, en person som kan samla länderna i en gemensam strävan efter världsfred. Den personen finns och kommer utan tvivel att anta utmaningen och blir framgångsrik. Ni befinner er inte längre i "the last chance saloon" utan har fötterna på den stege som når upp till ert mål som för med sig ett stort utflöde av kärlek och välsignelser. Er framtid är nu säkrad men den behöver fortfarande er kärlek och ert stöd för att säkerställa en smidig övergång. Dessa energier kommer att stimulera folket till handling och se till att fred breder ut sig över Jorden. Det kan tyckas osannolikt för er mot dagens oro och svåra förhållanden, men den nya energin börjar redan ha effekt och det finns en rörelse nu för att skapa en fredlig värld. Oavsett vad som händer på vägen till fred kommer det att medföra permanent fred såsom utlovats. Fortsätt med era vardagssysslor med en optimistisk inställning och sprid harmoni och god vilja vid varje tillfälle.

Tvivla aldrig på resultatet av de händelser som äger rum på Jorden, eftersom Gud har talat och förordat att kärlek och fred ska regera. Varje själ kommer att ha samma möjlighet att höja sig och ta vägen till Uppstigning, men i en situation med fri vilja kan de ta en annorlunda väg, men även den vägen ger möjlighet att stiga upp igen. Vissa själar är uppenbarligen inte redo att stiga upp, och har fortfarande oavslutade affärer att rensa upp på Jorden. Det ligger därför i deras intresse att först rensa gammal karma och börja vandra Ljusets väg och lämna de gamla tillvägagångssätten bakom sig och acceptera de nya energierna.

Det här året kommer utan tvivel att sluta som det år som medförde en stor förändring i det sätt som mänskligheten ser på alla andra, och äntligen erkänner den Enhet som finns inom Allt som existerar. Separatism är nu en bleknande energi som gradvis kommer att tillbakavisas, allteftersom människor inser att de under århundraden har blivit falskeligen missledda att tro att alla skiljer sig från varandra. Religion och politik har separerat folket och strider har rasat för att hävda auktoritet över andra. Folket håller på att vakna inför sanningen och kräver nu fred på Jorden och ett slut på alla krig.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge