Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 8 september 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 8 september 2017

Mike Quinsey

Ni Kära, påverkas inte av de yttre tecknen på oro och de pågående problemen som verkar vara oändliga och inte visar några tecken på att ta slut. Som ni kommer att inse när ni inom en snar framtid tittar tillbaka började den Nya Tidsåldern såsom förutspåtts, men det tog tid att etablera det nya levnadssättet. De gamla energierna försvinner gradvis men det finns de som inte släpper innan de känner sig tvingade att göra det. Liksom var och en av er skapar även de sitt eget öde och sin tidslinje som gör det möjligt för dem att fortsätta på sin utvalda väg. De negativa krafterna kommer emellertid inte längre att kunna tvinga sina tillvägagångssätt på dem av er som söker ett liv i fred fritt från krigets avskyvärdhet. Krigshot växer men samtidigt fortsätter många källor att arbeta för permanent fred på Jorden. Oavsett hur allvarlig situationen ser ut och oavsett parternas ståndpunkter kan ni vara säkra på att det absolut inte finns någon möjlighet att ett kärnvapenkrig kommer att tillåtas. Även om er fria vilja respekteras har de högre makterna gjort det helt klart att inga kärnvapen kommer att tillåtas användas. Varje försök att göra det kommer att resultera i ett totalt misslyckande och detta är Det Högstas Vilja.

Att vara rädd för vad framtiden innebär gynnar endast de mörka som använder den energin mot er. Försök att ställa dig vid sidan om de negativa energierna genom att inte ge dem din kraft. Fokusera på världsfreden som nu kommer som en del av den Nya Tidsålderns förändringar, och som redan hjälper till att höja vibrationerna på Jorden. Det är ni människor som har styrt er Jord bort från olika former av konfrontation. Ni må vara i minoritet, men ni har skapat tillräcklig kraft för att förflytta er tidslinje till en linje som ger permanent fred till Jorden. Genom att ha gjort det gör ni det också möjligt för de själar som övervakar era framsteg att hjälpa er, eftersom det inte kommer att bryta mot er fria vilja. För närvarande väntar mycket på att sätta igång och ingen tid har gått förlorad tack vare att man förberett för den här perioden i god tid. Utför era sysslor utan rädsla för framtiden eftersom det redan står klart att ni kommer att uppleva allt som kommer med en fredlig existens. Ni har slutfört er tid i de lägre vibrationerna och kan fokusera på alla de fördelar som hör ihop med den Nya Tidsålder som snart kommer att manifesteras.

Om du är redo att göra uppstigningen har du redan tagit de första stegen mot att bli en Galaktisk Varelse. Det är en naturlig nivå som ni är bekanta med, en nivå som ni lämnade för att uppleva de lägre dimensionerna. Allt är en del av er andliga tillväxt och era ansvarsområden att vara mentorer för dem som följer i era fotspår. I de högre dimensionerna är det normalt att sätta andras behov före sina egna och på så sätt fortskrider evolutionen på ett ordnat och acceptabelt sätt. Tänk till exempel på att många, många civilisationer, såsom era mentorer, invånarna på Plejaderna har utvecklats långt längre ån ni, ändå övervakar de er uppstigning eftersom de har ett personligt intresse för er utveckling. Livet i de lägre dimensionerna kan ibland verka väldigt ensamt, men i verkligheten är ni aldrig ensamma och era framsteg följs hela tiden av högre Varelser. De ser till att ni håller er till er livsplan och hjälper till vid behov, ofta utan att ni vet varifrån hjälpen kommer, sannolikt härleder ni den då till tur eller slump. Tala med era Guider som till en vän eftersom de gärna vill höra ifrån er.

Det kommande livet kommer inte att likna mycket av det ni för närvarande upplever, så stå ut med alla problem du har och var medveten om att all erfarenhet är av värde och läggs till din tillväxt och utveckling. Många civilisationer intresserar sig för era framsteg och beundrar er beslutsamhet och hängivenhet. Man inser att ni har tagit på er en riktigt tuff utmaning och valdes ut såsom de som bäst passar för uppgifterna. För er är vinsten ovärderliga erfarenheter som kommer att gynna er på lång sikt. Din personliga tillväxt förstärks genom din attityd och inställning till dina utmaningar och ingenting är slöseri med tid, eftersom varje erfarenhet har något personligt att erbjuda dig. Med varje inkarnation följer tillväxt och du gör framsteg i stadig takt, eftersom du tagit på dig en livsplan som är speciellt anpassad till dina behov.

Dina Guider spelar en stor roll för att hjälpa din utveckling, genom att se till att du fullföljer din livsplan så långt som möjligt utan att de kränker din fria vilja. Inse att med varje liv följer uppgifter som är till hjälp i din utveckling och för att rensa karma. Men om du misslyckas med att göra framsteg kommer samma uppgifter att presenteras om och om igen tills du lyckas. Under dessa omständigheter kan du inte misslyckas med att göra framsteg om du inte vägrar ta emot all hjälp, vilket i så fall läggs till din karma när du borde rensa den.

Genom att veta att ditt liv är planerat i detalj ignorerar du inte det du kanske anser vara negativa erfarenheter. Ibland deltar du i andra själars behov, så gör det lika omsorgsfullt som du skulle göra för dina egna. Det kan finnas situationer där du kan hjälpa en annan själ och det kan vara ett sätt att erkänna den hjälp som du tidigare fått. Självklart kan det också fungera tvärtom och till din fördel. Det enkla svaret är att gör ditt bästa under alla omständigheter och du kommer inte att gå fel. Var till hjälp där du kan utan förväntan om belöning. Det kan ändå resultera i vinst för dig vid ett senare tillfälle på ett sätt som du inte förväntar dig. En bra grundsats är: "Gör mot andra såsom du skulle gjort mot dig själv." Det är ett bra råd.

Livet är redan litet lättare, eftersom de mörkas inflytande försvagas. Deras plötsliga maktförlust har planerats sedan länge och de kommer inte att kunna återta förlorad mark. Naturligtvis kommer deras hantlangare att fortsätta oavsett detta men även deras aktiviteter kommer att begränsas allteftersom deras resurser sinar. Det finns även ett samordnat försök från dem som tillhör Ljuset, att vända hantlangarnas uppmärksamhet och få dem att ge upp sina negativa handlingar och kapitulera inför Ljuset.

Var så säkra, mycket händer som är positivt och ligger redo att tillkännages med en minuts varsel. Så snart saker och ting börjar röra på sig kommer därför mycket att hända på kort tid. Allt detta kommer att lyfta upp er så att den Nya Tidsåldern verkligen kan komma igång. Det har planerats under ganska lång tid och har anpassats för att ta hänsyn till de senaste förändringarna. Ingenting, absolut ingenting, kommer att tillåtas störa det som planerats och ligger tryggt i händerna på dem som skyddar era intressen. De goda människorna på Jorden är kända för dem som övervakar förändringarna och var och en av dessa människor får fullt stöd.

Sanningen om er tid i de lägre vibrationerna måste berättas innan ni stiger upp. Det är nu dags att ni får lära er om hur era erfarenheter planerades för att ge er maximala möjligheter att utvecklas. Det har varit svårt, mycket på grund av den fria viljan, vilket inneburit att de mörka också fått möjlighet att motsätta sig er utveckling, men ni har övervunnit deras försök och är nu stadigt på väg mot Ascension. Allting är på plats för att gå vidare när rätt tillfälle visar sig. Noggrannhet har vidtagits och så kommer det att fortsätta för att säkerställa att allt följer såsom planerat.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge