Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 6 oktober 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 6 oktober 2017

Mike Quinsey

Ingenting kan stoppa framstegen mot det ultimata målet, mot Ascension (Uppstigningen). Illuminaterna har kraftigt försvagats på grund av att de förlorar stora mängder rikedomar som är nödvändiga för att hålla deras planer flytande. De finner också att de inte längre har auktoritet nog att hålla sina militära mål igång. De ser sitt befälskap och sin auktoritet försvagas och kan inte fortsätta att hålla sin dominans. Allteftersom arresteringarna fortsätter förlorar de kontrollen över de händelser som hotar deras undergång, och de inser att de inte längre kan vara säkra på att uppnå sin plan att ta kontroll över världen. Inte heller i rymden är de längre den kraft som de brukade vara, och konfronteras också med ET: s som står i linje med Jordens fredliga krafter. Kampen rasar, men det kan bara bli en vinnare och det är Ljusets Styrkor.

Allteftersom vibrationerna nu fortsätter att höjas sker ett uppvaknande och en rening, och ert DNA fungerar nu gradvis på en högre medvetandenivå. Med tiden kommer allt att förändras till det bättre, även er politik. Tidskapslar existerar redan som kommer att utlösas när de rätta omständigheterna föreligger. Detta kommer att ske gradvis och allting kommer att påverkas för den Mänskliga Rasens bästa.

Mycket är redo att ske och har förberetts väl under en längre tid. De kommande åren kommer att vara de år som kommer att gå till historien som den viktigaste som ni har upplevt under den här nya cykeln. Många gånger har ni misslyckats och har aldrig tidigare uppnått det här steget och ni bör gratuleras för att ha passerat 2012 och in i den Nya Tidsåldern helt och hållet på grund av egna framgångar med att förflytta er in i Ljuset. Utan er framgång skulle den gamla cykeln inte ha fortsatt så som den har gjort.

Kaos råder i många länder eftersom de nödvändiga förändringarna motarbetas av de ansvariga. Men oavsett vad som vidtas för att förhindra dem, kan de inte stoppas och måste föregå införandet av de saker som lyfter upp er. Var säkra på att förändringarna kommer, de har påbjudits av högre Väsen som utför Guds Vilja.

Med tiden har ni fått många indikationer om vad ni kan förvänta er. Så känn ingen tvekan om att den Nya Tidsåldern har kommit, och mycket snart kommer ni att få börja njuta av dess fördelar. Den omedelbara prioriteten är emellertid att etablera en regering som speglar de kommande förändringarna och har de som är av Ljuset vid rodret. Många negativa själar har hittat sin väg till myndighetspositioner och de måste avlägsnas, och dessa åtgärder har ägt rum under en tid nu. Gradvis gör förändringarna skillnad över hela världen, vilket kommer att märkas när det nya styret i USA intar sin plats i Kongressen.

Förändringarna är mycket viktiga för ert välbefinnande, och kommer att öka de ansträngningar som görs för att skapa världsfred. Det låter omöjligt när man ser dagens händelser på Jorden, men tiden kommer att visa er och framgången är säkrad på grund av den planering som gjorts och den hjälp som ges av dem som befinner sig utanför planeten. Det finns många olika grupper som finns tillgängliga för att hjälpa er, men bara när de får tillåtelse göra det utan att inkräkta på er fria vilja.

På kort tid kommer allt som ni blivit utlovade att manifesteras och ni kommer inte att sakna någonting alls. Under lång tid har ni fått detaljer om vad som ska komma och väldigt litet har förändrats. Så snart man kan se att saker och ting gå framåt kommer ni att inse att mycket har förberetts i förväg, så ingen tid kommer att gå förlorad vad gäller att presentera framstegen för er. De måste komma på ett ordnat sätt så att ni inte blir överväldigade, vilket är helt möjligt med tanke på i vilken utsträckning de kommer att äga rum. Var säkra på att ni under den här förändringsperioden får hjälp från andra källor, och ni kommer utan tvivel att bli positivt överraskade över resultatet.

Det finns utrymme för att låta alla förändringar och framsteg ske under ett antal år och under ordnade omständigheter, allt enligt era behov. Förändringarna kommer att vara långtgående och täcka mycket mer än ni kanske har förväntat er. Livet kommer ständigt att förändras till det bättre, och tack vare att de som har försökt hålla tillbaka framstegen kommer att vara avlägsnade, kommer ingenting att orsaka oönskade stopp. När krig upphört och även mindre konfrontationer, oavsett hur små, har upphört, kommer en verklig fred och frid av en typ som ni aldrig upplevt i er historia att bre ut sig över jorden. Det kommer att vara fullt och helt er förtjänt tack vare ert engagemang för Gud och för att ni upprätthåller en nivå av kärlek till mänskligheten. Detta har möjliggjort framstegen in i en Ny Tidsålder.

Under de kommande åren får ni många överraskningar och mycket firande av era prestationer. Kanske anser du att mötet med din rymdfamilj blir höjdpunkten i de förändringar som kommer. Du kommer att förnya kontakten med dem som känner dig väl. De har följt dina framsteg och hjälpt dig framåt och uppmuntrat dig när din viljestyrka kan ha sviktat. Du får så småningom lära känna ett flertal varelser som kommer för att möta de sina och förnya gamla relationer. Glada återföreningar kommer att äga rum.

Under tiden, undvik de negativa energier som finns på jorden. Även att prata om dem kan dra dem till dig, särskilt om du tillåter dig att bli arg. Men för guds skull, observera negativiteten i din miljö och sänd den kärlek för att mildra dess påverkan och gör det utan någon personlig känsla av negativitet. Ni Ljusarbetare har så mycket mer kraft än ni kan tänka er, så använd den klokt utan diskriminering. Varje själ på Jorden har potential att vara Ljusarbetare, och när tiden är den rätta får de "verktygen" för att de ska kunna vara det. Även om du kanske vill föra varje själ till Ljuset, kommer det alltid att finnas en rätt tidpunkt för det och när den uppstår, var då säkra på att deras Guider, som är fullt medvetna, kommer att ta tillfället i akt för deras räkning.

Omvärderingen av valutorna väntar fortfarande på igångsättningstillstånd, men det är fortfarande ett beslut som måste fattas vid exakt rätt tidpunkt. Så mycket står på spel och Illuminaternas förmåga att ingripa finns fortfarande kvar, även om dess makt har minskat drastiskt. Galaktiska Styrkor står beredda, men deras uppdrag kräver att de bara blir involverade när de Högre Väsendena som övervakar händelserna begär det. Var dock säkra på att mycket hjälp ges på många sätt utan att det medför att de direkt tar sig an Illuminaterna. Ljusets seger är säkrad, och nu är det bara en fråga om att se till att allt är helt förberett inför ett slutligt ljusutbrott som lyfter vibrationerna ännu högre. Du kommer att få se en mängd förändringar sätta igång, vilket kommer att lämna er utan tvekan om att ni verkligen har gått in i en tid med fred på Jorden.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge