Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 13, 2011

SaLuSa, July 13, 2011

Det finns många motsägande idéer om hur de sista månaderna kommer att fortskrida fram till Upplyftningen. Vårt svar är att ni bör inte stelbent hålla er alltför mycket till era nuvarande uppfattningar. Var alltid redo att föra er i enlighet med vad ni lär er som är nytt, och var säkra på att mycket kommer att hända mycket snart. Hela bilden kan inte ses utav en specifik individ, och många bidrar till er kunskap. Intuitivt så bör ni veta vad ni skall tro. Med tiden blir det ingen tvekan alls, då vi mer öppet kan kontakta allmänheten genom er television och massmedia. Mästarna som är vördade och vars ord är respekterade kommer också att återigen vara bland er. Var försäkrade om att vid den tid då val måste göras så kommer folk att veta precis vad som är står på spel. Varje själ kommer att gå inom sig och bli medvetna om sin livsplan, och om valet är att inte lyftas upp så är det ett resonligt val.

När folk väl kan förstå vikten av att varje själ kan utöva sin fria vilja och bana sin egen väg, så kommer de att inse förhållandena med ett ändamål av jordliga upplevelser ofta bara är av en temporär karaktär. Var därför beredda på att vänner och till och med familjemedlemmar väljer annorlunda från er. Tänk bara på hur många förhållanden som ni har upplevt genom flera hundra liv på Jorden. Vart än ni reser så kommer ni att finna att många själar känner igen varandra av den anledningen. Kärleksvibrationen är den starka energin som håller länken levande mellan er. När ni träffar er sanna familj bland er Rymdfamilj, kommer det absolut att vara en underbar återförening och ni kommer omedelbart att känna igen dem. En del av er kommer att träffas innan Upplyftningen när ni bjuds ombord på deras skepp, men det gäller inte alla. När ni beaktar dess mer personliga aspekter så kommer ni att inse vilken underbar tid som ligger framför er.

Kaoset på Jorden ökar faktiskt då de mörka krafterna försöker att ignorera det slutliga resultatet. Att göra så får inte deras problem att försvinna utan kommer att försegla deras fall, och det kommer också att resultera i att förändringarna blir mer brådskande, och folket kommer klart att kunna se att inget annat en total förändring kommer att ge svaren. Ni är nu nästan vid halvvägshuset, där ni måste besluta om ni vill bli kvar i dualitet eller gå framåt och lyftas upp. Vi undrar hur det kan gälla barn och bevisar, och vi säger er att deras beslut fattades innan de inkarnerade. Ni kanske också undrar vad som är meningen med att de är på Jorden under en så kort period. Svaret Mina Kära, är att de önskar förbinda sig med deras Jordliga familj och med största sannolikhet betyder det att de går framåt tillsammans.

Planen för detta Universum är obefläckad och er lilla Jord är så viktig för slutresultatet. Ni har en effekt på allt som är mycket större än ni någonsin kan tänka er. Era vibrationer hjälper inte de andra solarna och planeterna och er storlek har ingen betydelse. Det är de låga vibrationerna som kan störa saker, såsom deras omloppsbanor, även om de måste sägas att Ljuset för närvarande är den dominerande kraften. Vi gör allt vi kan för att se till att det förblir så, och vi kan försäkra er att vi kommer att lyckas. När man tittar till basen så kommer ni att förstå att allt runt omkring er är energi i någon form eller annan.

Utflödet av energier runt som sänds till Jorden uppnår sitt mål att lyfta upp er. Många själar har lagt märke till att de sakta blir allt lugnare, särskilt inför förhållanden som lätt skulle kunna ha gjort dem upprörda. Det är ett tecken på att ni attraherar de högre energierna till er själva, och så skall det fortsätta. Som fyrar av Ljus hjälper ni att transmutera de lägre energierna, och påskyndar tiden för när de har förlorat sin kraft att diktera vad som händer på Jorden. De är redan på nedgång och deras frustrering visar sig då de slår runt omkring sig i ett sista desperat försök att hålla fast vid makten. Ljuset växer allt snabbare och tiden går allt fortare, och det säger er hur väl ni klarar er i kampen mot försöken att få er att avvika från er väg mot Upplyftningen.

Som individer finner ni det svårt att få tillgång till hur förändringarna gör framsteg, men vet att vi från den Galaktiska Federationen alltid är engagerade i vissa aktiviteter i samband med Upplyftningen. De flesta av dem utförs utom synhåll för er eller så är de så subtila att ni inte skulle lägga märke till dem i vilket fall som helst. Det är möjligt tack vare vår avancerade teknologi, och vår förmåga att i hemligt övervaka allt som sker. Ett område som bör intressera er är kemispåren då vi har rensat upp dem, som vi tidigare har gjort i det förgångna för att hålla ert luftrum fritt från kärnutfall. Så mycket tillåts vi att göra då de mörka inte kan få det helt som de vill. Vi har i allmänhet hållit föroreningar nere, i både ert intresse och i Moder Jords intresse. När vi kan öppet arbeta och agerandet av de mörka Tjänarna har stoppats så kommer vi att slutföra renandet och det kommer att ta nästan ingen tid alls.

Så, ni kan se från det sättet som vi opererar att ni har föga att oroa er för, då vi har kontroll på problemen som påverkar er. Vi opererar inte bara direkt från våra Rymdskepp ovan Jorden, utan också från vissa baser under jord och på havsbotten. Många har funnits i tusentals år, och nedskrivningar om dem finns i er fornhistoria. Det är bara under relativt nyliga tider som ni har förstått betydelsen av sådana rapporter. Era flygande sköldar, vagnar, eld klot och även Gudar har varit referenser till aktiviteterna av Rymd Varelser och deras skepp. Vi har alltid varit med er och hjälpt er ur problem som annars skulle kunna ha fått allvarliga konsekvenser.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vi fortsätter med vårt upplysande av er, och ni har kommit så långt under en så relativt kort tid. NI har en god förståelse av vår plats i era liv, och förmågan att ifrågasätta vad som ni ges. Det uppmuntrar vi då ni bör tillfredsställa er själva i att vad ni accepterar är i linje med era slutsatser. Vi påtvingar aldrig våra ord på er, utan ber helt enkelt att ni noga betänker vad vi överför till er. Ni måste veta vid det här laget att till slut så finns det bara sanningen kvar, och varje själ kommer till slut att nå den insikten genom att höja sitt medvetande. Fortsätt och så kommer vägen gradvis att bli mycket klarare och fri från hinder.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge