Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 13, 2011

SaLuSa, June 13, 2011

Vi vill säga mer angående rädsla som vi har pratat om i nyliga meddelanden och som en del människor känner inför utomjordningar. Vi vet att en förståelse av vad vi från den Galaktiska Federationen representerar kommer att minska oron och inte minst av allt att framföra våra sanna intentioner. Varhelst ni träffar på oss så kom ihåg att ingen civilisation bjuds in att förena sig med oss, om de inte har lyfts upp. I och med att de har lyfts upp så är det en klar indikation på att alla medlemmar är av en sådan hög vibration att de representerar Kärlek och Ljus. Deras uppdrag är för vad som är i det bästa intresset för alla själar, och de guidas av de högre auktoriteterna som administrerar alla federationer, råd och liknande grupper. Alla lyder under Den Gudomliga Planen och tjänar Guds vilja, och svarar inte till någon annan. Även om de mörka Tjänarna kanske låtsas att det är annorlunda, så har vi aldrig avsiktligt skadad någon annan själ varse sig av Ljuset eller mörkret. Det finns sätt att undvika konfrontationer som skulle kunna leda till ovälkomna konsekvenser. Ni kanske undrar hur det kan ske, och vi kan säga er att vi helt enkelt kan bortföra de som hotar och placera dem någon annanstans. Vår reaktion är dock att dra oss tillbaka från faror, och det kan inträffa omedelbart om vi så önskar.

Vi frågar er därför vad de är ni fruktar, för om vi hade för avsikt att erövra ert folk så kunde vi ha uppnått detta vid vilken tidpunkt som vi önskade. I stället för att vara ett hot mot er så har vi följt er resa och hjälpt er när vi har fått tillåtelse att göra så. NI måste veta vid det här laget att vi har gjort stora ansträngningar att förklara att vi bara kan göra så under förutsättning att det inte berör er karma. Det har funnits tidpunkter då ni har kallat på oss och då vi har varit oförmögna att komma till undsättning då situationen är ett resultat från en karmisk situation som ni har skapat. Detta är tillfällen när ni måste lära er de lektioner som livet erbjuder er - hur skulle ni annars utvecklas? I själva verket så har vår Federation haft några extremt viktiga uppdrag, och ett som fortsätter än i dag är att hålla ovälkomna besökare borta från Jorden.

Universum är fullt av liv, och de mesta har avancerat långt bortom er kapacitet, vilket är anledningen till att ni behöver vårt skydd. Sådana civilisationer är naturligt nog nyfikna på andra livsformer och då de är teknologiskt avancerade kan de resa inter-dimensionellt och åka vart än de önskar. De tillåts dock inte att distrahera er från er Upplyftningsprocess. Som vi tidigare har antytt, så har vissa undantag tillåtits vilket hände i fallet med de Grå som bjöds in av er att stanna på Jorden. Denna överenskommelse dateras från ca 70 år sedan, och har nästan uteslutande gynnat det militära på bekostnad av massbefolkningen. Er framtid är redan definierad, och Upplyftningen är den nästa stora händelsen på Jorden och den har avancerat långt och kommer att lyfta upp er ur dualitet. Det har varit den Gudomliga Planen enda sedan ni lämnade de högre vibrationerna för att uppleva dualitet och alla utmaningar som den innefattar. Vad än ni ser som kan orsaka vissa förseningar av Upplyftningen så kan de bortses ifrån då inget kan stoppa processen från att fortsätta och försäkra er om en säker gång genom sluttiderna.

Mycket pågår för närvarande, framförallt för att påskynda de olika uttalandena som vi vill hur de genomförs. Vi måste dock vara säkra att allt är på plats så att de har den fulla effekten för att tillåta oss att gå framåt med våra planer. Dessa uttalanden är naturligt nog också beroende på våra allierade som har utmärkt sig i sin representation av oss, och anskaffat de förhållanden och möjligheter som vi behöver för att fullborda vår del för att förbereda er och Moder Jord för Upplyftning. Det hela är nu helt närstående för att föra fram det stöd vi söker för att sätta fart på hjulen. När det väl sker så kommer ni att ha en hektisk tid med att följa alla utvecklingar då vi är helt redo snabbt rulla ut våra aktiviteter. Låt er fantasi springa iväg med er när vi väl har satt igång, då så mycket kommer att hända samtidigt och ni kommer att finna det mycket intressant och upplyftande. Det kommer inte att ta er lång tid att se att vi är vilka vi påstår vi är, och arbetar helt och hållet för er frigörelse från denna cykel av Dualitet.

Till skillnad från människor så blir vi inte stressade eller får emotionella problem som ni får, och vi förstår helt och fullt det enorma trycket ni lever under i er moderna tid. Vår hållning är en av lugn, fridfullhet och balans hela tiden. Era förhållanden är något falska då de mörka Tjänarna fullföljer dem på ett sådant sätt att de håller er i ett tillstånd av konstant brist. De har medvetet satt upp ett krig efter ett annat, med kunskap om att de är så destruktiva och förstör själar. Fred har aldrig varit deras starka sida, och ju mer död och förstörelse de orsakar desto bättre tycker de det är. Det får er helt i sina händer och försöker att uppnå deras slutmål av världskontroll. Vi är dock glada att kunna säga att de har kommit så här långt, men har nu mött sin jämlike genom att de konfronteras med Ljuset. Det är vad de alltid fruktade, då de vet att folket vaknar upp till sin makt för att övervinna deras plan. I högsta grad, med vår hjälp så är ni nu en formidable kraft, som för in de transmuterande energierna som avväpnar de mörka Tjänarna.

Ni ses som några av de mest exceptionella själarna i Universum för att ha tagit på er utmaningen som dualitet utgör. Det är nästan otänkbart att ni har riskerat att temporärt förlora er förbindelse med ert Högre Självt, det Gudomliga Ni. Ni hade dock total tillit i de som gick med på att övervaka era upplevelser och som lovade att se efter er. Kan ni verkligen tro att vi talar om er, för vissa krafter har sökt att hålla er i mörker då det gäller sanningen. Uppvaknandet växer snabbt nu, och det reflekteras också i hur mycket som det kollektiva medvetandet också växer. Ni gör så stora framsteg att det inte finns någon oro för hur det skall gå i slutändan. Låt det ge er förtroende och värme, som vi redan har sagt så låt inte de mörka Tjänarna ta era ögon från mållinjen.

Jag är SaLuSa från Sirius och nöjd med att vi har kommit så här långt med er, då ni inte är de enda som gynnas av era upplevelser. Vi har medverkat då Upplyftning har ägt rum i andra Universum, men aldrig har det varit en så speciell eller unik process som med er. Vi föreslår att ni ger er själva en klapp på ryggen för att ha övervunnit motståndet mot Upplyftningen, vilket är er stora seger. Som vi ser det från vår nivå så har den redan uppnåtts – ni är segerrika.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge