Home > > Mike Quinsey - 8 maj 2020

Mike Quinsey - 8 maj 2020

Mike Quinsey

Förtvivla inte inför det som förefaller att vara förändringar som sker utan slut, de är nödvändiga för att föra er från de gamla sätten som nu har tjänat ut. Det måste bli många ändringar på det sätt ni lever nu, några blir långtgående och verkar drastiska medan andra kanske passerar utan att orsaka mer än en lätt bris. Oavett om ni gillar det eller ej kan vi försäkra er om, att när ni väl ser fördelarna som förändringarna medför, kommer ni att bli mer än nöjda och aldrig vilja gå tillbaka till gamla tider. Vissa förändringar kommer med nödvändighet att ta lång tid att bli fullbordade, men i det läget när era Utom-jordiska vänner i trygghet kan introducera sig, kommer de att få tillåtelse att hjälpa er och öka hastigheten på era aktiviteter mot fullkomnande.

Om ni kan se på era liv och hur effekterna leder mot spännande och upplyftande tider kan ni bättre hantera dem, annars kan det leda till missnöje och besvikelser. Faktiskt, så kan de som kan förväntas gå hela vägen till Uppstigning i sin nuvarande kropp betraktas som priviligierade, eftersom många själar var angelägna att få delta i den men alla blev inte valda. Det är som ni säger en chans som kommer ”en gång i livet”, att för första gången faktiskt kunna uppleva Uppstigning i sin egen kropp. Detta är tiden som ni väntat på, när era strävanden och prövningar kommer till ett avslut. Förändringarna går inte att undvika, men ni ska se i det långa loppet att allt är förutbestämt att öppna upp er väg till ett bättre liv, och ett som är fridfullt och givande.

Mästarna, som övervakar er utveckling, är nöjda med att ni passerat markören och avvaktar med ivriga förväntningar och glädje, då ni till slut har bevisat att ni är redo för uppstigning. Ni är lite som vilsna får som plötsligt har hittat hem, och är spända på att ni till slut har kommit fram till det som ni har strävat mot i eoner av tid. Det är ert gyllene tillfälle att kunna fortsätta närmare ljuset och lämna de lägre vibrationerna, vilka väl har tjänat sitt syfte. Det är svårt för oss att lugna de själar som inte har nått den nivå som krävs för uppstigning, men den skulle inte tjäna något till eller ha något värde förrän de är redo för det. Ert närmaste problem är att medan ni är på Jorden så har ni inte fullständigt minne av era tidigare liv, och har ingen möjlighet att bedöma hur stora andliga framsteg ni har gjort.

Vi förstår era bekymmer angående anknytningar ni gjort under er tid på Jorden. Ni önskar känna att ni på något sätt kan förnya dem, men vi kan inte ge försäkringar om detta. Där relationer formats i kärlek för varandra, formas ändå ett band som försäkrar er om att mötas igen. Kom ihåg att på den ”andra sidan” är tid, som ni förstår det, inte det samma och går mycket snabbare, och ni kan gå bakåt och framåt i tiden beroende på era behov och se, att lite eller ingen tid verka ha passerat. Ni kan faktiskt återuppleva tilldragelser i tidigare liv som ni brytt er om.

Livet i de högre vibrationerna är så mycket mer givande och spännande och fria från den sortens bekymmer ni upplever på Jorden. Generellt sett finns det en större harmoni och frihet att resa vart man önskar, och genom att tänka på någon, förutsett att de är fria att svara, har ni fått kontakt. Tankens kraft är nyckeln till det mesta när ni är på en så hög vibrationsnivå, och det betyder att, till skillnad från livet nu på Jorden, ni kan skapa i stort sett vad som helst. Inse vilken frihet ni har i ett liv som är helt olikt det som ni lämnar. Säkert vill ni aldrig återvända till den gamla livsstilen även om det var vackert ibland, men kunde också vara en mycket plågsam upplevelse. Ändå har den tjänat sitt syfte att hjälpa er att utvecklas.

Erfarenhet i varje form är väsentlig för andligt växande och det är därför som ni gick med på att inkarnera fysiskt. Det är erkänt det snabbaste sättet att utvecklas och visar er förmåga att klara av att framgångsrikt leva igenom fysiska liv. Medan ni går framåt blir utmaningarna på ett naturligt sätt svårare men när ni övervinner dessa är det med en härlig känsla av tillfredsställelse. Med hjälp kommer ni till slut att lyckas då ni mellan varje Era bär med er det ni redan lärt er. Systemet har funnits i eoner av tid så ni kan vila i trygghet att det är perfekt för de erfarenheter som behövs för att utvecklas.

Karma är ett av de medel som ni utvecklas genom då det är nödvändigt att peka på var ni går vilse, så att er utveckling kan fortsätta utan hinder. Livet är inte en räcka med tillfälliga händelser utan en serie noggrant ordnade upplevelser för att säkra ert framåtskridande. Ni är dock inte lämnade åt er själva för att hantera dessa och era Vägledare är alltid till hands för att visa er vägen om ni tar det till er. Om ni inte gör det är problemen kvar hos er och fungerar som ett hinder i ert framåtskridande, så ta vara på de utmaningar som dyker upp i era liv då de är så viktiga.

De prövande tider som ni går igenom kommer att visa huruvida ni kan följa med i flödet och inte tillåta att händelser gör er upprörda utan kan acceptera att inget sker utan en god anledning. Vad som än dyker upp längs er väg, så är det helt nödvändigt, så fundera noga efter en upplevelse på, vad den kan lära er. Om ni misslyckas, bör ni veta vid det här laget, att den utmaningen kommer tillbaka. Det är helt klart i ert eget intresse att framgångsrikt rensa ut er karma så att ni kan gå stadigt framåt, i vetskap om att det inte finns något skäl till varför något skulle återkomma. Lär er av era lektioner och ni kan vara säkra på att ni fortsätter att utvecklas.

Det gyllene tillfället inbjuder er till uppstigning så att ni inte ska behöva vandra samma väg igen. Ni bär med er era erfarenheter och de kommer att vara till gagn för er när det gäller framtida utmaningar.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger Axbrink







En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!




Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?