Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 11, 2009

SaLuSa, December 11, 2009

Lyckan som skapas av förväntningarna om ett angenämt och minnesvärt festligt firande hjälper för att överskugga en del av era bekymmer. Effekten av den finansiella kollapsen är inte på något sätt över och ni har ett tufft år framför er. Det finns planer för att använda situationen till er slutliga nytta, men detta framkommer inte förrän om ett tag. Var dock försäkrade om att förändringar utspelar sig inom en kort tid som påvisar ett nytt kapitel i era liv. Det viktiga steget som kommer att sätta saker i rörelse är Avslöjanden, och detta kommer att infalla oberoende av hur många hinder som placeras i vägen. Det skulle ha skett tidigare, men vi arbetar nu hårt på att genomföra det.

De senaste åren har varit en konstant kamp för att hålla planen för er framtid på rätt spår. När nu Upplyftningen kommer ganska snart finns det ett klart mandat för oss, vilket tillåter vilken som helst aktion som krävs för att gå vidare. Vi går inte så långt som att använda våld, så vida vi inte befinner oss i en situation som kräver av oss att försvara oss själva. Detta är sällan förhållandet då vi har makt att se till att ni är skyddade, vilket ger er möjligheterna som är nödvändiga för Upplyftningen. De mörka krafterna kan tillfälligtvis få en fördel, men vi påtvingar snart våra planer för att hålla dem under kontroll.

Vi är här där och överallt, i tysthet och i stort sett osedda då vi observerar vad som händer på Jorden. De flesta av våra observationer är från våra Rymdskepp i omlopp, och från våra Scoutskepp som rör sig inom er atmosfär. Vi kan avmantla när vi så önskar men föredrar att arbeta osedda, som konsekvens följer att en del skepp som ni ser är från er egen militär. Detta kan åstadkomma förvirring, men vi påminner er om att vår närvaro är för fredliga ändamål, och ni kan vara förvissade om att negativa incidenter inte involverar våra skepp eller oss. De mörka Tjänarna har allvarligt kontemplerat att iscensätta en, men vi kommer att förhindra detta.

Ni Mina Kära har genom brist på förståelse orsakat omätlig skada på Jorden och inte minst genom ert konstanta krigande. Tack och lov höjs ert medvetande nivå och ni ser nu lönlösheten i det hela. Det har vridit tillbaka många själars utveckling och ni återkommer tills att ni har lärt den läxa ni behöver. Genom Lagen av Nåd kan ni tillåtas att slippa Karma under förutsättning att ni har vänt er mot Ljuset. Gud är inte oresonabel och förstår helt era intentioner, och det är genom att utvecklas som ni bevisar att framsteg har gjorts då det gäller att leva er sanning. Själar som har felat och funnit vägen till Ljus och Kärlek välkomnas som en länge förlorad son. Så var inte oroade om era tidigare livsstilar då det är nuet som är viktigt och som avgör om ni i ärlighet har satt era sikten på utveckling till en högre nivå av medvetande.

Ni kommer att veta om ni har engagerat er i andlig applikation och hur bra det går. Ni behöver enbart hålla fast vid ert mål och ni kommer att lyckas. När Mästarna vandrar på Jorden igen kommer det finnas mycket att diskutera, och Människan kommer att få tillfälle att tillgå hans/hennes tro i ljuset av Sanningen de kommer att förtälja. Ni måste bli fullt förberedda för Upplyftningen, och Ingenting utanför sanningen kan göra er sällskap på den resan. Att vara på Jorden är inte alltid svårt, och det finns tillfällen då ni har lycksaliga och glad erfarenheter. Tänk er en hel existens där det inte finns något att göra er upprörda, och allt är i harmoni med allt annat. Detta är löftet om vad som kommer med er upphöjning till de högre nivåerna. Ord kan inte måla en sann bild men tänk på tider då ni kände er i enhet med allt, och den erfarenheten är så nära som det går till det som väntar er. Vad det nu är som ni behöver göra för att upphöjas så är det värt det, och när ni ser tillbaka kommer ni att vara så glada att ni framhärdade. Det förgångna blir då snabbt bara en dröm och det förbleknar till bakgrunden.

Ni måste ta varje dag såsom den kommer, och göra ert bästa att behålla lugnet oavsett vad som händer. Det är möjligt att mer tryck kommer att sättas på er då förändringarna kommer att förefalla att skapa kaos tills att framtiden blir klar och definierad. Vi önskar att allt förbundet med de mörka Tjänarna hålls i det förgångna där det hör hemma. Det finns så mycket som inte har någon plats i er framtid och om det inte är av Ljuset kommer det att vara oförmöget att matcha de nya vibrationerna. Konsekvensen blir att det kommer att omöjligt följa med er in i den Gyllene Åldern.

Under den tiden som återstår innan Upplyftningen kommer ni att ha gått om tid att vänja er vid förändringar som kommer med den. Ni har redan nu förmågan att visualisera och även känna hur det är att leva i de högre dimensionerna, och detta hjälper det att manifesteras. Tänk perfektion och tänk Ny Era så kommer ni närmare den glädje som väntar er. För en del låter det som alltför bra för att vara sant, men eventuella försäkringar som ni skulle behöva för att vara övertygade kommer med tiden. Många hjälpare kommer till Jorden, för att guida er i er transformering. Ingen kommer att stå utanför, bara om de nekar hjälp, men vi kommer att göra allt vi kan för att påvisa sanningen för er på ett acceptabelt sätt. Det kommer att finnas global kommunikation och vår teknologi kommer att göra detta möjligt på sätt som kommer att vara nya för er.

Vi vill att ni skall vara lyckliga och se längre än vad som händer runt omkring er. Koncentrera er på slutresultatet som här utlovats er, för ni är just i början av en stor serie av händelser. Processen för att föra er mot Upplyftningen måste accelereras, men bli inte skrämda vi kan planera i enlighet med detta. Det är lika bra därför att tills de mörka Tjänarna har blivit avsatta från makten kommer hinder stå i vår väg. Vi kommer att närma oss med stor mildhet och förståelse, då det nu finns stor rädsla i leden hos dem som nu inser att spelet är slut. Tiden för att stå till svars för vad de har gjort kommer senare och det kommer inte att bli en fråga om hämnd utan rättvisa enligt Lagen om En.

Jag är SaLuSa från Sirius, och tackar er för ert stöd, vilket vi absolut behöver på er gräsrotsnivå. Ni kan göra omätlig gott genom att enbart lugna ner andra då rädsla fortfarande är en faktor i mångas liv. En del ser enbart död och destruktion i framtiden för Mänskligheten, så sprid ert Ljus och er Kärlek runt er och hjälp att transmutera det för dem.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge