Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 14 september 2018


Mike Quinsey - 14 september 2018

Mike Quinsey

Framstegen kan tyckas långsamma men i själva verket sker väldigt mycket. Det sker världsomspännande händelser som sakta men säkert trycker tillbaka de mörka och hindrar dem från att blockera att man gör goda framsteg. Vad bara få av er känner till är att Ljusarbetare arbetar på hög nivå där de har inflytande och kraft att få saker på plats som sätter händelser i rullning till fördel för Ljuset. Det har alltid funnits en plan för att driva bort och avlägsna de mörka, de mörka som hade nått ett stadium där de invaggats i en falsk övertygelse om att de var nära att ta över kontrollen över jorden och dess folk. Planen har alltid varit att se till att när mänskligheten passerat markören 2012 skulle under alla omständigheter de själar som var redo framgångsrikt uppnå Ascension.

Om ni kunde se den mängd själar som övervakar era aktiviteter och säkerställer er framgång och skyddar er från de negativa krafterna, skulle ni, vad Ascension anbelangar, inte ha något tvivel över huvud taget. Det är en mycket speciell tid i er historia och även om få av er har några minnen av era tidigare liv så har ni spenderat många tusen år med att försöka höja vibrationerna tillräckligt för att kunna passera markören och fortsätta vidare mot Ascension. Kan ni föreställa er den glädje som gick som en krusning genom detta universum, även om ni ännu inte har insett vilken fantastisk prestation ni har gjort. Det spelar ingen roll att ni fått hjälpt på vägen, en hjälp som i stor utsträckning varit att se till att ni inte stördes av yttre påverkan. Men av karmiska orsaker måste ni möta många utmaningar längs vägen. Era vänner från yttre rymden drar sig allt närmare och närmare er, och som ni redan informerats om väntar de ivrigt på att få hälsa er välkomna till de högre dimensionerna.

Där tidigare de mörka intagit många positioner inom den industriella och ekonomiska sektorn har nu många blivit ersatta av dem som är av Ljuset, och långsamt men säkert ändras balansen till Ljusets fördel. Det tar självklart tid att åtgärda det som byggts upp under mycket lång tid, men framsteg görs och det fortsätter tills de Ljusa är tillbaka och helt i kontroll. Ni vet säkert att ingenting av betydelse händer av en slump, eftersom alla händelser är planerade för att hjälpa de involverade att uppleva efter vars och ens behov. Det kan tyckas som en omöjlig uppgift att sammanföra lämpliga personer vid rätta tillfällen, och det krävs verkligen en hel del planering. Du "övertygas" av dina guider att vidta vissa åtgärder som för samman de som behövs för att balansera den karma som är involverad. Tro det eller ej, vi kan utöva en sådan kontroll över er så att ni gör som vi vill, men det är bara under speciella omständigheter.

Nu när Ljusarbetare har gjort rent hus vad karma anbelangar, finns det ingen anledning till varför ni inte skulle fortsätta att ha det på det sättet. Helt klart kommer de som höjt sin medvetenhet och gör sitt bästa för att leva ett positivt liv och undviker att drabbas av situationer som har lägre vibrationer att uppleva ett problemfritt liv. Du kommer fortfarande att testas men på grund av din förståelse och medvetenhet är det mycket osannolikt att du sänker garden. Kanske är en av de svårare utmaningarna att hålla dig lugn när du konfronteras med situationer där du lätt kan tappa det. Att behålla lugnet hela tiden kräver övning men du kan klara det och kommer att upptäcka att det är ditt självförtroende och din uppmärksamhet som kommer att bära dig igenom.

Du är en stor själ maskerad såsom mänskligt Väsen och har begränsad medvetenhet, främst på grund av den låga vibrationsnivå du befinner dig på. Men allteftersom vibrationerna stiger upptäcker du en ökad medvetenhet och att du gradvis kommer ihåg mer om ditt sanna jag. Förändringarna förbereder dig för Ascension då du kommer att börja känna ditt sanna jag. Du är redan en mångdimensionell varelse med ditt Högre Jag på andra sidan slöjan. Hittills har du varit omedveten om din sanna potential, men den tid ligger nära då du går samman med ditt Högre Jag. Du är en Gud i vardande och det är ditt sanna öde, men tills dess kommer du att vara bunden av händelserna på Jorden. Under denna utveckling kommer du utan tvekan att utvecklas mycket snabbt och kommer att få enorm hjälp längs vägen.

Ni som har höjt era vibrationer upptäcker att ni kan vistas bland oroliga vibrationer och kan övervinna dem genom ren koncentration och kontroll. Så småningom kommer dessa att vara sekundära för er och under alla omständigheter kommer de negativa energierna att försvagas och få mindre inverkan på er. Du kanske har upptäckt att i takt med att du blir mer utvecklad tycker människor mer och mer om att vistas i din närhet. Kanske inser de inte varför, men de känner sig tillfreds och lugna i dina skonsamma och kärleksfulla vibrationer. Det kräver inte mycket fantasi att inse att din auras utstrålning är sådan att människor kan njuta av din närvaro och känna det lugn och den kärlek du projicerar. Inte bara människor utan även djur kan känna lyftet från den energi du ger ut. På ett visst stadium kommer din energi även att ha läkande kvalitéter och helt klart få folk att må bra genom att vistas omkring dig.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge