Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 12, 2010

SaLuSa, July 12, 2010

Är era huvuden i uppror, då dessa tider är sådana att det skulle vara lätt att bli inslingrade i alla problem runt omkring er? En del av er är dock direkt involverade i dessa, och ni har personliga bekymmer. Med så litet tid innan Upplyftningen så är det viktigt att ni ger er uppmärksamhet till utrullandet av processen som nu sker, för att frigöra er från dualitet. Om ni helt kan sätta er tillit i slut resultatet, så kommer det att föra bort er uppmärksamhet från andra distraktioner. Genom att göra så blir ni en av många som hjälper att etablera Ljuset på Jorden. Tanken att uppnå detta mål för människor samman i en gemensam sak, och en energi som inte kan stoppas sveper över Jorden. Att föra sig från mörkret in i Ljuset uppnås inte på en dag, men ni har vänt vad som en gång föreföll att vara en omöjlig uppgift. Varje gång så tar ni ett steg framåt, och vi är också där för att dela vårt Ljus.

Den Galaktiska Federationen är bara en grupp av engagerade själar, som är helt och fullt beslutsamma att se till att Upplyftningen är framgångsrik. Bakom oss finns de som är än mäktigare, såsom Elohim, och många Mästare och Högre Varelser av rent Ljus. Fokuseringen är på Jorden, och ni behöver inte ha några tvivel om slutresultatet, då den nya Jorden redan existerar på en annan nivå. Många av er har öppnat en länk till ert Högre Själva, och när som det växer sig starkare så växer också er intuitiva förmåga. Om ni sitter stilla och vilar er, kanske genom att följa en lämplig meditation, kommer ni att kunna ”tala” med ert Högre Självt och få reda på hur mäktiga ni är. Som alla andra själar så har ni den fulla potentialen inom er, men med dualitet har ni förlorat era högre vibrationer, som har blivit svåra att återupprätta. Ni hjälps av energier som strålar ner mot er vilka kollektivt gör er förberedda för Upplyftningen, då det inte är en uppgift som det bara är upp till er att hantera. På ett liknande sätt gynnas Moder Jord av vad ni gör och energierna från utomstående källor, även om hon också kommer att handla på egen hand för att preparera sig.

Förändringarna som ni tålmodigt väntar på håller på att ta form, och det som ni uppfattar som förseningar förhindrar dem i själva verket inte från att göra dem redo. När väl vår inblandning blir en öppen kunskap kommer ni att se en del remarkabla händelseutvecklingar i snabb följd. En som kommer att ge oss enorm glädje är när våra skepp kan flyga över era städer som en hälsning till er, och en celebrering av vår sammankomst. Vi har alla rest långt för att nå denna monumentala tidpunkt i er utveckling, och kronan på upplevelsen för oss blir att bevittna er stora glädje och lycka. Kunskapen om att ni till sist är fria från de mörka Tjänarna kommer att ge en stor suck av lättnad som kommer att höras utöver hela Solsystemet. Det kommer i själva verket att bli enorma celebreringar genom hela Solsystemet, då ert upplyftande kommer att betyda att ni snart kan förena er med oss som Galaktiska Varelser.

Från en synvinkel så har Jorden aldrig varit i ett så dåligt skick som den är nu, det är dock en paradox då den nu är så nära att lyftas upp ut ur de lägre vibrationerna in i Ljuset. Med andra ord så går ni inte under, utan rensar ut skräpet från en period av vansköte och vanstyre, och framtiden blir inte klar förrän det har städats upp. Den processen kan inte helt startas förrän vi kommer till Jorden, och förenar våra krafter för att snabbt ta oss an de många problemen som ni har upplevt.

Under tiden så gör ert uppvaknande och lyftandet av medvetande att folk kommer samman, och ni sätter medvetet eller på annat sätt er makt till god användning. Böner, namnlistor och meditationer är fokuserade på er vision om en ny Jord, och ni hjälper att manifestera det. Allt kommer nu samman och våra kombinerade ansträngningar har som öde att föra in tillfredställande resultat. Det finns nu inga som helst tvivel att ni snart kommer att bevittna slutet på den gamla regimen. De har varit sina egna arkitekter för sin egen undergång, och det finns inte längre någon väg tillbaka för dem, trots att de försöker.

Ta allt med lugna steg, och oberoende av vad som händer under de kommande månaderna så kan det inte pågå under någon längre tid. Vår plan för er säkra passage till Upplyftningen går tillfredställande framåt, och våra allierade har aldrig varit mer redo att utföra det. Mycket har redan blivit organiserat bakom kulisserna, och vi väntar bara på det rätta ögonblicket för att handling sker. Naturligtvis så önskar vi att sluttiderna var i full fart, men det kommer inom en snar tid. Ni kommer att se tecken på det som ger er en uppfattning om hur närstående det är, och även om er nyhetsmedia fortfarande är kontrollerad så kommer webben att bli en källa för intressanta spekulationer. Var intuitiv och så kommer ni att kunna hitta de pålitliga och sanningsenliga rapporterna.

Vårt meddelande till er är att ha tro på oss, precis som ni hade i den Spirituella Hierarkin när ni först tillät att sänka er själva in i de lägre dimensionerna. Ni visste att ni helt skulle uppslukas av mörkret i dualitet, och stå inför utmaningarna att hitta Gud än en gång. Ni blev dock lovade att ni alltid skulle bli hjälpta att resa er upp igen, och det löftet har nu blivit infriat. Den Galaktiska Federationen arbetar med de Högre Varelserna, och har hela tiden blivit tillåten att göra sällskap med er under denna cykel, som andra tidigare har gjort. Vi är er förbindelse till Gud och utför vårt uppdrag med stor kärlek och dedikation. Det finns kärlek i att kunna tjäna andra då det tar sig igenom cykler av erfarenheter, och vår belöning är er framgång. Vi söker inte ära, men tillåts att vara stolta över vårt uppdrag, precis som ni känner stor tillfredsställelse med ett arbete som är bra gjort.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vet att en dag så kommer en del av er att besöka vår vackra stjärna och ni kommer att finna att det är fullt av liv, och vad som omedelbart kommer att slå er att allt förefaller nytt. På grund av de högre vibrationerna så inträffar inte slitage och sönderfall, precis så som är fallet med era fysiska kroppar. Ni börjar i själva verket uppleva cellförändringar, vilka också kommer att lyfta upp er till den nivån. Ni kommer att se att färger är rena och skinande, och förblir permanent livskraftiga och ger ut tilltalande energier. Ljus kommer från allt som ni kan se, och ni kommer att känna en stark känsla av kommunikation med alla livsformer. Harmoni och balans känns överallt, vilket på något sätt omsveper er i en känsla av att vara En med allt runt omkring er. Ni kommer att ha mycket att lära och njuta av på dessa resor.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge