Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 11, 2010

SaLuSa, June 11, 2010

Händelseutvecklingarna fortsätter att accelerera och ni är mitt i det hela, och ibland är det svårt hålla takten med det. En serie av händelser fortsätter att föra er framåt, och de närmar sig en stor final som innebär enorma förändringar. Allt går väl bakom kulisserna, även om ni till det yttre skulle kunna förlåtas för att tro att det förefaller att allt är i stor oreda. Vi fortsätter att hålla i trådarna som förbinder oss med alla aktiviteter på Jorden. Inget undgår vår uppmärksamhet, och vi riktar våra energier mot att genomföra en stor förändring som kommer att gynna oss alla. Vi kan inte säga mer i dagsläget, men pressen på de Mörka Tjänarna är till den utsträckningen att de springer runt och är mycket rädda.

Ljuset stärkes ytterligare då de inkommande energierna ökar och er medvetande nivå går upp. Då ni absorberar dem så ökar er motståndskraft mot de lägre energierna, och sakta så säkrar ni er plats i Ljuset. Det är vad ni har arbetat mot under en mycket lång tid, och förbereder er inför den slutliga förhöjningen vid Upplyftningen. Vägen har varit lång och ojämn, med det dröjer inte länge förrän det blir en jämn och fin väg som för er helt och fullt in i Ljuset. Därefter kommer ni att kunna säga att ni har i sanningen blivit en Varelse av Ljuset, och ni startar ett nytt äventyr i de högre domänerna.

De nuvarande problemen måste dock först tas om hand om, och var och en av er kan assistera genom att skicka ut ert Ljus till de som behöver hjälp. På detta sätt sätter ni upp en kanal av Ljus som når dem, och den kommer att växa och attrahera än mer Ljus. Vi ber er att inkludera de ledare som just nu går i spetsen av allt som händer, och er President Obama är en som är en stor aktör i händelseutvecklingarna. Ni kommer att se att han har varit tålmodig i sin plan att ta möjligheten att avsätta de mörka Tjänarna, och han kommer att använda hela sin auktoritet för att göra så. Tidpunkten är kritisk för framgång, och det är något vi ofta har betonat.

När det hela ser tufft ut, så var vänliga att inte glömma bort att det bara kommer att pågå så länge som det tar för att förflyttas in i ett nytt paradigm. Det kommer att befria er från greppet som de mörka Tjänarna har haft på er under hundratals år. Det kommer att bli den största och mest väsentliga förändringen som ni har upplevt på många, många år. Frihet knackar på dörren, och ni skall få det återlämnat till er som en del av de tidiga förändringarna. Onödiga kontrollinstrument och lagar kommer att avföras, och livet kommer att ta på sig ett nytt utseende, genom att ge er ett ord då det gäller er framtid. Att dela och att ta om hand om kommer att bli mycket tillfredsställande, och föra folk samman oberoende av rikedomar, status och position. De kommer att bli erkända för vad de verkligen är som En Ras, de har alla en roll att spela i den Enhet som är Mänskligheten.

Det dröjer inte alltför länge innan livet kommer att bli helt annorlunda i alla aspekter från vad det är nu, och kommer att bilda en bild av vad ni kan förvänta er när ni lyfts upp. Det kommer att bli en smak av vad som komma skall, och det inkluderar era band med oss. De kommer lika lätt som nu när ni når ut till oss, och snart blir ni liksom oss. Det kommer i själva verket inte att bli en underlig transformering, då många av er var en gång på vår nivå. Det blir en möjlighet för er att återvända till den position som ni en gång höll, innan ni till slut sänkte er in i de lägre vibrationerna av dualitet.

Man skulle kunna säga att när det gäller information angående Upplyftningen, så är ni bortskämda med val då många källor tar emot de nya vibrationerna. Deras tydningar av dem kanske dock inte är överens med andra, och det är här som er egen intuition spelar en roll. Acceptera bara vad som känns sant för er, och inte innehåller någon känsla av stundande undergång och rädsla. De sanna meddelandena som för Ljuset är baserade på kärlek och förståelse, och kommer att betona möjligheten för alla att lyftas upp genom ett fritt val. De sanna lärdomarna talar inte om bestraffningar på något sätt, så varje själ på Jorden är älskad och given guidande så snart som det är efterfrågat. Ibland är det en speciell händelse i en persons liv som leder till ett uppvaknande, och det är ofta associerat med nära döden upplevelser. När ni får en glimt av livet bortom Jorden i de högre dimensionerna kan det lämna er med ett så stark intryck att det i högsta grad blir en erfarenhet som förändrar livet.

Vi vet att med vårt kommande och vår kontakt med er så kommer det också att ha en upplyftande effekt på er. Ni kommer att se er själva i oss, och att enbart vara i vår närvaro kommer att låta er känna de högre vibrationerna av kärlek. Vi säger inte detta på något sätt för att skryta; inte heller så ser vi oss själva som högre än er. Vi är enbart själar som kommer till er från nivåer som är så annorlunda från vad ni är vana vid på Jorden. Det är mycket liknande tiden för Jesus, Buddha och andra Mästare som har gått på Jorden, med auras som gav ut en kraftig energi av kärlek som omger de i deras närhet. Ni fungerar på samma sätt, förutom att era vibrationer tenderar att vara mycket lägre och inte så självklara. Dock, när ni träffar någon som har utvecklat ett högre medvetande, kan ni känna friden och kärleken som de bär med sig. Att utvecklas till denna grad kräver en hängivenhet att fokusera på målet, och frigöra er från de lägre vibrationerna. Det har aldrig funnits ett lika stort tillfälle att göra det som nu, med de extremt höga energierna som tas emot på Jorden.

Planen har alltid varit att öka energierna sakta men säkert, för att göra ett gradvist uppvaknande möjligt. Det var också planerat att öka dem högst betydligt efter sekelskiftet, för att hjälpa er att förbereda er för det sista upplyftandet som ni känner till som Upplyftningen. Det kommer att bli det mest betydelsefulla steget som ni har tagit sedan den sista cykeln påbörjades, och det är därför som så många Varelser gör sällskap med er under de sista etapperna av era preparationer. Var försäkrad att, om det är er intention att upphöjas, så kommer ni att bli hjälpta hela vägen till den sista stora dagen då ni upphöjs. Nu inser ni varför vi så ofta refererar till er Upphöjning, då det är anledningen till att ni kom in i denna cykel för att uppnå det. Genom att göra så kommer ni att ha visat er framgångsrika att överkomma er inbillade separation från Gud. NI kommer att ha identifierat er med er sanna Självt, en magnifik Varelse av Ljuset.

Jag är SaLuSa från Sirius och det är en glädje att kommunicera med er vid en sådan viktig tid för era erfarenheter, då ni är så känsliga och medvetna.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge