Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 12, 2010

SaLuSa, May 12, 2010

Säger ni inte som så att den mörkaste timmen är just innan soluppgången, och för er så har den perioden varat under många år, under vilken ni har tryckts allt längre in i de lägre vibrationerna. Den nya dagen har dock börjat, så ni kan finna er själva placerade mellan att uppleva både det gamla och de begynnande förändringarna. Dessa kommer att med fasthet etablera basen för en ny civilisation som formas från 3-D. En sådan tid kommer till alla civilisationer under utveckling när de har vuxit ur det gamla systemet. Det börjar när en viss procent av er har vaknat upp, och söker vägen till de Upplysta Rikena. Vad ni starkt önskar och fokuserar er på kommer till er, och under denna specifika period så har det makten av Högre Varelser bakom sig. Tro oss när vi säger att möjligheten är öppen för var och en, och det är helt och hållet ett fritt val. Vi vill därför bekräfta en gång till att ni skall tillåta och göra det möjligt för andra att välja en annan väg från den ni har valt.

Förändringarna skapar oundvikligen olägenheter och till och med svårigheter, men från allt vad som kommer fram kommer ni att gynnas som aldrig tidigare. Bokstavligen så kommer allt som ni någonsin kunde ha tänkt er att bli ert. Vi tänker då inte på att anskaffa sig materiella ting, även om ni kommer att ha allt som är nödvändigt för ett lyckligt och harmoniskt liv. Det är er spirituella uppfattning, och förmåga att skapa kärlek och balans var än ni går och vem ni än träffar. Att leva i harmoni med allt liv är en hög nivå av medvetande, och visar att ni har uppnått ett tillstånd av Ovillkorlig Kärlek. Detta Mina Kära är ert mål, och ni kommer att nå dit och förena er med ert Högre Självt.

Mitt i så mycket turbulens kan ni bli förlåtna för att sänka gardet, och bli indragen in i de lägre vibrationerna. Oroa er inte, under förutsättning att ni kan hålla kontroll på er själva och inte gå alltför långt, och det är helt klart ett gott tecken om ni kan hålla igen innan alltför mycket skada sker. Det är normalt era känslor som springer iväg med er, och om dessutom ert ego har kommit fram så kan det vara svåra situationer att kontrollera. En sådan erfarenhet kan vara en väl lärd lektion och i det långa loppet bli av värde, så låt det inte nedstämma er. Ett förlåtande av självt är så väsentligt för era framsteg, och när ni gör så blir det lättare för er att förlåta andra. En sådan förmåga är ett tecken på en själ som har kommit långt på utvecklingsvägen.

Vi är glada att ni kan runt omkring er kan se klara tecken på förändringar som kommer att bli välkomna. Efter många år av förväntningar av överflöd och ert frigörande från den kontroll som har satts på er, så finns nu frihet runt hörnet. Den Amerikanska Konstitutionen är fortfarande den huvudsakliga stötepelaren för ett fritt samhälle och den kommer att återupprättas i USA. Den är en modell för andra länder, eftersom alla kommer att röra sig mot en ny förståelse av hur man bäst skapar ett samhälle som i sanning reflekterar folkets behov. Det kanske låter som en utopisk dröm, men det är ert öde att påbörja en period av förändringar som leder till uppfyllandet av den gudomliga planen för hela Mänskligheten.

Kallelsen på oss att anlända växer sig allt starkare med varje dag, då hoten mot er miljö utgör stora problem för er framtid. Människan måste dock ibland först uppleva resultaten av sin girighet och likgiltighet inför problemen innan han vaknar upp till utsträckningen av skadan som han åstadkommer. Detta är precis vad leva i dualitet handlar om, och upplevelsen hjälper er att förflytta er till en ny nivå av förståelse av Enheten av allt liv, och dess beroende av varandra. Ni har inträtt i fysiska liv gång på gång och nu har ni via era egna ansträngningar nått slutet på vägen. Det hela skall förändras snabbt och förflytta er in i de högre dimensionerna, och Upplyftningen är er väg framåt.

Ni behöver inte längre anstränga er så mycket i era dagliga aktiviteter, och istället leva för den gyllene framtiden som väntar er. Ju fler bland er som håller er visualisering av vad det betyder för er desto snabbare för ni det in i era liv. Låt de gamla sätten tyna bort och vet att allt som behövs för att lyfta upp er är på väg att manifestera. Det är en massiv gemensam ansträngning som stöds av våra allierade, som i själva verket spelar en mycket viktig roll under dessa tider. De har lagt grunden för vårt kommande och det ger redan resultat. Som ni kan se när ni tittar runt omkring er, så finns det pågående globala förändringar, och de ledare som inte har tjänat medborgarna i landet avsätts. Dessa provisoriska åtgärder hjälper oss, och gör mer långtgående förändringar lättare. Målet är att legalt avsätta de som inte har tjänat er enligt sin svurna ed, och byta ut dem mot själar som vi vet är ärliga och spirituellt motiverade.

Med samarbetet som kan uppnås med nytt folk vid rodret, kan vi snabbt ta oss an de många pressande frågorna som ytterligare hotar er stabilitet. Var inte rädda Mina Kära, även om ni har allvarliga problem att ta er an och att de förstör er miljö så kan vi reversera skadan och rensa upp föroreningar som har skapats. Mycket kan göras från våra skepp utan att behöva landa på er Jords yta. Det är en typ av arbete som vi har utfört vid många tillfällen under åren som gått. Det har haft en speciell relevans då farlig strålning hotade all typ av liv, och vi menar här atomvapen. Människan har en hänsynslös förmåga när det gäller utvecklandet av vapen och testandet av dem på folket och militär personal som inte misstänker något alls. Detta kommer helt att upphöra då det inte kommer att finnas en plats för någon typ av vapensystem i er nära framtid.

Jag är SaLuSa från Sirius, och gör inget fördömande när det gäller era krigsliknande handlingar, men säger att en fredlig civilisation inte har behov av att ta till massförstörelsevapen. Problem tas om hand via förhandlingar, eller via konsultering med Högre Varelser. När ni på ett korrekt sätt närmar er någon fråga så finns det nästan alltid ett svar som löser det utan att förolämpa någon, eller att favorisera en över en annan. Självintresse sätts åt sidan så att en rättvis och lycklig lösning kan nås. Människan har en tendens att sätta sig själv först utan att inse att det får karmiska konsekvenser, och det gäller länder så väl som individer. Ert medvetande nivå är nu sådan att med uppvaknandet så börjar ni att söka fred istället för konfrontation. Kärleken och Ljuset drar er närmare varandra och det för också oss närmare er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge