Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 12, 2010

SaLuSa, April 12, 2010

De blida skall ärva Jorden, och det är naturligtvis de bland er som har funnit Kärlek och Ljus inom sig. Inte bara det, ni lever utifrån er förståelse av vad detta betyder när det gäller era relationer till andra själar. För att se var och en som En betyder att ni accepterar att alla kommer från den Ena Källan. Därför lyfter ni handen mot era bröder och systrar lika lite som ni skulle göra det samma mot er själva. Sann kärlek för andra höjer er alla tillsammans och när ni väl förstår meningen med livet, ser ni att det inte finns något att vinna på deras bekostnad. Problemet är att ni har under urminnes tider lärt er att sätta er Själva först för att kunna överleva. Överlevnad av de mest kapabla och starka är Djungelns Lag, och inte för Människan som har potentialen att bli en Gud. Ni är mäktiga Varelser, som har kapaciteten att nå ett Kristet medvetande nivå.

Vad ni har varit i cykeln av dualitet är bara en skugga av ert sanna Självt. Ni har visserligen behövt uppleva mycket negativitet för att finna ert Ljus, men med intentionen att lyfta upp er själva har ni nu lyckats med att upptäcka den sanna vägen. Ni har gått framåt i en sådan hög fart i detta liv; ni står nu redo att ta ett kvantum steg framåt. Istället för förtvivlan och ringa hopp har ni funnit att den sanna vägen är löftet om återvändandet till de högre nivåerna av Ljus. Jorden kanske har sina attraktioner, men ert paradis kommer ni inte att hitta i de lägre dimensionerna. Allt som ni någonsin har drömt om väntar er med kommandet av Upplyftningen, och undermedvetet vet ni att det är så och det driver er framåt.

Nu ser ni de sista handlingarna av de vars ögon fortfarande är slutna och de skulle förhindra er upphöjning om de kunde. De är dock dömda till att misslyckas och de är redan i upplösning eftersom de inte längre kan hålla sig till sin plan för total dominering av Mänskligheten. Illuminati grupperna har i själva verket accepterat att deras mål är ouppnåeligt, men de har fortfarande tankar att på något sätt återupprätta sin makt. Vi kan försäkra er att de inte har någon chans att göra detta. Det är nu Ljuset som är den kontrollerande makten och den växer sig starkare var dag. Låt saker och ting gå sin gilla gång och då blir det ganska klart att löftena som har gjorts till er kommer att uppfyllas. Det finns i själva verket redan tecken på var Mänsklighetens öde ligger, och ni kommer att finna att er suveränitet kommer att bli återupprättad.

Om ni reflekterar på er erfarenhet i dualitet kommer ni säkerligen att se att det har funnits en gudomlig plan för att frigöra er från den. Det var aldrig meningen att den helt skulle svälja upp er, även om många av er har nått djupt ner så har ni kommit upp igen. Alla era erfarenheter har placerats inom det kollektiva medvetandet och var och en av er kommer att dra nytta från detta då det är onödigt att var och en av er upplever allt personligen. Det kommer en tid när ni kommer att granska era många liv, och det är lika bra att ni kommer ihåg att ni valde era liv. Till och med nu rör ni er igenom era slutliga erfarenheter för att föra er karma till ett slut.

Vi från den Galaktiska Federationen ser er inte som ringare Varelser, enbart därför era vibrationer är lägre än våra. Vi vet att dualitet var ert val, och att ni lämnade de högre vibrationerna för att möta dess utmaningar att lyftas upp och återigen finna Ljuset. Vi ser er som en uppstigen Varelse, och beundrar er styrka och karaktär att ta på er en sådan utmaning. När öppen kontakt påbörjas kommer ni att se att vår inställning mot er är en av jämställdhet. Vi önskar att ni arbetar med oss och kommer att introducera er till våra teknologier som ni snabbt kommer att anamma. Till och med nu så är er kunskap på gränsen till vår, och det betyder att när vi väl är tillsammans så slösar vi inte tid innan vi börjar tillsammans. Det finns så mycket att göra under en kort tid, allt kommer dock att gå som planerat och bli fullbordat till slutet av er cykel.

Är det inte konstigt Mina Kära att tänka sig att för ca 70 år sedan skulle ni inte ha accepterat möjligheten att Varelser som oss existerade? Ni tänkte er att vi inte skulle kunna nå er eftersom det skulle ta alltför många ljusår att göra det. Under denna relativt korta tid har ni ändå lärt er om andra dimensioner och hur vi kan använda dem för att resa intergalaktiskt. Ni är till och med medvetna om parallella universum och er förståelse av livet sträcker sig även längre. Livet flödar överallt men det mesta är osynligt för era ögon, då det vibrerar alltför högt för att registreras av er. När ni har upphöjts öppnar sig dock hela Universum för er och ni kommer att träffa Varelser av alla typer, plus de som kan kännas igenom som mänskliga.

På ert eget sätt har ni gått om spänning och äventyr på Jorden, men när ni har förtjänat rätten till Galaktiskt resande så blir det mycket mer tillfredställande. Tänk på vad ni har lärt er från de olika raserna på Jorden, till exempel deras kulturer och religiösa uppfattningar. Tänk sedan på en Universell skall och föreställ er hur mycket mer som det finns att beakta och förstå. På våra skepp kommer ni att möta en del Varelser som inte är mänskliga, och de är också medlemmar av den Galaktiska Federationen. Ni tenderar att döma folk utifrån deras yttre framträdande, medan vi ser den inre själen och vet att vi är En.

Med tanke på vad vi har sagt till er förstår ni att vi inte kan överhopa er med alltför mycket information alltför tidigt i vår initiala kontakt. Det faktum att vi verkligen existerar kommer att bli alltför mycket för en del människor, som har slutit ögonen och sina sinnen mot en sådan möjlighet. På ett mjukt sätt skall vi dock gradvis framföra sanningen om oss, och hur ni är förbundna med oss sedan tider långt tillbaka. Många civilisationer har haft ett finger med i er utveckling och i sinom tid skall ni lära er mer om detta. Tänk på det Mina Kära, varför är det så att in detta Universum så är alla Varelser av en mänsklig form; säger inte detta er att guds hand är i alla ting?

Jag är SaLuSa från Sirius, och när jag ser på Jorden ser jag et härligt Ljus som stiger upp från nätverken av energi runt henne. Det säger oss i klarspråk att det är så mäktigt att det inte är möjligt att reverseras eller stoppas från att helt fullt manifestera. Det är den mest underbara åsyn och er framtid i de högre dimensionerna är säkerställd.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge