Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 12, 2011

SaLuSa, January 12, 2011

Ni uppnår nu en underbar vändpunkt i era liv, från att ha nått botten av mörkret. Vägen tillbaka till Ljuset har varit smärtsam, då ni framgångsrikt har motstått utmaning efter utmaning, och visat er förmåga och intention att hålla er fixerade på ert mål att nå Upplyftning. Någonstans från inom er har ni samlat kraften att höja er över de lägre energierna. Nu är ni fullt och fast etablerade på en ny väg, som utlovar ett avslut inom denna cykel av dualitet. Detta är vad ni har arbetat emot sedan urminnes tider, även om ni under senare tider har vetat detta enbart genom påminnelser från era undermedvetna minnen. Det har alltid varit planen för er frigörelse från de lägre energierna, vilka har hållit er tillbaka. Ni förtjänar all heder för att ni har övervunnit många hinder, och idag står ni rakt och är fyrar av Ljus i mörkret.

Det finns ingen anledning att falla tillbaka även om en prövande period ligger omedelbart framför er. Det kommer att bli uppgångar och nedgångar som kommer att orsaka känslomässiga reaktioner bland er, men håll er lugna när det kommer till det slutliga slaget mellan mörkret och Ljuset. Ljuset fungerar på subtila sätt som bibehåller balans, så att det fortsätter att transmutera de lägre energierna. I den malström som kommer att uppstå kommer Ljuset att fungera som en försvarslinje, så att det mörka inte kan göra framsteg. Det kommer att se till att de fortsätter att vara i oordning, och det uppstår möjligheter för våra allierade att driva igenom avslöjandena. Trycket stiger från alla hörn för att det skall komma fram, och när det gör så utlöser det än mer, vilket kommer att blottgöra vad som har skett. Ganska många länder förbereder nu att införa många nya uppfinningar, och det är återigen ett område som har manipulerats av de mörka Tjänarna. Det finns så mycket att avslöja och i samtliga fall kommer det att bli till er fördel.

Det måste till ett frisläppande av olika energisparande enheter och speciellt de som bortför ert beroende av olja. Den petrokemiska industrin har kramat livet ut ur er och samtidigt orsakat stor skada till Moder Jord genom föroreningarna som skapas. Det måste stoppas och planer läggs nu för att upphöra med sådana ålderdomliga sätt att producera energi, då det alltid har varit tillgängligt fritt. Det är ironiskt att medan ni är sadlade med kostnaden av oljebaserade produkter så finns det hemliga militära baser som åtnjuter alla förmåner från de nya teknologierna. Det var aldrig menat att de enbart skulle användas för främjandet av militär makt. Ni är En och bör dela allt som förbättrar livskvaliteten, medan ni med flit har hållits i ett tidlås för att driva fram Illuminati ambitioner. Mina Kära, tiden är sedan länge förbi då ni skulle ha gått bortom de restriktioner som placerades på er. Ni börjar inse det, och era rop på förändringar kommer att bära frukt inom en nära framtid.

Vi från Den Galaktiska Federationen kommer att agera på ytterligt väsentliga sätt för att göra ett slut på era erfarenheter av brist och förnekande av era rättigheter. Vissa av våra representanter har redan blivit informerade och skyddade för att se till att sanningen inte kan hållas borta från er längre. Allt kommer att göras öppet och ärligt, även om vi kommer att använda vår överlägsna teknologi om det skulle behövas, till vår fördel. Vi kommer ge kraft åt våra allierade på ett sådant sätt att inget hinder som sätts i deras väg kommer att kunna påverka slutresultatet som de söker. Det tar tid och vi går försiktigt framåt så att vi inte trampar på någons fria vilja. Om vi gör så skulle det räknas mot oss, och vi ämnar inte låta detta hända. Med brödraskapet av Ljus på vår sida och er kommer vi att gynnas av det spirituella råd vilket kommer att resultera i en ärorik seger för Mänskligheten. Ni förtjänar det och ni har än så länge föga insikt om hur magnifikt det kommer att bli. Ni är själar av Ljuset som har sprungit ett gatlopp mot allt vad de mörka Tjänarna kunde kasta på er, men ni har behållit er dignitet och suveränitet. Det är bara passande att ni skall åtnjuta erfarenheten av en välförtjänt och välfunnen seger.

Håll er inom Ljuset hela tiden, och bli inte påverkade av felinformation som finns, vilket försöker att ta ert sikte bort från ert mål av Upplyftning. Att skapa förvirring är en välanvänd taktik för att distrahera er, men om ni är tillräckligt upplysta kommer ni att se igenom det. Jämför allt med kvalificeringen att det som är av Ljuset fungerar till det bättre för alla. Det skapar inte rädsla och inte heller späder det på ert ego, då det bara söker det som enbart gynnar Självt. I själva verket så har ni allt tillgängligt som ni behöver, förutom att det har hållits från er för att förhindra er självständighet. Detta kommer helt och hållet att förändras när som månaderna går och er tid kommer att tillbringas i mer nöjsamma aktiviteter då ni deltar i projekt som kommer att kasta er in i framtiden. Vi skall så småningom bli En, och med Upplyftningen kommer detta att uppnås.

Liksom ni väntar vi på ett genombrott som kommer att tillåta oss att ta del av era liv mer fullt. Det är en del av den Gudomliga Planen som har lagts ned för långt in i framtiden. I själva verket så har ni alla varit medvetna om oss från många tidigare liv, och i vissa fall med full kontakt. Det är därför som vi inte ses som det hot som de mörka Tjänarna skulle vilja få er att tro. I själva verket så är det dem som har haft intim kontakt med de mer negativa Rymdvarelserna, och tillåtit dem hemliga baser på Jorden. På grund av fri vilja så är det inte något vi kan blanda oss i, då det täcks av Lagen om Attraherande. Ni har i själva lärt er en hel del om den på senare tid, och ni kan då använda den för att dra ljus till er själva för ert avancerande och skydd. Universum är byggt på Lagarna som håller det på plats, och det kommer följdenligt att snart förändras då alla lyfts upp. Det är ett välordnat Universum trots de synbarliga motgångar som ni ibland upplever, vilka i sig själva åstadkoms utav obalanser som orsakas när allt inte rör sig i absolut harmoni.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att våra kombinerade ansträngningar till sist har satt stopp på de mörka Tjänarnas aktiviteter. Det har inte gett upp, men deras tro på sin egen oövervinnelighet har allvarligt blivit underminerad. De kommer inte att tillåtas att återfå sin makt och då de disintegrerar kommer deras svagheter att ge de nödvändiga möjligheterna för våra allierade att exponera dem. Vi måste rensa vägen för öppen kontakt, och vara redo att förhindra all form av vedergällning. Vi vill ha ett fredligt slut på deras styre, och det är vad vi arbetar mot. Vi välsignar er alla med Ljuset av våra Varelser.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge