Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 13 oktober 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 13 oktober 2017

Mike Quinsey

Förord ??av Mike Quinsey:

På senare tid har jag läst Kryon´s budskap som utan tvekan är de mest informativa för närvarande och täcker de närmast framförliggande åren. Kryon´s budskap fokuserar ofta på de förändringar som har ägt rum sedan slutet av den förra Tidsåldern - 2012, och många av de återstående förändringar som ligger framför oss, inklusive vägen till Ascension (Uppstigningen). Budskapen är tydliga, vi bokstavligen måste glömma det vi har lärt oss innan 2012, eftersom ett nytt paradigm har börjat och avslöjar många sanningar som hittills inte har varit kända för oss. För mig står det helt klart för att vi har vad man kan kalla en unik möjlighet att byta ut den gamla vägen mot den nya, om vi vill gå över till de högre dimensionerna och lämna de lägre vibrationerna och behovet av att reinkarnera. Med detta i åtanke gör jag här ett utdrag från Kryon´s senaste budskap som behandlar begreppet "Innate" (Ö. anm: inneboende, medfödda, naturliga. Här används ”Det Medfödda”), vilket förmodligen är nytt för många av er. Det är viktigt att ni försöker anpassa ert tänkande till det som krävs för att följa den nya vägen mot högre vibrationsnivåer.

Utdragen från Kryons budskap avseende ”Det Medfödda” är huvudsakligen från "KRYON 2017” och ger exakt undervisning om hur du instruerar dina celler till att läka.

Det Medfödda - din andra hjärna i kvantsynkronicitet.


Det Medfödda är programmerat för andlig överlevnad. Det Medfödda kommer inifrån var och en av oss. Varje enskild sak kommer från Gud inom oss. Spontant läkande och förbättring kommer medfött inifrån, men det fungerar inte där det finns en negativ respons. Det Medfödda vill det som är bra för dig och som får dig väl till mods. Det Medfödda är kopplat till det Högre Jaget och till människans Akasher-krönika. Din hjärna håller dig vid liv.

Säg följande affirmationer högt "Idag kommer jag att släppa saker som inte fungerar eller hindrar mig från att gå framåt" Säg också "Släpp allt som definierar det jag är som inte är majestätiskt för min kropp" eller uttala högt "I dag släpper jag allt i min akasher-krönika som hindrar mig från att se min storslagenhet". Vetenskapen finner att cellerna "lyssnar" och att kemin skapas av medvetenhet. Du har fritt val och det vet Det Medfödda och väntar på instruktioner. Det Medfödda vet allt om dina tidigare liv, och det kommer att göra det du säger till det, men du måste tala högt.

Det Medfödda är inte en hjärnfunktion och är inte centraliserat, det är som en ”Smart Body Innate”, en Smart Medfödd Kropp. Det Medfödda är ett fält och en kropp överallt där DNA existerar och är inställd på det och håller dig vid liv. Den är det som styr vad du behöver. Det Medfödda är ansluten till det Högre Jaget. Den kroppsliga kroppen (av materiell natur – det fysiska) är den som hjärnan kontrollerar och som börjar skapa en bro till Det Medfödda genom intuitionen. Det kommer så småningom en tid då du är din egen medicinska försäkringsgivare, du kommer inte bara att veta vad som händer i din kropp, utan också känna till din akasher-krönika. Det Medfödda är programmerat för andlig överlevnad, och är intelligent och vet vad du behöver. Primära direktiv från Det Medfödda kommer att göra allt det kan för att låta ett uppvaknande äga rum hos dig. Det Medföddas primära direktiv är andlig överlevnad och allting är utformat kring det för att driva dig framåt på alla tänkbara sätt för att tillåta ett uppvaknande, och få Mänskligheten att gå över bron och förflytta sig in i ett uppstiget (Ascended) planettillstånd. Det är andlig medvetenhet och det är det som Det Medfödda är till för. I den processen går Det Medfödda över bron med Kroppslig kemi, och på väldigt många olika sätt är Det Medfödda ansvarigt för spontan lindring (remission).

Hur kan du få en sjukdom att försvinna över en natt, hur är det möjligt att den Fysiska Kroppen över en natt kan reagera och rengöra sig från något så obalanserat. Hur kan vävnad växa fram i en allt snabbare takt över en natt? Jag har just pekat på saker som sjukhusen kan kontrollera om och om igen, och som observerar på röntgen. Ni kanske säger att det är ett mirakel – men nej, det är Det Medfödda som är kraften och vars verkan vi kan observera. När Det Medfödda börjar bygga en bro till det fysiska jaget försvinner den människa som ni känner i dag, och den som intar dess plats kommer att ha ett långt liv och hela tiden reparera sig själv - till och med lemmar återskapas. Detta är just det sättet som det var avsett att vreka på. Ni kära, det tror jag att ni intuitivt håller med om. Det Medfödda är din andra hjärna och svarar mot akupunktur, och allt börjar förändras, utom den Stora Centrala Solen. Genom Det Medfödda får ni attribut som utvecklats under era tidigare liv. Det Medfödda kan gå in och dra fram saker och ting och placera dem inom din cellulära struktur. Det medfödda känner dig, så bygg en bro mellan ditt mänskliga medvetande och Det Medfödda. Du blir din egen intuitiva läkare. Allting kommer att börja förändras och du kommer att veta att du inte är från Jorden, utan från den Stora Centrala Solen. Det Medfödda skapar känslor och kan förändra varje cell i din kropp. Karma dras fram genom slöjan, den är en energi bestående av oavslutade saker. Du måste omprogrammera Det Medfödda nu när det gamla paradigmet är avslutat, så be Det Medfödda att släppa din karma.

Homeopati - Medfödd medvetenhet.

Homeopatin är inte vetenskaplig, den kräver en liten mängd botemedel som är anpassad till varje individ och till det som felas dig, och din biologi är utformad för att "lyssna" på det du säger. Ett homeopatiskt hjälpmedel är utformat speciellt för dig, och din kropp följer instruktionerna. Det är ett system som fungerar och miljontals använder det. Det Medfödda ser din avsikt och med "Det Medföddas medvetenhet" händer det. Den är en del av den nya människan, och inom varje enskild människa finns ett vackert system av det och som handlar i enlighet med vad du ger det. Det är kemi på högsta nivå och din kropp står redo att hjälpa. Det ligger i DNA:t och står i förbindelse med Det Medfödda, din Akasha och ditt Högre Jag. Det Medfödda önskar och vill det som är bra för dig. Det är ett vackert system med medvetenhet. Långsamt över tiden börjar du känna Skiftet, och du vet att det fungerar.

Återställ din kropp och tala om för den att "Frigöra allt olämpligt inför den skönhet som jag är”. Också: "Idag kommer jag att släppa allt olämpligt". och "jag släpper allt som hindrar mig från att gå vidare", "Jag släpper allt som förnekar den jag är" och "Jag släpper information som inte är magnetisk för min kropp" och "Jag släpper allt i min Akasher-krönika som hålla mig borta från att känna min storhet idag” Vetenskapliga experiment visar att alla celler lyssnar på din medvetenhet.

Tack till Kryon genom Lee Carroll för denna upplysande information.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge