Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 20 oktober 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 20 oktober 2017

Mike Quinsey

Medan tiden fortsätter att gå allt fortare, kan händelserna på jorden ge intrycket av att ha hamnat i ett dödläge, att saker och ting har gått i stå. Men vi kan tala om att bakom kulisserna har mycket redan hänt som försäkrar att den nya tidsåldern fortsätter att etablera sig samtidigt som de gamla energierna hålls i schack. Så förtvivla inte, allt går bra och enligt mänsklighetens plan. Det gamla paradigmet är avslutat och de som kämpar för att hålla fast vid det och motsätter sig förändringar kommer förr eller senare att erkänna att de har förlorat kampen.

Det säger sig själv att det här är svåra tider som har en negativ inverkan på er, men fokusera på löftena inför framtiden och hjälp dem att manifesteras. Helt klart kommer era ansträngningar att vara värdefulla och hjälpa till att stärka er nya tidslinje. De kommande åren är fulla av överraskningar när ni höjer era vibrationer och lämnar de gamla bakom er. Viktiga förändringar kommer att se dagens ljus då de av ljuset ersätter dem som fortfarande häller fast vid de gamla vibrationerna. För närvarande är mycket inriktat på den efterlängtade revalveringen av valutorna, och de länder som har lovat att vara med är redo att delta. Var helt säkra på att de uppenbara förseningarna inte kommer att fortsätta, och osynliga krafter arbetar och se till att när det är dags att sätta igång kommer ingen tid att gå förlorad för att påskynda saker och ting.

När sanna nyheter får täckning i nyhetsflödet är det väsentligt att det på global nivå finns mindre entusiasm för krigshandlingar. Länder rör sig nu mot att lösa motsättningar med fredliga överenskommelser, och detta har folkets överväldigande stöd. Det fanns en tid då de styrande inte tänkte sig för två gånger innan de satte igång ett krig, men inte nu längre. Självklart kommer det konfrontationer och en del vapenskrammel, men vi ser att situationerna lugnar ner sig. Folkets mod har större effekt än vad det tillskrivits, och alla är trötta på att uppleva krig och den skrämmande förlusten av liv och alla svårigheter som hör samman med det. Äntligen finns en känsla av att det är dags att lägga undan vapnen och använda krigsresurserna för fredliga ändamål och värdesätta livet istället för att ta bort det.

Den mänskliga rasens naturliga önskan är att leva i kärlek och fred. Den har i hundratals år indoktrinerats till att tro att det är önskvärt att leva i separationen och att se andra raser som ett hot mot egen överlevnad. Men ”blod och tårar” är nu inte längre acceptabelt för dem och en stor rörelse växer nu fram som kommer att kräva fred av sina ledare. Var säker på att när tillräckligt många av er går samman mot samma mål har ni en enorm kraft att skapa förändring. Så gå samman, eftersom det finns en enorm kraft i antalet, vilket kan tvinga fram ett framgångsrikt resultat.

Mänskligheten är på väg mot framgång och det finns ingen väg tillbaka till det gamla. Naturligtvis behövs det stöd och uppbackning från de människor som är redo att leda en fredlig kampanj. Var så säker, sådana själar finns nu bland er på jorden och de står nu redo i kulisserna och avvaktar rätt tidpunkt att träda fram. I kritiska tider som dessa måste tidpunkten väljas med omsorg, men ni ska veta att högre Ljusstyrkor står bakom dem och kommer att hjälpa dem. Hjälp finns alltid att hämta, men för att hedra er fria vilja måste hänsyn tas för att inte bryta mot den. Men ibland är det nödvändigt att göra det på grund av att den större planen för mänskligheten har företräde.

Ni befinner er mitt i svåra tider, men förtvivla inte, ge inte upp, de kommer inte att bli långvariga. Innan ni vet ordet av kommer ni att upptäcka att det nya paradigmet har tagit sin början. Ni kommer att höra talas om sådant som lyfter upp er, och de löften som ges kommer att materialiseras under de närmast framförliggande åren. Ni hör för närvarande litet eller ingenting om aktiviteter på Antarktis eftersom locket lagts på vad gäller att släppa ytterligare information. Man fortsätter att göra nya upptäckter, och var så säker, de kan inte hållas hemliga länge till. Det är er historia som avslöjas och med tiden kommer ni att få ta del av den. Den är både otrolig och spännande och sanningen kan inte döljas för evigt, även om vissa hellre vill hålla er i mörker på obestämd tid. Det är er historia och ni har rätt att känna till den.

Ni hör litet eller ingenting om de strider som äger rum i rymden omkring er, och som involverar de Mörka och deras avancerade kunskaper som gjort det möjligt för dem att bygga rymdfarkoster vilka även kan lämna solsystemet. De håller nyfikna ögon borta, vilket även gäller era vänligt sinnade besökare genom att konfrontera dem med våld. Ljusstyrkorna har dock tillåtelse att ingripa och skydda er mot alla eventuella försök att attackera. Det kanske låter långsökt, men de Mörka hade planer på att utföra en "falsk flagg" -attack, en förklädd attack mot jorden. De hade hoppats kunna lura er att tro att Aliens, vänligt inställda utomjordingar, var ansvariga. Du kanske frågar varför de hade planer att göra det, och svaret är för att hålla tillbaka era framsteg i Ljuset och från att lära er sanningen om er själva och er historia.

När du blir mer utvecklad kommer du att förstå att du är mycket större än du kan tänka dig. Du har en lång väg att gå, men din ultimata prestation är att vara Ett med Gud. När du växer så växer även din Merkabah i takt med dig, tills den kan omfatta en planet. Från din nuvarande nivå låter det omöjligt, men sanningen finns överallt omkring dig och är kanske för mycket att tänka på. Det är verkligen inte nödvändigt för din förståelse vid nuvarande punkt i ditt liv, men det säger dig att du har potentialen till en stort Varelse. Att höja dig från din nuvarande vibrationsnivå är ett viktigt steg när du går längs vägen mot positiva nivåer där ingen negativitet kan existera. Dina erfarenheter på jorden förbereder dig inför alla framtida, och ger dig en bakgrund som duger bra när du hjälper dem som följer samma väg som du.

Var medveten om att varje själ har en livsplan som är avsedd att föra dig framåt längs evolutionens väg. Många själar följer dina framsteg och, inom vissa gränser på grund av din fria vilja, övervakar de dina framsteg och försöker påverka dig på ett sådant sätt att du inte glömmer din livsplan och varför du kom till jorden. Det är därför klokt att lita på din intuition och på råd som kommer från respekterade källor. Det är sant att ingenting händer av en slump, även om det kanske verkar så. Varje upplevelse av betydelse har ett budskap till dig, så försök att förstå vad det är. Ibland spelar du bara en obetydlig roll, men den är viktig för det hela. Lär dig första gången så är det osannolikt att du måste repetera det.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomlighet. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge