Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 11, 2010

SaLuSa, August 11, 2010

Fler bland er öppnar sina psykiska centra, och ni börjar känna eller uppleva futuristiska händelser. Detta är ganska normalt då ni höjs upp i medvetande och ni kanske tittar in en bra bit in i framtiden bortom den omedelbara perioden som leder upp till Upphöjningen. Detta händer av samma anledning som det är möjligt att resa i tiden, eftersom allt finns i Nuet. Medan det kan tjäna som en bekräftelse på vad ni har delgivits så kan det också bli förvillande eftersom ni inte nödvändigtvis kan sätta det inom en tidsram. När som tiden går så kommer dessa erfarenheter att bli allt vanligare, tillsammans med utvecklandet av extra sensorisk förmåga och telepatisk kapacitet. Allt är del av ert återvändande till en högre dimensionell Varelse, och av den anledningen kommer ni att hantera dessa utvecklingar utan svårigheter.

Har ni inte ofta blivit tillsagda vid otaliga tillfällen att ni är mångt större Varelser än ni tror? Ni har varit ovetande om det enbart därför att för urminnes tider sedan sjönk ni ned i de lägre dimensionerna, där era kompletta förmågor har varit oförmögna att manifestera. Dessutom så gjordes intrång på ert DNA vid en tidpunkt så att ni reducerades till praktiskt taget till något mindre än en människa. Ni har klättrat tillbaka till era nuvarande nivåer och ni kommer snart att ta ett kvantum steg framåt, vilket gör att ni kan återta era förlorade förmågor. Det hela kommer att krönas utav er totala transformation till Galaktiska Varelser, och det är inte så långt borta. Undermedvetet så vet ni att detta är sant, och det kommer inte alls att förefalla underligt att till slut bli en Varelse med supermedvetande.

Det är unikheten med Upplyftningen som ger er möjligheten att höjas upp så snabbt. Det kommer att ta en viss tid innan ett nytt tillfälle av sådan betydelse för er kommer. Det finns därför Ljusarbetare både på och utom jorden som är här för att se till att varje själ får en chans att lyftas upp. Kunskap kommer att öppna dörrar för er, men framsteg är förknippade med utvecklingen av ert medvetande. Det är genom en insikt om att ni alla är En, och att ha förmågan att behandla varje själ som ni skulle er själva. Ni behöver inte tillhöra någon grupp som sådan, även om människor tycker om att samlas tillsammans där de har en tillhörighet med varandra. Allt ni behöver göra kommer från inom er, och det är ofta ganska enkelt och det behöver inte vara komplicerat. Älska alla som er själva och om ni kan klara av den utmaningen så kommer ni att ha placerat era fötter stadigt på vägen mot Upplyftningen. Det blir en väg som medför att ni kommer att behöva förändra era sätt från alla dessa år då ni har varit en del av det gamla tankesättet. Det är en fråga om att bryta er ut ur formen som era föräldrar och jämlikar har placerat er i, och bli det nya ni.

Era uppgifter blir lättare tack vare den kontinuerliga hjälpen som ni får, vilken i stort sett är osedd. Ljusarbetare utför sitt viktiga arbete på Jorden, och det hjälper med att öppna er upp inför andra möjligheter. När ni väl uttalar er intention att ta vägen mot Upplyftningen så kommer ni att finna att era upplevelser kommer att leda er mot människor och information som leder er i rätt riktning. Vi vill tillägga att om ni är attraherade till meddelanden som våra då är ni otvivelaktigt redan på väg mot frihet och större medvetande. Dessutom så kan ni vara försäkrade om att ni kommer att nå ert mål att lyftas upp, och ni har redan lyft ert medvetande.

I det långa hela så handlar livet om att höja ert medvetande nivå, och varje liv ni har är planerat med det i tankarna. Med kunskap om detta så kan det göra det lättare för er att finna svaren till många utmaningar som ni var tvungna att ta er an och undrar varför. De flesta är relaterade till era tidigare liv där ni kanske har missat möjligheter och ni får återkomma för att få en chans till att lyckas. När ni ser tillbaka på erfarenheter i detta liv så kan ni se en händelse som inte ansågs välkommen, vilken orsakade att ni ändrade på något i ert liv. Det kan ha varit en vändpunkt i ert välmående, och det är ofta så som ni förs in på er korrekta väg. Vi säger så med tanke på någon som har villat bort sig från vägen de valde innan de inkarnerade. Så mycket mer uppmärksamhet ges till varje individs livs plan än ni kanske inser, och de som har som uppgift att hålla er till den gör sällskap med er genom hela livet. Vi tänker här på era Guider, och andra högre Varelser vars närvaro ni kanske har påkallat.

Det kommer alltid att finnas människor som förnekar att det finns andliga varelser med dem, men de finns där oberoende av vad de tror. Vad de inte gör är att blanda sig i er fria vilja, och kommer inte att påtvinga sin vilja på er. Om till exempel ni hade planerat att se livet igenom till en hög ålder, så kommer de då det är möjligt att förhindra att ni olycksmässigt förkortar ert liv. Till exempel, i stället för att dö i en olycka kommer ert liv att räddas, och ibland så ser omständigheterna runt er räddning ut som mirakulösa. Era Änglavakter kan åstadkomma vad som ni ser som nästan omöjligt, och många liv har räddats av dem. De är inte bundna till linjär tid och går framåt och tillbaka i tiden för att ändra era erfarenheter.

Era liv är långt ifrån vad ni kanske kallar ordinära eller enkla, då det inte spelar någon roll om de är fulla av aktiviteter eller inte, ni har alla vissa huvud ögonblick som är mycket viktiga för er. Vi vet att ni kan berätta om många ”tillfälligheter” som har fört två människor samman, vilka var menade att träffas då det var en del av deras livs plan. Nu så ges ni mer konstant uppmärksamhet då någon som vaknar upp behöver all hjälp för att fortsätta att höjas upp. Ha förtröstan oberoende av er situation, och vet att inget av det som ni nu upplever kommer att pågå särskilt länge. En underbar framtid väntar er och vi från den Galaktiska Federationen är bara en del av en stor samlig Varelser som är här för att se till att ni når framgång. När vi väl kan sätta igång på ett öppet sätt så kommer ni strax att se att brådskande frågor kommer snabbt att tas hand om. Det finns så mycket att göra för att rätta till felen som har gjorts under en lång tidsperiod.

Jag är SaLuSa från Sirius och det värmer våra hjärtan att se den fortsatta responsen till Ljuset som sprider sig runt Jorden. Medvetande nivåer höjs kontinuerligt och intet kommer att hindra dem från att nå allt högre. Detta är underbart med tanke på det tryck som ni upplever runt omkring er. Ni håller er trots detta till er uppgift, att hålla er fokus på de positiva förändringarna som skall komma ut ur det nuvarande kaoset. Tiden går allt fortare och vår närvaro blir alltmer tydlig då vi backar upp er i ert arbete för Ljuset. Kalla på oss om ni behöver hjälp.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge