Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 11, 2011

SaLuSa, July 11, 2011

Såsom utlovat så rensas spindelväven av falskhet och bedrägeri ut, och avslöjandena växer för varje dag. De visar hur myndigheterna har varit korrumperade, och nödvändigheten av att bortföra alla involverade. Om ni någonsin skall etablera ett ärligt och pålitligt etablissemang så är det uppenbarligen nödvändigt att byta ut varje person mot de som är rätta för den tiden ni är i. Många av er har blivit preparerade för ett sådant tillfälle, och om ni inte redan arbetar för Ljuset så kommer snart er tid. Vi bjuder in alla att hjälpa på alla sätt som de kan, även om det bara är att skicka ut Kärlek och Ljus. Ert bidrag behöver inte vara unikt så länge som det kommer från hjärtat och själen. Då det gäller det Mänskliga Kollektivet så går det enormt bra framåt, och därför fortsätter energin att växa exponentiellt.

Vi ser att människor inte längre är rädda för att uttala sin sanning, och självförtroendet växer då varje dag för er närmare till påbörjan av en serie av större händelser. Som ni måste inse så är det nödvändigt att väntan upphör förr eller senare, då trycket på de mörka Tjänarna skapar tillfällen för våra allierade att gå framåt. Det kommer en tid då de måste böja sig inför förhållandena runt omkring dem och erkänna att de inte längre håller makten. Vår önskan är signalera början av avslöjandena, så att sanningen kan släppas ut då det gäller närvaron av våra rymdskepp, och sedan logiskt personalen som opererar dem. Ni behöver också vara medvetna om de många kontakter som vi har tagit med både politiska och militära representanter för fredliga ändamål. Många frågor kommer att ställas när det uppdagas hur många gånger som vi har försökt att införa fred i världen.

Att ta kontakt med er är en högst naturlig utveckling som en del av er tillväxt. Ni har sedan länge deltagit i att erövra Rymden, och det är nu dags att möta er rymdfamilj. Ni kan i själva verket inte komma längre än ni har kommit, då ni under inga omständigheter kommer att tillåtas att ta era vapen utanför Jordens atmosfär. Upplysta människor kommer att kunna göra det, och ni skall absolut förena er med oss i yttre rymden. Våra skepp är inte enbart till för att transportera oss runt omkring, utan är självförsörjande för avlägsna resor till och med till andra Universum. En del av dem har redan varit stationerade nära er Jord under nästan 50 års tid. Vi kommer och går som vi vill i mindre skepp som är ämnade för resor i er atmosfär, och dessa är de som ni oftast ser.

Ni står inför ett kvantum steg in i framtiden, och vi är här för att se till att det sker med framgång. Vid det här laget bör ni ha en ganska bra uppfattning om vad det innebär, men trots detta vet vi att det kommer att förvåna er. Er snabba upphöjning från ut ur mörkret och in i Ljuset är inte på något sätt slutförd, men hela tiden som ni arbetar på er egen upplysning så accelererar ni förändringarna. Frid och förnöjsamhet kan upplevas av vissa individer, men målet är att lyfta upp alla i förberedelse för Upplyftning. Många vägar leder tid, och de tillåter för varje individs egen vision om hur det skall manifesteras. Det spelar ingen roll vad ni nu tror, såvida ni är redo för den stora dagen när allt kommer att spelas ut som ni har blivit sagda.

Självförtroendet hos de mörka Tjänarna bleknar snabbt då de inte längre kan vara säkra på underlydnad från deras undersåtar. En del vaknar upp till ljuset inom dem och gör dramatiska förändringar i sina liv. Det är inte oförväntat då många har tvingats att arbeta med dem, och ofta har det förefallit att det inte fanns någon utväg. Allt detta förändras nu och våra allierade drar fördel av alla svagheter hos de mörka att kunna kontrollera sin framtid. De storslagna samfunden eller sällskapen som de mörka Tjänarna har infiltrerat kommer att identifiera dem och de kommer att avsättas från sina ansvarsområden. I detta avseende så är de Förenta Nationerna inget undantag. Hemligheter kan inte fortskrida under vårt överblickande, och det finns bokstavligen inga ställen där det går att gömma sig som är obekanta för oss. I själva verket så finns det inga som är ogenomträngliga och vi har medlen för att bortföra de individer som fortsätter att vara en fara för befolkningen. När väl den Gudomliga Planen påbörjas så blir det stor aktivitet på många platser av auktoritet, som till exempel Pentagon.

Vi själva blir ibland trötta på det evinnerliga klagandet som pågår mellan era politiska partier. Det blir inget mer av detta i framtiden, då det blir ett annorlunda system som gör det möjligt att fatta snabba beslut i det bästa intresset för  alla. Det blir inga gömda motiv och alla överenskommelser och avtal kommer att tillkännagivas så att folk kan ha full kunskap om vad som händer. Vi engagerar oss inte i politik, utan har våra Råd som sant representerar alla åsikter. Vi har full tillit till deras upplysta beslut då det inte är någon fråga om självintressen som är involverade. Ert politiska system är korrupt och till och med förbigår er egna Lagar och Förordningar. Det måste gå under, då de i vilket fall som helst skulle ha fallit samman av sig självt. Det kunde ha varit så annorlunda, men ni hade inte tillräckligt med folk från Ljuset, för att hålla de nivåerna ni behövde för ett rättvist samhälle.

Ni har dock lärt er mycket från att vara i dualitet, och det har stärkt er förmåga att motstå de negativa energierna. Om det inte hade varit så är det tveksamt om ni kunde ha reverserat trenden mot självförstöring. Nu har ni löftena om förändringar som kommer att ge ett nytt liv, som i jämförelse med ert nuvarande kommer att helt enkelt framstå som himmelskt och sagolikt. Fred lägger sig ned på Jorden oberoende av vad ni tror, och de mörkas krig har nästan tagit slut. Er rädsla har därför besvarats och ni kan koncentrera er på den lyckliga framtiden som reser sig upp inför er.

Moder Jord fortsätter tyst med sin egen rening, vilken är långt ifrån genomförd. En del större förändringar hålls tillbaka, och de är bäst att de genomförs när vi är hos er och när vi öppet kan observera och kontrollera dem. Det finns ingen intention, som en del tror, att förstöra delar av Jorden, men ett resulterande av döden bland många människor. Det är helt motsatt, och våra åtaganden kommer att se till att bara de som åtog sig att lämna Jorden innan Upplyftningen kommer att göra så.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att återigen haft tillfället att upplysa er om våra aktiviteter.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge