Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 10, 2011

SaLuSa, June 10, 2011

Då det blir allmänt bekant att cykeln av dualitet tar slut, och att denna civilisation upphör så blir det nödvändigtvis folk som kommer att motsätta sig förändringarna. Det är dock förväntat då det trots allt finns en del trevligheter som kan njutas av, inte minst allt familjeliv som många värdesätter och njuter av. Tanken att familjer kanske bryts upp ger förståeligt nog en viss ledsamhet, så hela frågan måste ses från ett annat perspektiv. Den viktigaste faktorn att tänka på är att ingen person är sin fysiska kropp. Var och en av er är själar som tar en inkarnation, vilken normalt tar slut när ni ger upp er fysiska kropp för att återgå till de Astrala regionerna. Därifrån skulle ni till slut bestämma er för era framtida planer för att fortsätta er utveckling. Om ni som i det förgångna reinkarnerade så skulle det med största sannolikhet bli med själar som åtminstone delvis kunde infria er livsplan. De kanske därför inte är de som ni har känt tidigare, men å andra sidan så söker vissa själar att hålla sällskap, särskilt då de har blivit upplysta. Det är ofta för ändamålet att tjäna andra, vilket ofta händer under denna tid av Upplyftning.

Ni kommer dock aldrig att förlora kontakten med de som ni har en kärlekslänk med, även om ni tidvis går er egen väg. Det är detta som verkligen är poängen, att er verkliga familj är så mycket större än ni kan tänka er och kom ihåg att ni har relaterat till varandra i många olika relationer. Ni är inte alltid av samma sex, och för ändamålet av erfarenheter spelar ni alla olika rollerna. På det sättet blir ni inte obalanserade mellan de maskulina och feminina energierna. Det hela leder till utvecklingsnivåer där ni blir mer gudsliknande, och det bör inte förvåna er då ni i själva verket redan är gudar. Ni återgår till ett existenstillstånd som ni redan har upplevt och helt enkelt separerat från, då ni sjönk ned i era vibrationer.

NI har nått djupet av dualitet, och det tar nu slut då er nuvarande medvetandenivå igen snabbt förhöjs. Dualitet är inte er plats, och det kan inte hålla de högre vibrationerna som strålar till Jorden. Så Mina Kära er väg mot Upplyftningen har planerats som man kanske kan säga vara er räddnings väg ut ur det. Förstå att om ni inte tar denna möjlighet att göra så, kommer ni automatiskt att förbli i er nuvarande dimension. Det blir ert val eftersom ni inte kan komma in via någon bakdörr, och det är helt klart att ni alltid kommer att finna er själva vid en nivå som är förenlig med er utvecklingsnivå. Ni skulle i vilket fall som helst inte känna er bekväma och utanför er bekväma zon, och ni kommer att dras till själar av en liknande vibration.

Folk behöver förstå varför förändringarna är permanenta, och att det inte är bestraffning från någon Gud som är besviken på er. Gud har inga problem alls med era val av erfarenheter, förutom att ni accepterar ansvar för alla handlingar som skadar en annan själ. Till och med då så beslutar ni er för vad som behövs för att övervinna sådana tendenser, och ofta upplever ni omedelbara karmiska resultat. Detta är särskilt tillämpbart på era nuvarande liv för det finns lite tid nu för själar att reinkarnera, förutom att behålla en länk med vissa själar som deras öde bestämmer att de går vidare med. Tro oss att era liv är mycket mer ordnade och med mer ändamål än ni misstänker. Det kan förefalla att händelser är slumpartiga, men om de är viktiga för er tillväxt så kan ni vara säkra på att de är planerade i förväg. Det är därför som ni noga bör undersöka vad som händer med ett öga mot att lära er alla lektioner som var ämnade för er. Om ni inte gör det, så kommer de återigen tills att ni gör så.

En del människor behandlar andra livsformer som om de alla vara dumma, men var snälla och kom ihåg att var och en har en utvecklande nivå av medvetande. Djur har känslor och ser till er för kärlek och snällhet, och som alla husdjursälskare vet så reagerar de på det. Trots detta så sker så mycket grymhet, särskilt då de är en del av matkedjan. Gruppsjälarna som är involverade har accepterat att tjäna er på detta sätt, och det skulle vara trevligt om ni uppskattade deras uppoffring. Ni kommer dock att finna att när ni väl lyfts upp så finns det helt annorlunda relationer, och allt liv rör sig i Ljuset och Kärleken som det finns överflöd på i de högre dimensionerna. Ni kommer att ”tala” med djur och andra livsformer och det finns absolut harmoni och lycka, då alla är i ett tillstånd av salighet. Kärleksenergin finns överallt och helt klart så kommer ni att uppleva ett helt nytt sätt att vara.

Kan ni nu se att oberoende av vad ni har på Jorden, så kommer det att blekna till obetydlighet jämfört med vad som väntar er inom en nära framtid. Det finns ringa eller ingen liknelse mellan vad ni nu har och vad ni kan förvänta er. Vi hoppas därför att ni kan se att lägga allt bakom er är helt enkelt hur ni bereder en väg för en helt nu erfarenhet. Se på oss när vi till slut anländer öppet på Jorden lyssna på våra ord, känn våra vibrationer och ni kommer att veta utan tvekan att vi är er framtid. Vi är inte främlingar för er, och till och med i utseende så kommer många av civilisationerna som ni kommer att träffa på att vara helt oskiljbara från er egen sort. Det skulle stämma eftersom ni också är en produkt av genetisk manipulation sedan tusentals år tillbaka. Vi är i själva verket den felande länken som höjde er utveckling från vad ni kallar den primitiva människan.

När vi kan tala till er alla som representanter av den Galaktiska Federationen, så kommer vi att ge er många fakta om er själva. Sanningen kommer att bli oförneklig då allt som vi avslöjar kan backas upp utav otvivelaktiga bevis. Vi kan ”visa” er händelser från de förgångna såsom de ägde rum, och hur er historia har blivit manipulerad och förfalskad så att de mörka Tjänarna kunde behålla kontrollen över er. Det är av denna anledning som ingen själ som har begått brott mot mänskligheten kan förneka det och varför det är bäst att lämna rättvisan för de högre krafterna att hantera. NI för er ut ur de mycket mänskliga känslorna att önska er hämnd, och om det är möjligt bör ni inse behovet för medlidande då själar har fallit till illusionen av mörkret.

Jag är SaLuSa från Sirius och önskar att låta er veta att en enorm kärlek sänds till er från hela Universum.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge