Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 9, 2010

SaLuSa, July 9, 2010

Under tider såsom dessa är folk under stor press, och de som inte är så välinformerade eller spirituellt avancerade klandrar ofta Gud för det. De tror att om Gud var Enbart Kärlek skulle han inte tillåta de nuvarande förhållandena att existera. Emellertid, såsom vi har informerat er tidigare, och det är ibland nödvändigt att upprepa det, så har ni som ett kollektiv skapat er egen verklighet. Medan det är sant att ni är i dualitet och det betyder att uppleva både Ljuset och bristen på Ljus, så är det fortfarande ni som bestämmer hur ert livs erfarenheter ordnar till sig. Ni kan lika gärna attrahera Ljuset som de lägre dimensionerna. Ju längre ner i vibrationerna ni går desto snabbare förlorar ni förbindelsen med Ljuset, och det tillåter enheter av samma vibration att inkarnera på Jorden. Om man ser det från ett högre perspektiv så ju mer ni attraherar Ljuset till Jorden så skapar ni förhållanden som gör det möjligt för Högre Varelser att komma till er.

Nu frågar vi er, hur kan Gud som gav er fri vilja, vara ansvarig för era val? Ni visste att utmaningarna skulle vara mycket stora, men ni lovades att oberoende av hur lågt ni föll så skulle ni bli hjälpta att hitta vägen tillbaka. I själva verket så visste ni att denna cykel skulle sluta med Upplyftningen. Så vi kanske också frågar er – varför skulle ni förvänta er att Gud blandar sig i den verklighet som ni har skapat för er erfarenhet? Trots detta, så har de Högre Varelserna satt en gräns vid att tillåta er förstöra Jorden, vilket låg i farozonen för att hända. Det är en sak att sätta sig själv i fara, men era handlingar kan inte tillåtas att påverka andra utanför Jorden. Under en ganska lång tid så har ni krypigt allt närmare total förintelse, men när det kommer till Moder Jord som en fullt medveten Varelse så måste hon tillåtas att lyftas upp, som också ni görs.

Är det inte rimligt att förvänta sig att om ni klantar till det så är ni förväntade att också städa upp efter er, i annat fall så skulle ni inte uppfatta de fulla konsekvenserna av era handlingar. Våra kommentarer är relaterade till era känslor när det gäller oljeutsläppet i Mexikanska Bukten, och vi saknar inte medlidande för dem som är direkt drabbade av vad som händer. Vi skulle vilja påminna er om att våra allierade är nära att uppnå förhållanden, vilka kommer att resultera i det officiella uttalandet om vår närvaro. Det tillåter oss att göra förbindelser med era auktoriteter och sätta i stånd en upprensningsoperation, som snabbt återför era land och vatten till deras ursprungliga skick. Tills att Illuminati grupperna och deras undersåtar är avförda så hänger spöket om mer problem över er, då de fortfarande tror att de har kontrollen. Faktum är att de har lite makt kvar, och händelser drar ihop sig som kommer att bevittna deras kollaps.

Ni kommer att behöva vänta lite längre för att se klara indikationer på vad som händer, men en seger över de mörka Tjänarna närmar sig. Utan hjälp kunde ni inte ha bortfört dem, och vi kommer att hjälpa våra allierade när de agerar. Vi har ingen önskan om ståhej, eller uppsåt för vedergällningar mot dem som är involverade, vi vill enbart att snabbt och säkert få dem ur vägen så att våra projekt kan gå vidare utan inblandning. Vi vet att när sanningen kommer ut så blir det arga reaktioner, från stora sektioner av allmänheten. Det kan inte tillåtas att skapa mer negativitet, och lagen kommer att ses som att appliceras med rättvisa.

Att vara på Jorden under en sådan viktig tid erbjuder er första hands erfarenhet av sluttiderna, och hur progressionen från en cykel till den nästa sker. En del av er deltar redan i transmuteringarna av de negativa energierna som har samlats på sig på Jorden, medan andra för in Ljuset som kommer att lyfta upp det. Det är i högsta grad en remarkabel tid som ni har förmånen att bevittna och var en del av. Var och en av er som är Ljusarbetare bidrar till renandet som äger rum, och när vi kan förena oss med hela processen så ökar takten högst betydligt. Datamaskiner hanterar mycket av vår teknologi, och också robotar som kan gå där Människan skulle ha det svårt. Er förmåga att förändra er är mycket god, och ni anammar lätt nya idéer och teknologier. Det kommer att bli en spännande tid för oss alla och vi vill att ni håller er vision på framtiden, vilken lovar mer än ni i själva verket kan förstå utan vår hjälp. Vi är bryggan mellan det nya och det gamla, och era beskyddare och handledare, som kommer att se till att ni får allt stöd som ni behöver. Målet är Upplyftningen och alla ansträngningar har som mål att uppnå ett lyckligt slut till denna cykel. Ni behöver inte uppehålla er med negativiteten runt omkring er på Jorden; den kommer inte att finnas kvar så värst mycket längre så Ljuset lyfter upp allt.

Sanningen om de många mörkade målsättningar bland de mörka Tjänarna kommer nu fram. Många djärva själar har beslutat att nu kliva fram och tala om vad de vet. Det kommer att uppmuntra andra att göra samma sak, och det kommer med säkerhet att få en snöbollseffekt som snart kommer att se hur slussarna öppnas. Efter att ha blivit vilseledda då det gäller många frågor så är folk naturligtvis mycket misstänksamma om vad de hör. Ibland kan sanningen chocka er till ett tillstånd av misstro. Vi har dock för avsikt att ge absoluta bevis som inte kan förnekas, då det gäller stora händelser såsom 9/11. Dessa frågor måste klaras ut för att tillåta folk att sätta det i perspektiv och övervinna deras chock och smärta. Vid en viss punkt måste ni gå vidare och placera er fokus på er ljusa framtid, och lämna er sorg och ledsamheter bakom er. Många själar av Ljuset gav sina liv för att kunna föra att skapa en fokus som kunde placeras på den terrorism och rädsla som skapades av de mörka Tjänarna. Genom att föra 9/11 ut i det öppna såg de till att det gavs global uppmärksamhet, och sanningen skulle sökas upp och förövarna identifierade och sättas till ansvar.

Katalogen av brott mot mänskligheten är enorm, och den täcker hela världen. Ni kommer inte att få se att varje enskild gärningsman blir förd inför rätta under er livstid, men om nödvändigt kommer de att helt bli bortförda från Jorden. Det finns inga undantag för någon, då ni alla går igenom era liv när ni väl har återgått till de andliga dimensionerna. De mörka Tjänarna tror att de är listiga och kan klara sig undan med vad de har gjort, men allt är noterat och det kommer att konfrontera dem, eftersom bara sanningen kan finnas. Den kan inte bli manipulerad eller förvriden för att undvika sanningen, och den förblir i ert medvetande. Det kan låta skrämmande för en del bland er, men det finns ingen bestraffning involverad och det är ni som bestämmer vilken lärdom ni behöver.

Jag är SaLuSa från Sirius, och finner det remarkabelt hur snabbt ni reagerar på Ljus och Kärlek som genomtränger er planet. Vad bättre hjälp kunde ni möjligen få som lyfter er upp och öppnar era hjärtan och sinnen till sanningen.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge