Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 12 maj 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 12 maj 2017

Mike Quinsey

Det verkar som om de negativa krafterna håller på att drivas ut ur sina underjordiska baser och att de inte kan behålla den globala kontrollen. Utrensningen kommer att fortsätta tills de inte längre utgör något hot mot mänskligheten, vilket ger Ljusets Styrkor möjlighet till större kontroll. Det kan bara vara en tidsfråga innan den negativa kontrollen över era nyhetskällor släpps, och ersätts av sanna nyheter. Hittills har ni varit tvungna att söka kritiskt på Internet för att få sanningen eftersom många webbplatser matar er med felaktig information. Men om ni redan har identifierat de webbplatser som är tillförlitliga har ni åtminstone en rimlig uppfattning om vad som verkligen händer.

Så många nyheter väntar på att släppas och de kommer att täcka händelserna under de senaste cirka sjuttio åren, händelser som blivit nertystade. I allmänhet kommer människor inte bara att bli förvånade utan faktiskt chockade över att sanningen har hållits tillbaka under så lång tid. Illuminaterna har hindrat er från att utvecklas och samtidigt "stulit" era pengar för att finansiera sina enorma hemliga projekt. Det är inte bara fri energi som omedelbart skulle förbättra villkoren i era liv, utan även avancerade teknologier såsom matreplikatorn. I ett enda slag skulle dessa två framsteg lyfta människor ur fattigdom och svält. Men förtvivla ej, det kommer inte att dröja mycket längre innan välgörande förändringar introduceras, och ni kommer då att veta att Ljuset har makten i sin hand.

Illuminaterna är hänsynslösa och stoppar inte för någonting för att behålla sin makt, men de har nu nått sin överman. Medan framsteg görs i allt snabbare takt går många positiva projekt framåt, och förberedelser har gjorts för att offentliggöra dem inom den kommande tiden. Er huvudsakliga tidslinje är stark och leder till Ascension (Uppstigningen), och det kan bekräftas att ingenting nu kan stoppa den från att manifesteras helt och fullt. Det verkar fortfarande troligt att större händelser kommer att tillkännages och påbörjas före årets slut. Utan tvivel görs snabba framsteg vilka gör det möjligt för Ljusets Styrkor att uppnå sitt mål att få igång saker och ting mycket snart.

Under tiden regerar kaoset över många delar av världen, allt medan de nya energierna rör om i grytan innan de kan stabilisera sig. En storstädning är på gång och de lägre vibrationerna måste höja sig annars finns det ingen plats för dem på de nya nivåerna där de helt enkelt inte kan existera. Ni håller snabbt på att uppnå den vändpunkten och därmed närmar sig en ljus och fredlig framtid. De själar som inte kan höja sina vibrationer kommer att känna sig obehagliga till mods och ibland oförmögna att komma överens med det som händer, då de saknar förståelsen för att det blir annorlunda. De har ingen tilltro till det som händer och kan inte förstå vad som ligger bakom förändringarna och i många fall litet eller inget intresse för dem. Deras behov tillgodoses dock och vid rätt tillfälle kommer de att förflytta sig in på en ny väg som gynnar deras utveckling.

Var inte oroliga för dem som inte befinner sig på din förståelsenivå. Alla kommer att befinna sig på rätt plats och det kan inte vara annorlunda, eftersom den bestäms exakt genom era individuella vibrationer. Så alla själar kommer att befinna sig exakt där de kan fortsätta sina erfarenheter i en takt som passar dem. Det skulle inte vara till någon fördel eller nytta med att flytta till en högre nivå innan du är redo och har uppnått den genom egen utveckling. Jorden producerar en del tuffa utmaningar och dessa är din väg till framgångsrika erfarenheter på din resa till Ascension. Det är värt att upprepa att du aldrig möter uppgifter som ligger bortom dina möjligheter.

Praktiskt taget varje dag i ditt liv kommer möjligheter, även om de presenterar sig i små portioner, vilka ger dig chansen att höja dina vibrationer. Din utmaning är då att hålla dig kvar där och bygga vidare på dem så att du fortsätter att höja dig. Ibland är det små saker som kan betyda så mycket för en annan person, till exempel ett vänligt ord eller en hjälpande hand som gör att de känner sig värdiga och önskade. Goda gärningar kostar dig ofta ingenting, men ibland kan din insats hjälpa dem som behöver det, och om alla hjälpte andra på liknande sätt kommer fattigdomen snart att försvinna. Den bristande fördelningen av rikedom tillsammans med Illuminaternas handlingar har inneburit att världens rikedom finns i händerna på en mycket liten minoritet, medan miljontals knappt kan existera och saknar de grundläggande behoven för att överleva. Denna situation kommer mycket snart att förändras och revalveringen av valutorna kommer att räcka långt för att skapa en rättvis fördelning av välståndet.

Den Mänskliga Rasen är starka människor som har vuxit upp i den tuffaste av civilisationer. Många har blivit engagerade i sina uppgifter och skapat framgång på grund av sin avsikt att övervinna hindren på sitt sätt. Framstegen har varit snabba och alla erfarenheter har varit till nytta för helheten. Vissa tycker fortfarande att det är svårt att förstå sig på den sanna verklighet som de lever i och tillbringar liv efter liv med att lära sig sina läxor. Hjälp ges alltid men påläggs på intet sätt någon. Kom ihåg att den fria viljan är helig och bör hedras av alla själar. Det är en fråga om bekymmer där den fria viljan ignoreras, och de som gör det måste lära sig de karmalektioner som blir en konsekvens av deras handlingar.

Där det finns nära relationer eller familjelänkar kan det generellt förutsättas att de kommer att fortsätta oavsett de förändringar som orsakas på grund av slutet (the end times). Tidigare liv visar att man byter roller från en inkarnation till en annan men att man fortsätter utvecklas tillsammans. Du inkarnerar i något av könen så att en balans upprätthålls under en period av liv, men naturligtvis innebär det vid vissa tillfällen att även karma är orsaken till val av kön. Var säker på att de Högre Väsen som övervakar era framsteg kan se den större bilden och ha absolut kontroll över alla frågor. Så förstå att händelser sker på ett kontrollerat sätt, oavsett hur de ser ut från utsidan. Den Fria Viljan hedras fortfarande men är nöjd med att den hålls inom människors livsplan, och på så sätt inte påverka den större planen för din utveckling.

Håll ögonen ordentligt på ditt omedelbara mål så att du framgångsrikt kan fortsätta utan att distraheras av yttre händelser. Att veta att du nästan är hemma när din livscykel kommer till sitt slut bör ge dig den nödvändiga styrkan att uppnå ett lyckat avslut. Vilket firande som kommer att äga rum och hur roligt det kommer att bli, när vi får veta att allt är bra och att de negativa krafterna inte längre kan blanda sig i.

Om du kan hjälpa de som är vilse, men vet eller känner att stora förändringar är på gång, försök inte överväldiga dem med detaljer och ge bara så mycket som du vet att de kan förstå. De flesta själar är känsliga för förändring och vet att någonting händer, men kan inte förstå vad som sker. Den viktigaste punkten att lägga fram är att fördelaktiga förändringar är på gång och att det inte finns något att frukta. Framtiden för den Mänskliga Rasen vilar i säkra händer, och efter att Jorden har blivit renad och förnyad, kommer en härlig ny tidsålder att börja.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Hej vänner, jag ska nu ta en paus de närmaste två veckorna. Så mitt nästa meddelande kommer den 2 juni. Jag ska som vanligt besöka mina två söner i Devon i det vackra västra England. Så jag ser fram emot en trevlig avkoppling.

Resten av det här året borde bli mycket intressant och i slutet av det borde de första stora tillkännagivandena ha gjorts.

Jag önskar er alla en fin Sommartid - med Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge