Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 2 juni 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 2 juni 2017

Mike Quinsey

Saker och ting går ordentligt framåt och Illuminaterna kan inte längre diktera Mänsklighetens utveckling fram emot Uppstigning (Ascension), eller förhindra att den sker. Under tiden har många förberedelser genomförts, inklusive det viktigaste, behovet av en ny kongress i USA, som står redo att ta över omedelbart när den nuvarande upplösts. Som ni kan föreställa er finns det fortfarande mycket arbete att göra för att förkorta verksamheten inom de hemliga grupper, som arbetar mot en enda StatsUnion (ö.a. ”One World Order). Den kommer inte att äga rum, eftersom Illuminaternas makt inte längre kan diktera er framtid. Kanske handlar ert största bekymmer om mänsklighetens framtid och ni kan vara förvissade om att den ligger i säkra händer. Så snart de verkliga förändringarna börjar kommer ni att inse att Ljusets Krafter har skapat grunden för att NESARA ska tillkännages. Vid lämplig tidpunkt, med tonvikten på er säkerhet, kommer det att ske, och därmed kommer välgörande förändringar att komma i snabb följd.

Så fortsätt i er vardag med kunskapen om att storslagna krafter övervakar era liv, inklusive ”The Blue Avions, (de Blå Flygarna). Deras omfattande flotta är stationerad över hela SolSystemet för att säkerställa att inga andra väsen får störa er utveckling. De är väldigt avancerade varelser som noggrant övervakar händelser för att säkerställa att ni får varje möjlighet att uppfylla era livsplaner och hjälpa Moder Jord med hennes egna förändringar. Resultatet kommer att bli en framgångsrik period med förändringar som kommer att garantera att både ni och Jorden är fullt beredda att göra Uppstigningen. Följaktligen lever många av er ett hektiskt liv genom att möta era sista utmaningar för att rensa all den gamla karma som ni bär med er. Naturligtvis är ni inte ensamma medan ni förbereder er inför Uppstigningen, och ni kommer att bli vägledda på ett sätt som ger er varje möjlighet att bli framgångsrika.

Då du har kommit så här långt, se inte tillbaka, utan fokusera på din framtid, eftersom denna är en av de viktigaste tiderna du någonsin kommer att möta. Faktum är att om du kan leva i nuet och ta hand om saker och ting när de kommer till dig utan någon förutfattad mening om resultat, kommer du att förflytta dig in i ditt "nya" Högre Jag. Men oroa dig inte om du inte verkar klara av att förflytta dig in i högre vibrationer nu, eftersom det kommer att ske vid för dig rätt tidpunkt. Varje själ har många hjälpare och det visar hur viktig din utveckling är. Ni är väldigt speciella själar, även om ni inte kan förstå hur det kan vara så, så fortsätt bara att se framåt och ta saker och ting som de kommer. Allting går framåt i god ordning, trots det uppenbara kaoset på Jorden. Allt liv har möjligheter att utvecklas och är helt klart inblandat i att förbereda sig inför de förändringar som är ofrånkomliga och oundvikliga.

Med tiden kommer du att inse hur kraftfull du faktiskt är, och redan känner vissa att de har makten att bestämma sin egen framtid. Du blir det du tänker, och utan tvekan har du upplevt händelser i dina liv som kommer att bekräfta detta. Så även nu bör du ha omsorg om vad du ägnar dina tankar åt. De är verkliga och kommer att komma tillbaka till dig någon gång för att fullföljas eller förändras. Medan du utvecklas så växer du lyckligtvis i din förmåga att kontrollera dina tankar, men ju tidigare du tar ansvar för dem desto lättare kommer det att bli. Ditt nuvarande mål bör vara att eliminera negativa tankar ur ditt sinne, eller åtminstone se till att de inte får kraften att materialisera. Det är ingen tvekan om att allt det där låter svårt mitt bland de dagliga utmaningar du står inför, men de är för din erfarenhet och är en snabb väg till framgång. Gör ditt bästa och vet att du aldrig kommer att bli tagen i örat eller straffas för att försöka handla bättre. All erfarenhet är av värde och aldrig bortkastad, så oavsett vad du går igenom försök att se de positiva aspekterna.

"Var kommer vi ifrån" korsar de flesta människors sinnen och svaret är mycket enkelt. Ni kommer från Gud såsom Gnistor av Ljus, och dit kommer ni att återvända när era resor har avslutats. Kanske du frågar varför det är så, och det är för att Gud skickade ut er alla för att uppleva så att Gud kunde växa som ett resultat. Ni frågar om det är slutet på era resor, och svaret är att ni sannolikt kommer att skickas ut igen för nya upplevelser. Du är odödlig så du kommer alltid att vara medveten om dig Själv som en del av Gud. Utan tvekan skulle mycket mer kunna sägas, men i det här skedet behöver du bara veta att din framtid är säkrad. Det omedelbart föreliggande är att utvecklas så att du inte behöver uppleva de lägre världarna igen. Låt dig lyftas upp i Ljuset och njut av det perfektas harmoni och skönhet. Det är härifrån som du kom när du frivilligt ställde upp för att hjälpa de själar som fångats i de lägre vibrationerna.

Människor finner det svårt att inte "blanda sig i" andras liv, eftersom egot tror att det vet bäst. Här finns också de andra själarnas livsplan att tänka på, ändå kommer människor att försöka diktera för andra hur de borde leva sina liv. Hjälp och stöd är välkommet när det krävs, men ofta föredrar en själ att ta itu med sina utmaningar på sitt eget sätt. Det är ett svårt ämne att närma sig, eftersom varje själ ser det på sitt sätt som kan vara helt annorlunda än ditt. Erbjud din hjälp, men dra dig tillbaka om den inte accepteras, annars kan du oavsiktligt komma in i ett ofördelaktigt läge. Men med din grad av förståelse kan du vägledas till situationer där din hjälp kan vara idealisk och precis det som behövs.

Talesättet att du bör behandla andra som du skulle vilja bli behandlad själv är här väldigt passande. Det betyder att du inte ber om någon belöning för att leva på det sättet, men ändå är det givande. Varje handling i vänlighet hjälper till att lyfta dina vibrationer, och det är vad du önskar medan du lever ditt liv med Ascension i åtanke. Det är en storslagen känsla att ha förmågan att dag för dag leva i harmoni med alla andra och inte bli störd eller upprörd av händelser som händer omkring dig. Faktum är att enbart din närvaro hjälper för att skapa lugn och människor mår bättre av att vistas i din närhet. I rushen och bullret i människors vardag går känslorna ibland höga, och dina energier kan göra en positiv skillnad. Underskatta aldrig tankens kraft, den kan i sådana situationer medföra en fördelaktig förändring.

Som en följd av häpnadsväckande upptäckter i Antarktis skrivs nu er och människorasens urgamla historia om. Det har blivit helt uppenbart att Människan har utvecklats i många former, former som ursprungligen fördes till Jorden för många tusen år sedan. Beviset har hittats under flera kilometer av is. Det har också blivit uppenbart att människan har förekommit i många olika former men tydligt människolika i sitt utseende. Mer nyligen fördes era nuvarande civilisationer till Jorden från olika planeter för att fortsätta utvecklas, och det förklarar varför ni har raser med distinkta drag som är helt olika varandra. Att lära sig att möta varandra och respektera varandras trossystem har orsakat mycket friktion och till och med krig, och trots många år har fortfarande inte fred kommit till Jorden.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge