Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 10, 2010

SaLuSa, May 10, 2010

Ni vet att öppen kontakt med är oundviklig, och hålls bara tillbaka tills att det blir ett officiellt uttalande som tillåter oss att komma till er. Då förhållandena på Jorden når nya nivåer när det gäller sönderfall vilket indikerar dilemmas som är värre än tidigare, hör vi era böner att vi skall komma snabbare och ge er hjälp omedelbart. Vi är alltid redo, men vi ber att ni fortsätter att sända ut era tankar och böner om ett lösgörande från den turbulens som hotar er. Ju mer ni bygger upp energin om intention att vi skall komma desto mer hjälper ni att manifestera förhållanden som resulterar i sådan handlingar. Det är förbundet med Lagen om Attraherande, och som individer och ett kollektiv så får ni vad ni fokuserar er på. Plötsligt ser ni så mycket som händer på en gång och sanningen kommer fram överallt omkring er, och det finns en uppfattning om vad som ligger bakom det. Det som var gömt avslöjas nu och så länge som ni kan urskilja disinformationen så kommer ni att få en klarare bild av vart Mänskligheten är på väg. Inget kommer någonsin att bli detsamma igen, och det är inte i ert intresse att återgå till det gamla paradigmet.

På Gudomligt Förordande så skall ni närvara och bevittna sluttiderna, och ni är alla en del av Upplyftningsprocessen. När som ni börjar förstå implikationerna för er personligen så blir det helt klart att ni redan är mitt i oåterkalleliga förändringar. Ert gamla paradigm har tjänat er väl, genom att visa er vad som händer när era skapelser inte är fullt baserade på Ljusets krafter. Under årtusenden har ni attraherat de lägre vibrationerna, och istället för att bygga ett paradis på Jorden har ni tillåtit de mörka Tjänarna att ta kontroll. Oberoende av deras nivå av framgång att förslava er så var det aldrig menat att det skulle bli fulltständigt och deras planer var dömda att misslyckas till slut. Vad ni nu ser är upplösandet av deras kabal, och med varje dag så kollapsar den in i den avgrund som de har skapat för sig själva.

Med allt ni har gått igenom och antalet liv som ni har spenderat på Jorden har ni dock fått möjligheten att utvecklas mycket snabbare än ni annars skulle ha gjort. Inga erfarenheter kommer utan lektioner för varje själ som är involverad, och det är det som ni tar med er in i de högre dimensionerna, minnen av svåra tider, sorg och lidande kommer snart att blekna och har ingen plats i er framtid. Förlåt och glöm bort de erfarenheter som fortfarande gör ont, och koncentrera er på den absolut underbara verklighet som nu tar form för att föra er in till Upplyftning. Fred, lycka och lugn är de naturliga förhållandena som skapas i de högre dimensionerna som ni skall inträda. Vi vet att en del av era är oroade när det gäller ödet för er familj och vänner, men ödsla inte alltför mycket tid på att försöka första detta. Alla deras livsplaner har redan beaktat frågan om deras framtid, och om det är meningen att ni skall förbli tillsammans så blir det så. Låt fri vilja avgöra hur själar planer deras framtid, och var tacksam för all kontakt ni har haft med dem som ni älskar. Det är ett band som aldrig kommer att brytas, och era förhållanden kommer alltid att kunna fortsätta.

Innan slutet av denna cykel kommer alla att vara klara på möjligheten som Upplyftningen erbjuder. Om en del själar har bestämt att de inte är redo än så lämnar de Jorden för att fortsätta deras erfarenheter på annat håll. Fri vilja är ett underbart medel som tillåter er att välja hur snabbt ni kan gå framåt, och om önskvärt upprepa lektionerna om och om igen. Så, Mina Kära, sätt inte tryck på eller försök att få en annan själ att följa vägen ni har valt. Alla kommer så småningom att nå samma mål, och tiden det tar påverkar inte resultatet. Ni kommer i själva verket att förflytta er in i tidlösa dimensioner när ni lyfts upp, där det förgångna, nuet och framtiden alla är ett. När ni förbereder er för Upplyftningen kommer ni att finna ni förlitar er mindre på de accepterade sätten för att mäta tiden, och det kommer att ha mindre vikt för er. Det är så som det förändras och ni kommer att finna att ni lever alltmer i Nuet.

Ju mer som ni kan gå med flödet desto lättare kommer det att bli att inkorporera förändringarna. Var öppen för dem och då ni förstår vad som skall ske så håll ert fokus på allt som är av godo och sunt som gynnar er. När förändringarna väl sätter igång, så kommer det att bli hektiskt men välorganiserat, vilket ni kommer att se. Helt klart så vill ni ha snabba förändringar så att alla olägenheter hålls till ett minimum. Var förvissad om att den Galaktiska Federationen är mästare på att införa vad det nu är som behövs för att etablera det nya paradigmet. Ingen uppgift anses vara överväldigande eller bortom vår teknologiska kapacitet. Ni kommer att se det i aktion mycket snart, och det kommer att bli remarkabla tider som stundar med alla mått mätt. De kommer att vara glädjefulla och införa överflöd, hälsa och allt som har förnekats er utav Illuminati grupperna och det kommer att återställa er livskvalitet. Vad som är mest väsentligt är att er suveränitet kommer att återges till er, och det är högt upp på vår lista.

Ni är som barn för oss och ni behöver bli guidade genom den återstående perioden av denna cykel. Ni har ofta lekt med faran och som föräldrar har vi noga vakat över er, men vi har sett till att ni har lärt er från era erfarenheter. Ni skulle aldrig ha lärt er om vi hade klivit in varje gång som det var sannolikt att ni skulle få era fingrar brända. Det är därför som vi måste tillåta er absolut fri vilja när det gäller vad ni vill uppleva. Vi följer dock noga vad det är ni gör, och vi tillåts ge er ett viss mått av skydd, och fullt skydd då det finns ett hot mot er värld. Till exempel, vid mer än ett tillfälle under det senaste århundradet har ni nästan förstört er värld och vi har ryckt in för att förhindra det. Nu när ni har er egen rymdteknologi så kan er strategi för att föra krig i rymden sprida faran bortom er Jord, och det kan inte tillåtas att ni påverka andra civilisationer. Så ni förstår att oberoende av hur allvarligt saker och ting ser ut så kommer vi att övervaka resultatet i intresse av att beskydda er.

Jag är SaLuSa från Sirius och å vägnar från den Galaktiska Federationen säger jag att vi ser framemot vår återförening då en ny sida i er historia kan påbörjas. Det är absolut dags att lämna dualiteten, då så många bland er är redan förberedda att och har fört ert medvetande till en mycket högre nivå. Ni har avsiktligt agerat när det gäller att erkänna vägen som kommer att leda er ut ur dualiteten. Det kräver er fulla uppmärksamhet att hålla Upplyftningen inom sikte, då det finns så många distraktioner. Lita på att Gud har er framtid planerad och att ni kommer att frigöras från de mörka Tjänarna som nu avlägsnas från tronen. Kärlek och Ljus är era pass till frihet och vi gör allt vi kan för att hjälpa att lyfta upp er. Mästarna av Strålarna skickar och sitt Ljus till er, och det kommer att påskynda er tillväxt och det fulla öppnandet av era chakra.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge