Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 9, 2010

SaLuSa, April 9, 2010

Vi ser att en känsla av förväntningar på stora förändringar växer, och det är mycket uppmuntrande då det betyder att fler av er är medvetna om vad som är planerat för er framtid. I vilket fall som helst så finns det så många som känner att förändringar kommer, även om de inte är så välinformerade att de vet av vilka sorter. Kollapsen av de gamla sätten kunde knappt ha ägt rum utan att det märktes och det innebär att människor är mycket mottagliga för idén att ta emot något nytt. De kommer inte att se det komma genom de nuvarande regeringarna i världen, eftersom det krävs en komplett förändring av personal inom administrationerna innan det kan genomföras. Det finns kanske rykten och spekulationer om vad som kommer, men enbart de högre källorna kommer att klart kunna definiera detaljerna på planen. Även om den har bättrats på där det har behövts så har den i stort sett behållit sin centrala målsättning, vilket är huvudkraven för er upplyftning.

Den kommande Upplyftningen har varit föremål för många lärdomar och meddelanden under en mycket lång tid, eftersom sluttiderna har klart definierats allt sedan denna cykel startade så länge sedan. Det är hela målsättningen med allt som har ägt rum och planen har rullats ut så att ni har uppnått maximal nytta från den. Mina Kära, det handlar om erfarenheter så att er spirituella utveckling avancerar. Det har handlat om motsatser som gott och ont, såsom ni skulle definiera det, och i och med att det nu är färdigt med dualiteten så är det dags att föra det till ett slut. Även om en del själar genomgår samma erfarenheter många gånger, finns det alltid något att lära sig. Ofta så finns det grupper bland er som kommer samman just för det ändamålet, och ni hjälper varandra att göra framsteg. Ni spelar era roller fullt involverade i de karaktärer som ni väljer, och för er så är det en absolut verklighet.

Genom många liv så sätter ni upp er själva i olika typer av roller, och ni är i sanningen utmärkta skådespelare på livets scen. Problemet för en del själar är att de blir så djupt involverade med deras karaktärer att de inte lämnar något utrymme för deras inre själva att komma fram. Det är förhoppningen att varje själ har dessa ögonblick av plötslig insikt att de är mer än vad de ser ut. När allt kommer omkring så har de alltid Gudsgnistan inom sig och deras Ljus kan inte plötsligt släckas. En del kommer att förneka Gud, men det är ofta som ett resultat av ha lärt sig att det är en arg och hämndlysten Gud som bör fruktas. Det är bilden av en falsk Gud och det finns inget utrymme för en sådan. Gud är och kommer alltid att vara totaliteten av all Kärlek, eftersom Kärlek är. Om ni följer spirituella meddelanden så finns det mycket få som beskriver Gud och de Högre Varelserna på något annat sätt än som fulla av Kärlek och Ljus. På deras nivåer i de högre dimensionerna kan det inte vara på något annat sätt, då enbart Sanningen kan existera. Gud beskylls för så många saker och detta kan enbart komma sig från missförstånd om vad Gud är. Tyvärr så spelar en del lärdomar ut Gud som en arg Gud som ger ut bestraffningar, och det används som ett sätt att hålla folk i ett konstant tillstånd av rädsla och lydnad.

Gå in i framtiden med självsäkerhet och med kunskap om att Gud är All Kärlek, och oberoende av hur långt ni avlägsnar er från den sanna vägen av förståelse så förblir det alltid så. Efter er vistelse på Jorden välkomnas ni alltid tillbaka med öppna armar, även om ni har gått för långt och känner er skyldiga. Detta är i själva verket onödigt då alla ses som erfarenheter, och genom fortsatta möjligheter kan ni övervinna era svagheter utan att straffa er själva. På en nivå är ni alla jämlika och det är bara Människan som väljer att se andra som annorlunda eller separerade från henne själv. Dualiteten uppmuntrar naturligtvis detta synsätt, men hur man övervinner detta är utmaningen som ges. Se alla själar som om de kommer från samma källa och är en del av Gud, och ni kommer att inse att de är lika mycket en del av er som ni är av dem.

Med tiden kommer allt att bli klart, och ni börjar redan gå in i en tid då allt annat än sanningen kommer att avslöjas för att transmuteras. Det är av den lägre vibrationen och har ingen plats i framtiden. Som ni säkerligen har lagt märke till så accelererar momentet att avslöja sanningen om Människan och hans erfarenheter. Vi kan säga med säkerhet att vid tiden då ni kommer till slutet av denna cykel så kommer allt som var möjligt att göra att ha gjorts. Inget kommer att förbli gömt oberoende av hur mycket det tidigare har undanhållits. Med tanke på detta så skulle det hjälpa era framsteg om ni tog en total och sanningsenlig inställning till alla ting. Börja sätta det till handling och bli det ni redan är, en Varelse av Kärlek och Ljus. Med tiden kommer det att bli lättare att göra så, då ert medvetande nivå förhöjs allt snabbare.

Mina Kära, allt görs för att hjälpa er att evigt förflytta er framåt, och ni borde lättare kunna fokusera er på er framtid och inte bli distraherade. Tämj de känslor som ibland tar överhanden och ni kommer i själva verket att känna er desto bättre. När ni blir upprörda stör ni inte bara harmonin i er kropp, utan också energierna runt den. En sådan obalans kan till och med få er att känna er sjuka, och det tar tid att återhämta sig. Om det händer försök att centrera er så snabbt som ni kan och omge er med det rena ljuset av den gröna botande strålen. Det kommer att hjälpa med att återgå till en fredligt och relaxerat tillstånd, och skynda på ert tillfrisknande. Tänk för ett ögonblick på varför Människan normalt är omgiven av så mycket grönska, och varför resor till landet kan vara så upplyftande. Varför förefaller himlens skönhet att vara så fredlig under en klar dag då ni ligger och tittar upp på den?

I de högre dimensionerna kommer ni att vara absolut omgivna av skönhet, och energier som är förenliga med fred och stillhet som inte har sin like på Jorden för närvarande. Alla ansträngningar som ni kan göra nu för att närma er Upplyftningen kommer mer än väl att vara värt det. Ni kommer inte mer att gå igenom upplevelsen av döden och dålig hälsa kommer att tillhöra det förgångna. Brist kommer att bli ett ord som ni aldrig mer kommer att använda er av, och livet kommer att bli en himmelsk upplevelse i ordets alla meningar.

Jag är SaLuSa från den Galaktiska Federationen, och vi vill så gärna att ni alla lyfter upp er när tillfället bjuds. Bli de älskvärda själar som ni verkligen är, och lämna de fysiska dimensionerna till förmån för ert verkliga hem bland stjärnorna.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge