Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 10, 2011

SaLuSa, January 10, 2011

Under långa tidsperioder har er inställning till spiritualitet resulterat i er uppfattning att ni är separerade från Gud. Det har betytt att ni har tillbringat oräkneliga liv för att söka här och där och överallt efter Gud. När ert medvetande börjar expandera finner ni dock att Gud är både inom er och utanför er. I själva verket så är allt som existerar inom Guds energi. Ni är därför en del av ert Universums Gud, och i sin tur en del av Allt Som Finns – Den Högste Skaparen. Det är därför att ni nu har gått bortom behovet att en annan själ visar er vägen, som ni har kunnat ta kontroll över er egen resa. Valen som ni har gjort reflekterar nu helt och fullt era behov och ni blir mästaren över ert öde. Era uppfattningar formas utav era egna upplevelser och ni inser att det är ni som har skapat dem. Nu är ni fria att gå vidare utan att bero på andra, och omvänt så kan ni också kan tillåta dem samma frihet.

Att finna ert Sanna Självt gör det också möjligt för er att förstå er uppgift i livet, och att dirigera era upplevelser i enlighet med detta. Ni och bara ni tar ansvar för dem, och ni attraherar er själva till vad än er intention och fokus är. Vi uppmanar således er att vara positiva då det gäller vad ni vill få ut ur livet. Om ni sätter ert sikte på Upplyftningen, så fortsätt att hålla det i sikte utan att låta något distrahera er. Tiden ni nu är i för in förändringarna inom synhåll, och då Moder Jord gör sin del så kommer en del av er att vara involverade i hennes förändringar. Försök att acceptera dem för vad de är utan avvika från er väg, med kunskap om att vad som är nödvändigt för att avsluta denna cykel nu faller på plats. Detta år kommer helt och fullt att bryta ut med många förändringar som bara kommer att bli starten på en hel serie av dem.

Att vara förvarnad är att vara redo för vad som än händer, och kaotiska utvecklingar kommer att få er oklara då det gäller vem och vad som har åstadkommit dem. Detta blir inte klargjort förrän Första Kontakt har gjorts, och våra observationer eller varningar om vad som skall komma kan ges ut på ett allmänt sätt. Vår närvaro blir er försäkran att ni kommer att guidas och förbli trygga var än det är möjligt. För närvarande så är de mörka Tjänarna i panik och gör allt för att skapa förvirring. Tills att vi helt och hållet kan tysta ned deras vapen kommer de fortfarande ha förmåga att blanda sig i våra planer, och de bryr sig inte om vad resultatet blir för er. I själva verket så är deras hela avsikt att skapa så mycket död och skada som möjligt, och uppbrott i era liv. Ni kommer inte att behöva tolerera deras handlande värst mycket längre och våra planer är mycket avancerade för att avlägsna deras ledare från deras maktpositioner. Våra allierade kommer att agera när de får en signal, och det blir när slutresultatet är absolut säkrat.

Låt inte er frustrering förhindra er förståelse under de kommande månaderna, då vissa utvecklingar är livsviktiga innan möjligheten att göra ”avslöjandena”. Även när ett uttalande har blivit arrangerat utan att det ägde rum så har det fortfarande resulterat i att fler människor blir medvetna av vår vikt för deras framtid. Det har hjälpt för att balansera rädslan som många fortfarande hyser, vilken i stort sett kommer ifrån en brist på kunskap om oss. De mörka Tjänarna drar nytta av detta, och använder nyhetsmedia och framförallt filmindustrin för att uppehålla deras falska beskrivningar av oss. Allt detta kommer att förändras ganska snabbt när vi kan tala direkt till er och det kommer inte att bli svårt att visa vårt sanna självt för er. Våra planer kommer att förklaras väl; för att inte lämna några tvivel då det gäller våra fredliga intentioner gentemot er.

Genom er egen styrka och beslutsamhet kommer ni att finna er väg och stiga i medvetande då de kraftiga och upplyftande energierna fortsätter att nå Jorden. Stor aktivitet har noterats i ert solsystem och det börjar bli ganska klart att stora förändringar är på gång. Liksom jorden så görs andra planeter redo för Upplyftning. Det kan inte förnekas att förändringarna är utan motstycke i er historia. Era vetenskapsmän är osäkra på vad det hela betyder och tvekar att uttrycka sina åsikter öppet. Vi kan förstå deras tvekan att tala öppet, då om det inte finns en klar förståelse så är det alltid möjligt att resultatet blir rädsla.

Även då det gäller andra förändringar som observeras så hoppas vi att snart vara i en position att avslöja sanningen för er. Vi har ändå under en tid gradvis förklarat hela Upplyftningsprocessen för er. Om ni går tillbaka tusentals år så kommer ni att finna lärda personer förutsåg dessa sluttider. Det kallades ofta ”skördandet av själar”, då det var känt att de som hade vänt sig till Ljuset skulle höjas upp från Jorden. Sådana händelser har inträffat på en reguljär basis och ibland till och med under en cykel, som till exempel försvinnandet av Maya folket. Upplyftning är ett helt naturlig inträffande som styrs av Universums Lagar, vilket är anledningen till att alla själar som är redo kan lyftas upp. Som vi har förklarat tidigare så kommer varje själ att denna gång erbjudas chansen att lyftas upp, då det är en speciell dispens för att tillåta en Massupplyftning.

Glöm för ögonblicket effekterna som förändringar har på ert dagliga liv och då är det en underbar tid att vara på Jorden. En dag kommer ni att se tillbaka och känna er så privilegierade att ha tagit del av erfarenheten. Om ni tar er an det hela på detta sätt så kommer det att ha föga påverkan på er annat än att avslöja skönheten och underverket med den Gudomliga Planen. Oberoende av vad som händer så kommer alla själar att överleva, då döden inte existerar och ni är odödliga! Var och en kommer att gå mot en punkt som är rätt för ert nuvarande utvecklingsstadium, då ingen annan än ni gör valet. Om ni inte finner er redo för Upplyftning och inte kan gå den vägen så kommer ni att finna er själva att acceptera en fortsättning av era nuvarande upplevelser. Ingen kommer att se ert val som ett misslyckande och inget dömande kommer att göras. Er fria vilja är helt skyddad och ärad.

Jag är SaLuSa från Sirius och å den Galaktiska Federationens vägnar lovar att ge alla hjälp för att se till att sluttiderna blir en smärtfri övergång, till den grad vi kan göra så. Vi upphör aldrig att arbeta med er och våra allierade som nu står inför framgången att framföra avslöjandena.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge