Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 9, 2009

SaLuSa, December 9, 2009

Som vi har nämnt ett antal gånger, ljud kommer att spela en stor roll i era liv både för avslappning och läkning. Det har sina backsidor på Jorden och det används vid frekvenser som i realiteten kan göra er galna och skapa sjukdomar. När det används på detta sätt är det en tyst mördare och svårt att upptäcka. Återigen, vid tillfällen då teknologier används mot er kommer vi inte att tillåta att det trappas upp mot världsbefolkningen. Detta problem med missbruk av teknologier har funnits under en längre tid, och har medfört att nya upptäckter hålls hemliga. Det har gjorts för vinning, och även de upptäckter som främjar er hålls tillbaka. Ni har därför förnekats de framsteg som de var ämnade att medföra. Utvecklingen kan dock inte stå stilla särskilt länge, och de som orsakar detta att vara så kommer till slut att bli avlägsnade från sina maktpositioner.

Den övergripande utvecklingen av Mänskligheten omvärderas kontinuerligt, och det är vårt ansvar, och andra som vi, att se till att ni tar stora steg framåt när det är lämpligt. Uppfinningar och idéer matas till undermedvetandet hos individer som har intresset och förmågan att slutföra dem till nytta för alla. Tyvärr så hotas och utpressas vissa uppfinnare för att lämna över deras upptäckter till de mörka Tjänarna. Det har varit det samma med de Grå som gav dem avancerad teknologi som användes enbart för militära ändamål. En del sidoutvecklingar som till exempel datachipset har hittat vägen till allmänt användande, men mycket mer förblir hemligt. Allt detta förändras med vårt kommande, och det är anledningen till att ni kommer att genomgå steg framåt i er utveckling. Ni kommer i själva verket att gå förbi där ni skulle ha varit idag. När som ni har mycket att lära er kommer ni också ha tid för så många fler aktiviteter än tidigare.

Tid har i stort varit er fiende på Jorden, eftersom ni sällan har tillräckligt med tid att göra allt ni vill. Att göra vad ni väljer kommer att bli er frigörelse från de arbetsintensiva arbeten som krävs för att er värld fungerar. Mycket är dock icke-produktivt och er tid kunde tillbringas bättre. Återigen, detta kommer att förändras inom kort, och ni kommer att kunna tillbringa tid och använda er av era talanger till godo för alla. Med vår hjälp och avancerade teknologier kommer de att vara njutbara och tillfredställande erfarenheter. Dessa framsteg kommer alla att vara en del av er upplärning, som kommer att det möjligt för er att ta plats vid vår sida. Ni kommer därför att förstå hur dessa förändringar är del av er Upplyftningen. Fullbordan kommer att bli er utveckling till fullt medvetande.

Vi vet att en del av er tycker att ni inte behöver hjälp med era problem, men det är nödvändigt om ni skall avsluta denna cykel framgångsrikt – ni kan inte göra det ensamma inom loppet av den tid som finns kvar. Det finns olika uppfattningar om hur cykeln kommer att avslutas, men för de som bjuder in oss i deras liv är Upplyftningen den väg som ligger öppen för er. Vi ser inte de massiva omvälvningarna som en del förutspår, men delar av Jorden kan kräva att själar förflyttas till andra säkrare områden. Man får inte glömma bort att eftersom Moder Jord är del av Upplyftningen, måste hon också tillåtas genomleva de förändringar som är nödvändiga för hennes preparation. Alla i Solsystemet har möjligheten att upphöjas och ni skall förena er med de andra planeterna vid detta monumental ögonblick.

Ni lever i själva verket dubbla liv, när det gäller er dagliga existens fortsätter livet som tidigare, men ni förbereder också för Upplyftningen. Ni kan inte än totalt släppa ifrån er de gamla vägarna, men ni rör er gradvis mot ett nytt sätt att leva. Det är enligt era förväntningar och formning av era tankesätt som förändringar tillåts komma till er. Så länge som ni fortsätter att projicera er vision av framtiden kommer ni att assistera dess framväxande. Det är därför vi har sagt till er att ni har skapat er existerande verklighet och ingen annan är involverad. Gud tittar på och ser allt i ordning för ni har fått en fri vilja att skapa som ni önskar. Nu erfar ni högre nivåer av ett uppvaknande medvetande och lyfter ert sikte för att skapa till en högre nivå av perfektion. Ni inser att ni har makten och med den kunskapen om hur bäst använda den med förnuft.

Vi observerar hur ni alla kommer samman och blir mer mäktiga, och med förmåga att diktera riktningen av Människans framsteg till förmån för alla. Detta visar hur långt ni har kommit under en relativt kort tid, och det visar också att många av er har förflyttat er in i Ljuset. Ni provsmakar hur det är att lyftas upp ur den tredje dimensionen in i de högre fjärde och femte nivåerna, och denna process kommer att fortsätta tills ni når er optimala punkt i den nya cykeln. Ni söker alltid det högsta uttrycket av er själva, för ni vet inombords att ert öde är att återvända till Källan. Ni blir inte fullständiga innan dess, men den tiden är så nära eller fjärran som ni vill göra den. Ni har all tid för att experimentera, och allt existerar redan nu i Nuet.

När ni väl upphöjs kommer ert medvetande att ha förflyttats långt från var det är nu. Ni kommer att vara en helt ny typ av Varelse, och mycket såsom vi är nu och med förmåga att föra er med Ovillkorlig Kärlek. Många av er har just börjat förstå att allt liv är heligt, och skall hedras. Ni står i skuld till de olika kungadömen som har ingått i partnerskap med er under er resa genom dualiteten. De utvecklas också och ni kommer att få en sista möjlighet att åtgärda era försummelser och missbruk av deras tjänster till er. Ni är ämnade att vara Jordens Skötare, och ni har fortfarande att lära i detta sammanhang. När ni når detta stadiet att ha telepatisk förmåga och kunna relatera till dem kommer ni klart att veta som förväntas av er. Djuren har blivit allvarligt missbehandlade i det förgångna trots detta kommer ni att finna att de har stor kärlek för Människan.

Jag är SaLuSa från Sirius och måste berätta för er att vi från den Galaktiska Federationen har stor beundran för er alla då ni har sjunkit in i ett helvete som ni själva har skapat, men ni har haft förmågan att hitta er väg tillbaka till Ljuset. Ni kommer aldrig mer att behöva göra denna resa, och ni är alla desto större tack vare lärdomen ni har förskaffat er. Det var inte på något sätt en bestraffning som ledde er till de lägre dimensionerna. Ni tog på er utmaningen av dualitet i kärlek till Gud med kunskap om att ni aldrig skulle bli övergivna.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge